*
knappB
Litteratur

Psykopati, Narsissisme, Selv, Abnormal Psykologi, Tilknytningspsykologi, Neuropsykologi, Vitenskapelig metode, Vitnepsykologi, Utviklingspsykologi mm.

ÒLogic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere" (Albert Einstein )


Til nŒ har jeg gjennomgŒtt bla. f¿lgende b¿ker/artikler :

bilde
Rune Fardal


"Psykopati og Forsvarsmekanismer" utkom i 2006. Forsiden henspeiler pŒ at ¿ynene er sjelens speil i relasjon til blomsten "PŒskelilje (Narcissus pseudonarcissus)! Det intense blikket man opplevr i psykopatens raseri avspeiler det skadede bakenforliggende selvet som s¿ker svar pŒ et emosjonellt savn.

Mens narsissiten kan fornemme sitte eget selv pŒ en ubevist mŒte, og derigjennom forskjellen pŒ kjerneselvet og det falske selv, lever psykopaten ut sitt falske selv tilsynelatende uten noen kontakt med kjerneselvet! Mens narsissisten tviler pŒ seg selv, tilkjennegir psykopaten ingen slik tvil! Mens narsissiten fremdeles henger pŒ kanten av stupet har psykopaten falt utfor for lenge siden!Boken med forel¿pig arbeidstittel "Narsissisme, i praksis" vil komme 2016. Den vil inneholde kunnskap som til nŒ aldri har v¾rt beskrevet i noen norsk bok. Den tar utgangspunkt i en barnefordelingsak og vil vise den totale svikt, som oppstŒr nŒr man har med covert narsissistisk dynamikk Œ gj¿re. Forsiden er et selvportrett tegnet av et barn, som har vokst opp med en narsissitisk sŒret mor. Bildet gjengir det typiske ved at barnerts SELV er n¾rmest utvisket, at barnet oppfatter seg som mors dukke, mens de ytre omgivelser fremstŒr som sterke, slik det mor vil man skal legge merke til. "Se sŒ fine kl¾r mitt barn har..... er ikke jeg en flink mor?"

"Avoidant children at 6 tend to draw figures with blank faces and no hands, suggesting a lack of responsiveness and holdning in their lives" Holmes (1993:111)


Boken "Narsissisme, i teori" vil beskrive det teoretiske fundament for narsissisme. Dens inndeling i sunn og usunn narsissisme og de to typer usunn narsissisme : Overt Narsissisme og Covert narsissisme. Den vil ta for seg det nevrobiologiske fundament, det nevropsykologiske og de fysiologiske aspekter som pŒvirker adferden til det man ser ved narsissister. Boken vil beskrive de ulike psykologiske perspektivers forstŒelse av narsissisme.

Boken vil inneholde rikelig med eksempler pΠdenne typen adferd, gjennom link til beskrivelsene i boken "Narsissisme, i praksis"..
1028 B¿ker

Bøker alfabetisk etter forfatter:
PDF = viktige sider scannet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ® ¯ A
Aamodt, L.G. & al. (2005) Rapport : Tiltak for barn med psykisk syke foreldre

Aar¿e, R. (2005) Overvinn din depresjon

Abrahams, Peter, (2002) The Atlas of the Human Body

Ackerman, M.J. (2006) Clinicians guide to Child Custody Evaluations

Adams, K.M. (1991) Silently Seduced

Adams, K.M. (2011) Silently Seduced reviced & updated

Adams, K.M. (2007) When he is married to mom

Adler, J.R. (2004) Forensic Psychology

Admin, A.B. (2012) Psychopaths and love

Aggleton, J.P. (2003) The Amygdala, a functional analysis

Akhtar, S. (1992) Broken Structures

Akhtar, S. & al. (2014) Revenge, Narcissistic injury, rage and retalitation

Alarcon, R.A. & al. (1998) Personality Disorders and Culture

Alcorn, M.W. (1994) Narcissism and the Literary Libido

Alford , C. Fred (1997) What evil means to us

Alford, C.F. (1988) Narcissism: Sokrates, the Frankfurter school and psychoanalytic theory

Allen, J.G & al. (2010) Mentalisering i klinisk praksis

Allport, G.W. (1966) Personligheten Ð Hvordan formes den?

Andersen, D. (2003) Det 5. Trinn, Veien til et nytt samfunn

Anderson, V. & al. (2001) Developmental Neuropsychology, A Clinical Approach

Andert, S. & al. (2004) Web Stalkers, Internet criminals and psychopaths

Anstorp, T. & al. (2006) Dissosiasjon og relasjonstraumer

Anthony Publishing (1998) ICD-10 made easy

APA (1987) DSM-III-R Diagnostic and Statistical Manual of Disorders.

APA (2000) DSM-IV-TR, Diagnostic and statistical manual of mental disorders

APA (2001) Publication Manual of the American Psychologial Association

APA (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5

APA & al. (2006) Psychodynamic Diagnostic Manual

APA mfl.(2002) Standards for educational and psychological testing

Ashton, M.C. (2007) Individual differences and personality

Assadi, A, & al. (2000) Stress HŒndboken

B
Babiak, P. & Hare, R.D. (2006) Snakes in suits

Backe-Hansen,E. ¯vereide,H. (1999) Sakkyndig Arbeid

Backe-Hansen, E. (2004) God nok omsorg

Backe-Hansen, E. (2001) Retferdiggj¿ring av omsorgsovertakelse

Bailey, D.B. & al. (2001) Chritical Thinking About Chritical Periods

Baker, A.J.L. (2007) Adult children of parental alienation syndrome

Ballard, Z. (2013) When love is a lie

Ballard, Z. (2014) Breaking up with a narcissist

Bandura, A. (1997) Self-Efficacy, The exercise of control

Banja, J. (2005) Medical errors and Medical narcissism

Barker, C. (2008) Crusch (Sociopath)

Barlow, D.H. (2001) Abnormal Psychology

Barne og Familiedep. (1998) Veilednimng for sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven

Barnes, J. (2013) Essential Biological Psychology

Baron-Cohen, S. (2011) Zero degree of empathy

Barrows, K. (2002) Ideas in psychoanalysis, ENVY

Barry, C.T. & al. (2011) Narcissism and machiavellianism in youth

Baskerville, S. (2007) Taken into Custody

Bassham, G. & al. (2005) Critical Thinking

Bassham, G. & al. (2007) Critical Thinking Int.Ed.

Bateman, A. & al. (2007) Mentaliseringsbasert terapi av borderline personlighetsofrstyrrelse

Baumel, S. (1997) Serotonin

Bear, Conors, B.W, ParadisoM.A. (2001) Neuroscience, exploring the brain

Beattie, M. (1992) Codependent no more

Beck, A.T. (2000) Prisoners of hate, The cognitive basis of anger, hostility and voilence.

Beck, A.T. (1967) Depression, cause and treatment

Beck,A.T., & al. (2004) Cognitive Therapy of Personality Disorders

Behary, W.T. (2008) Disarming the narcissist

Benjafield, J.G. (1994) Thinking Chritically About research methods

Benjamin, Lorna A. Smith, (2003) Interpersonal Diagnosis and treatment of personality Disorder

Bentley, B. (2008) A dance with the devil

Bennet , P. (2003) Abnormal and Clinical Psychology

Beren, P. (1998) Narcissistic Disorders in Children and Adolescents

Berger, D.M. (1987) Clinical Empathy

Berk, L.E. (2003) Child developement

Berk, L.E. (2013) Child developement

Berlin, L. & al. (2005) Enhancing early attachments

Berman, C.W. (2009) Personality Disorders

Bernet, W. (2010) Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11

Bernstein A.J. (2001) Emotional Vampires

Bersoff, D.N. (2008) Ethical conflicts in Psychology 4 ed.

Bertelsen, P. (2006) Personlighetspsykologi

Berthelsen, T.E. (2011) EMK

Bhopal, R. (2002) Concepts of epidemiology

Bistrup, H. (2006) B¿rnetegninger

Bjerke, T., Svebak, S., (2003) Psykologi for H¿gskolen.

Bj¿rklund, R.A. (1997) Politi psykologi

Bj¿rkly, S. (2001) Aggresjonens Psykologi

Bj¿rkum, P.A. (2009) Annerledestenkerne

Black, D.W. (1999) Bad boys Bad men

Blackburn, R. (1974) Personality and the classification of psychopathic disorders

Blackman, J.S. (2004) 101 Defences

Blair J. (2003) Neurobiological basis of psychopathy

Blair, J. & al. (2005) The Psychopatrh, emotion and the brain

Blatt, S.J. (2004) Experiences of Depression

Bleiberg, E. (2001) Treating personality disorders in children and adolescents

Bloom, F, Nelson,CA, Lazerson (2001) Brain, Mind and Behavior

Blumenfeld, H. (2002) Neuroanatomy through Clinical cases

Bok, S. (1989) Lying, Moral choice in Public and private life

Borchgrevink, A.S. (2012) En norsk tragedie

Bornstein, R.F. (1993) The dependent personality

Borossa, J. (2001) Ideas in psychoanalysis Hysteria

Boss, J.A. (2010) Think

Bovbjerg, A. & al. (2007) Det traumatiserte barn

Bowers, L. (2002) Dangerous and Severe Personality Disorders

Bowlby, J. (1980) Loss, Sadness and Depression

Bowlby, J. (1982) Attachment

Bowlby,J. (1988) A Secure Base

Bowelby, R. (2004) Fifty years of attachement theory

Braat¿y, T. (1937) Sorger og sinnslidelser

Brandt, A.E. & al. (2010) Med barnet i sentrum

Brandtz¾g, I. & al. (2011) Mikroseparasjoner

Bratt, N. (1980) Anna Freud

Bratterud, . & al. (2006) Menn og omsorg Ð I familie og profesjon

Brattholm, A. & al. (2008) Justismord og Rettsikkerhet

Briggs, R (1999) Transforming Anxiety Transcending Shame

Briseid, K. (2012) Likestillingslykke

Brodal, Per (2001) Sentralnervesystemet

Bremner, J.D. (2005) Brain imaging handbook

Breivik, F.L. & al. (2012) Barnefordeling I domstolen

Breivik, J. (2014) Min skyld?

Broberg, A. & al. (2006) Klinisk barnepsykologi - PDF

Broberg, A. & al. (2008-1) Anknytningsteori - PDF

Broberg, A. & al. (2008-2) Anknytning i praktiken - PDF

Broch, H.P. & al. (1987) Ubeviste sampill Ð om projektiv identifikasjon - PDF

Brodsky, S. (1991) Testifying in court

Brodie, F. (1992) When the other woman is his moother...

Brown, N.W. (1998) The destructive narsissistis pattern

Brown, N. (2002) Working with the Self-Absobed

Brown, N.W. (2001) Children of the self-absorbed

Brown, J.D. (1998) The Self

Brown, P. (2010) The profiler

Brown, S. L. & al. (2008) Women who love psychopaths

Brown, S.L. (2005) How to spot a dangerous man before you get involved

Brudal, L.F. (2006) Positiv psykologi

Brudal, L.F. (2007) Psykopat? Historier fra virkeligheten

Brudevold, A. (2011) Psykopatene blant oss

Bruer, J.T. (1999) The myth of the first three years

Bunkholdt, Vigdis (2003) Utviklings Psykologi

Burgo, J. (2012) Why do i do that. Psychological defencemechanisms and the hidden way they shape our life.

Burger, J.M. (2004) Personality

Burns, C. (1967) The Narcissist

Butcher, J.N. (2006) MMPI-2 A practitioners Guide

Butcher, J.N. (1999) Beginners guide to the MMPI-2

Butcher, J.N. & al. (1990) Developement and Use of the MMPI-2 Content Scales

Butler-Bowdon, T. (2007) 50 Psychology classics

Buttafuoco, M.J. (2010) Getting it through my thick skull

Byron, L.L. (2008) The little bastardC
Campbell, Ross (1977) Er du glad i meg

Campbell, L.C (2009) Daughter of Narcissus

Campbell, C.H (1957) Induced Delutions, The psychopathy of Freudism

Campbell, W.K. (2011) The handbook of narcissism and narcissistis personality disorder

Caplan, P.J. (2004) Bias in Psychiatric Diagnosis

Cappelen (2003) Norsk Legemiddel HŒndbok for Alle

Carlsen, N.R, Martin,G.N,Buskit,W. (2004) Psychology

Cash, A. (2002) Psychology for Dummies

Clark, A.J. (1998) Defence mechanisms in the counseling process

Carter, L. (2005) Enough about you, Lets talk about me

Carter, R. (1998) Mapping the Mind

Cassidy, J. & al. (1999) Handbook of attachment, Theory, Research, and Clinical Applications

Cassidy, J. & al. (2008) Handbook of attachment, Theory, Research, and Clinical Applications

Cassidy, J. & al. (2008) Handbook of attachment

Ceci, S.J. & al. (2007) Jeopardy in the Courtroom

Chessick, R.D. (1985) Psychology of the Self and the treatment of Narcissism

Christensen, E. (2010) Trolde, om mennesker som har andre i deres vold

Christensen, M. (2013) Moren

Christophersen, K.A. (2006) Databehandling og statistisk analyse med SPSS

Ciaramicoli, A.P. & al. (1997) The power of empathy

Ciarrocchi, J.W. (1993) A ministers handbook of mental disorders

Ciarrochi, J. & al. (2001) Emotional Intelligence in everyday life

Cicchetti, D & al. (1994) Disorders and Dysfunctions of the self

Claridge, G. (1995) Origins of mental illness

Clarcin, J.F. & al. (1992) Borderline personality disorder, Clinical and Empirical Perspectives

Clawar, S.S. & al. (1991) Children held hostage: Dealing with programmed and brainwashed children

Cleckley, Hervey,(1945) The mask of Sanity

Claridge, G. & al. (2003) Personality and Psychological Disorders

Cloninger, S. (2008) Theories of Personality

Choen, D. (2002) How the child«s mind develops

Cohen, B.H. (2001) Explaining Psychological Statistics

Cori, J.L. (2010) The emotionally absent mother

Cox, D. (1963) Analytical Psychology

Cooke, D, Forth, A.E, Hare, R. (1998) Psychopathy: Theory, Research and Implications for Society

Cooper, J. & al. (1995) Narcissistic wounds

Colman, A.M., (2003) Dictionary of Psychology

Colliflower, W.W. (2013) Monsters of medicine

Colwell, J.M. (1961) The relation of controlling and hostile attitudes of mothers to certain personality traits in children

Comer, R.J. (2001) Abnormal psychology

Comer, R.J. (1999) Fundamentals of Abnormal psychology

Contrada, R.J. & al. (2011) The handbook of Stress science

Cooper, A.M. & al. (1986) Psychiatry : The Personality Disorders and Neuroses

Costello, C.G. (1993) Symptoms of Depression

Costello, C.G. (1996) Personality Characteristcs of the Personality Disordered

Cozolino, L. (2002) The Neuroscience of Psychotherapy

Cozolino, L. (2006) The Neuriscience of Human relationship

Cozby, P.C. (2003) Methods in behavioural research

Cozby, P.C. (2009) Methods in behavioural research

Craft, M. (1965) Ten Studies into Psychophathic Personality

Craig, G.J. (1976) Human Development

Craighead, W.E. & al. (2008) Psychopathology Ð History, diagnosis and empirical fundations

Cramer, P. (2006) Protecting the self

Crompton, S (2007) All about ME, Loving a narcissist

Cullberg, Johan, (2003) Dynamisk psykiatri

Cullberg, Johan (2005) Psykoser

Cullberg, Johan (1997) Mennesker i krise og utvikling

Cutler, J.L. (2010) Psychiatry

Cutter, R. (1994) When opposites attract

D
Dahl, Alv A, mfl. (1997) Sjarm¿r og Tyrann

Dahl, Alv A., (2002) Psykopati

Dahl. O (1980) Grunntrekk i historieforskningens metode l¾re

Dalsegg, A. & al. (2008) Ut av psykopatens grep

DalsgŒrd Axelson, E. (2009) Symptomet som ressurs

Dahlstr¿m, A. (2007) Kj¿nnet sitter i hjernen

Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter

Damasio, A. (1994) Descartes error

Damasio, A. (1999) The feeling of what happens

Damer, T.E. (2005) Attacing Faulty Reasoning

Daves, Robyn, M. (1994) House of Cards - PDF

Davey, Graham (2004) Complete Psychology

Davey, G. (2008) Psychopathology Research, Assessment and Treatment in clinical psychology

David-monard, M. (1983) Hysteria from Freud to Lacan

Davison & al. (2004) Abnormal Psychology

Davidson, R.J. (2000) Anxiety, Depression and Emotion

Dawkins, R. (2013) Den magiske vikreligheten

DeArmitt, P. (2014) The right to Narcissism

Den Norske Legeforening (2004) Psykiske lidelser - Faglighet og verdighet

Dennett, Daniel C. (1991) Consciousess Explained

Derksen, J. (1995) Personality Disorders, Clinical & Social Perspectives

Dexler, P. (2005) Raising Boys Without Men

Dietrichs, E. & al. (2007) VŒr fantastiske hjerne

DiLeo, J.H. (1983) Interpreting childrens drawings

DiLeo, J. H. (1973) Childrens drawings as diagnostic help

Dimaggio, G. & al. (2007) Psychotherapy of Personality Disorders

Donaldson-Pressmann, S Pressman, R.M. (1994) The narsissistic family

Donaldson, M. (1978) Childrens Minds

Dorcus, R.M. Schaeffer, G.W. (1945) Textbook of abnormal psychology

Double, D.B. (2006) Critical Psychiatry

Dozier, R.W. (2002) Why we hate

Dragvoll, J. & al. (2013) Justismordets retorikk

Duckworth, J. (1979) MMPI Interpretation Manual for Counselors and Clinicians

Durand, V. & al. (2003) Essentials of Abnormal Psychology

Dutton, D.G (2006) Rethinking Domestic Violence

Dutton, K. (2012) The wisdom of psychopaths

Dyregrov, A. (2000) Barn og Traumer

Dyregrov, A. (2010) Barn og traumer

Daadermann, A. M., Kristianson, M. (2004) Psychopathy-related personality in male juvenile delinquents : An aplication of a person-oriented approach.

Daadermann & al. Degree of psychopaty - implications for treatment in male juvenile delinquents.

Daadermann, Anna Maria (2002), Personality traits and psychopathy (PCL-R) in male juvenile delinquents

E
Eagly, A.H., Chaiken, S. (1993) The psychology of attitudes

Easton, S.D. (2008) Attacing Adverse Experts

Edelstein, L.N. (1999) The writers guide to Character Traits

Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodikk.

Eddy, B. & al. (2011) Splitting

Egidus, Henry (2002)Psykologisk Leksikon

Egelund, T. & al. (2001) Til barnets beste

Eid, J. & al. (2005) Operativ psykologi

Eitinger, L & al. (1967) Hvordan oppstŒr nevroser?

Ekeland, Tor-Johan (2004) Konflikt og konflikt forstŒelse

Ekman, P. & al. (1994) The nature of Emotion

Ekvik, Steinar (xxxx) Ta det som en mann

Eliot, L. (1999) What«s going on in there? (Braindevelopement children)

Elliot, M. (1993) Female sexual abuse of children

Elliot, C.H. & al. (2009) Borderline Personality Disorder for Dummies

Ellneby, Ylva (2000) Om barn og stress

Elstad Gunnar, (2000) Livshistorie og F¿lelser

Engebretsen, E. (2007) Hva sa klienten?

Enzensberger, H. M. (2006) Skrekkens menn
Islamismen er en ideologi for tapere; den er et resultat av muslimske lands tilbakestŒenhet i forhold til Vesten. Den narsissistiske sŒrbarhet f¿rer til en f¿lelse av berettigelse. Mens disse islamskfundamenterte taperne ikke n¿ler med Œ kreke andre, sŒ utl¿ses det narsissistiske raseri nŒr de selv opplever seg krenket gjennom karikaturtegninger ol.

Erichson, K.A. & al. (2006) The cambridge handbook of Expertise and Expert performance

Erikson, Erik H. (1950) Barndommen og samfunnet

Erikson, HŒkan (2003) Nevropsykologi

Erikson, M.G. (2006) Our selves in the future: New angels on possible selves

Erikson, T.B. (2002) Vestens store tenkere

Eriksson, M. & al. (2010) Barns stemmer om vold

Eskeland, K.O. & al. (2014) Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen

Evang, A (1990) Det vanskelige liv

Evang, A. (2003) Utvikling, Personlighet og Borderline

Evang, A. (2010) Utvikling, Personlighet og Borderline

Evang, A. (2007) Tankebilder

Evans, P. (2002) Controlling people

Evenshaug, O. Hallen, D. (2003) Barne og Ungdomspsykologi.

Eysenck, H.J. (1966) Sense and Nonsense in Psychology

F
Fanebust, F. (2013) Makt Myter Media

Fardal, R. (2006) Psykopati og Forsvarsmekanismer

Fauske, H. & al. (2006) Utakter

Fay, M.J. (2004) When your Óperfect partnerÓ goes perfectly wrong

Feist, J, Feist, G.J, (2002) Theories of personality

Feinberg, T.E. & al. (2005) The lost self, Pathologies of the brain and identity

Feldmann, R.S, (2005) Understanding Psychology

Fenichel, O. (1996) The Psychoanalytic Theory of Neurosis

Fersch, E.L. (2006) Thinking about psychopaths and psychopathy

Festinger, L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance

Fine, R. (1986) Narcissism the Self and the Society

Finn¿y, E.K. & al. (2012 Den misunnelige morderen

First, M, Tasman, A. (2004) DSM-IV-TR Mental Disorders

First, M.B & al. (1997) User guide for structured clinical interview for DSM-IV axix-II personality disorders

Fiscalini, J. (1993) Narcissism and the Interpersonal self

Fjelland, R. & al. (2005) Vitenskap pΠegne premisser

Fjelstad, M. (2013) Stop caretaking the borderline or narcissist

Fleicher, C.A. (2006) Korrupsjonskultur, kammeraderi og tillitsvikt i Norge

Foks-Appelman, T. (2012) Draw me a picture

Fonagy, P. & al. (2004) Affect regulation, Mentalitation and Developement of the Self

Fonagy, P. (2001) Attachment theory and Psychoanalysis

Fonagy, P. & al. (2003) Psychoanalytic theories

Ford, C.V. (1996) The psychology of deceit

Forrest, Garry G. (1994) Alcoholism, Narsissism, and psychopathology

Forward, Susan (2000) Ut av dine foreldres grep

Forward, S. (1989) Toxic Parents

Forward, S. (1988) Menn som hater kvinner og Kvinnene som elsker dem

Forward, S. (1997) Emotional Blackmail

Fossen, Aud (2004) Snakk med barn om f¿lelser

Fouchalt, M. (2005) Sindsykdom og psykologi

Fox, M. (2001) The emotional rape syndrome

Freeman, W.J. (1999) How brains make up their minds

Freedman, D.H. (2010) Wrong

Freud, Sigmund (1999) Dr¿mmetydning

Freud, Sigmund (1929) Psykoanalyse

Freud, Anna, (2002) Jeg`et og forsvarsmekanismene.

Freud, Anna, (1973) Jeg`et og forsvarsmekanismene.

Freud, Anna, (1969) Jag`et och dess forsvarsmekanismene.

Freud, A (1965) Normalitet og patologi i barndommen

Freud, Sigmund (1997) Vardagslivets psykopatologi IV

Friday, N (1997) Mymother Myself, The Daughters search for identity

Friedel, R. (2004) Borderline Personality Disorder Demystified

Friedenreich, A. (1901) Kortfatett, Speciel psykiatri

Friedland, B. (1991) Personality Disorders

Frith, C. (2007) Making up the Mind

Furth, G.M. (2002) The secret world of drawings

Fuster, J.M. (2009) The prefrontal cortex

G
Gabbard, G.O. (2001) Treatments of Psychiatric Disorders, Vol. 1

Gabbard, G.O. (2001) Treatments of Psychiatric Disorders, Vol. 2

Gacono, C.B. (2000) The clinical and forensic assesment of psychopat

Gade, A. (2006) Hjerneprosesser

Gade, A. & al. (2009) Klinisk neuropsykologi

Gaitanidis, A. (2007) Narcissism Ð A critical reader

Gamst, K.T. (2013) Profesjonelle barnesamtaler

Gangdal, J. (2013) Ikke si det til noen

Garb, Howard N. (199) Studying The Clinician

Gardner, R.A. (1989) Family evaluation in child custody mediation, arbitration and litigation

Gardner, R. (1998) The parental alienation syndrome

Gardner, R. & al. (2006) The international handbook of parental alienation syndrome

Garmannslund, Kari, (1999) Psykopater pΠjobben.

Gazzaniga, S, Ivry,R, Mangum,G. (2002) Cognitive neuroscience, The biology of the mind.

Gentry, A. (2011) Pass the PCL-R

Gerhardt, S. (2004) Why love matters

Getzfeld, A.R. (2006) Essentials of Abnormal Psychology

Gewirtz, J.L. (1972) Attachement and Dependency

Gilbert P. (2010)  bekjempe depresjon

Giovacchini, P. (2000) Impact of Narcissism

Gibbons, D.C. (1994) Talking about crime and criminals

Gibbons, D.C (1979) The Criminological Enterprise

Gj¾rum, B., Ellertsen, B. (2004) Hjerne og Adferd

Goldberg, E. (2001) The Executive Brain

Goldberg, A. (1999) Being of two minds, The vertical split in psychoanalysis and psychotherapy

Goldberg, A. (1980) Advances in Self psychology

Goldstein, L. & al. (2005) Logic, key consepts in philosophy

Goleman, D.(2006) Social Intelligence

Goleman, D. (1995) Emotional Intelligence

Golomb, E. (1992) Trapped in the Mirror

Gonzales-mena, J. & al. (2009) Infants, Toddlers and caregivers

Gordon, M. (2009) Roots of empathy

Gotlib, Ian H., Hammen C.L. (2002) Handbook of Depresion

Gotlieb, L.J. (2012) The Parental Alienation Syndrome

Gould, J.W. (1998) Conducting Scientifically Crafted Child Custody Evaluations

Gould, J.W. & al. (2007) The art and science of Child Curtody evaluations

Graham, J.R. (2006) MMPI-2 Assesing Personality and Psychopathology

Grant, R.O. (2003) I thought i was the crazy one

Gray, M. (1978) Neuroses

Gray, M.G. (1978) Neuroses, A comprehensive and Critical view

Graves, R. (1960) The greek myths

Grayson, R. (1989) Narcissism and Me

Greene, R.L. (2000) The MMPI-2, An interpretive manual

Greenberg, M.T. & al. (1990) Attachment in the preschool years

Greenfeldt, Susan (2004), Hjernen

Greenfield, S. (1997) The human brain, a guided tour

Greenfield, S. (2002) The private life of the Brain

Grennes, Karl Erik (2004), Hva er Psykologi.

Grisso, T. (1988) Competency to stand trial evaluations: A manual for practice

Grossmann, K.E.& al. (2005) Attachment from infancy to adulthood

Grostein, J.S. (1983) Splitting and projective identification

Grostein, J.S. (1983) Splitting and projective identification

Grunebaum, H & al. (1976) Contemporary Marriage, Structure, Dynamics and Theory, kap.12 The implication of Projective Identification for Marital Interaction (Zinner, J.)

Gr¿holdt, B. & al. (2015) L¾rebok I barnepsykiatri

Gr¿nbeck, J.E. (1998) Rettspsykiatri

Gr¿ndahl, P. & al. (2015) Retts-psykiatriske beretninger

Guggenbuhl-Craig (1980) The emptied soul on the nature of the psychopath

Gulbrandsen, L.M. (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling

Gulbrandsen, J. (2010) Norske ruiner i utvalg

Gundersen, K. & al. 82006) Nettverk og sosial kopetanse

Gupta, K. (1997) Human brain coloring workbook

Gustavson, S.E. (1995) Absent Mothers and Orphened Fatrhers

H
Hafstad, R. ¯vreeidet, H. (2004) Foreldrefokusert arbeid med barn

Hagen,R., Nysaether,TE. (2004) En liten innf¿ring i personlighetspsykologi.

Hagen, J.C & al. (2008) Personality Disorders, New research

Hagen, M.A. (1997) Whores of the court (pΠfil)

Hakkanen, H. & al. (2012) Psychopathy and law

Hales,R.E, Yudofsky, S.C, Talbott, J.A (1999) Textbook of Psychiatriy

Halgin & Whitborne (2007) Abnormal psychology

Hall, Calvin S. (1969) Freuds psykologi

Halsa, A. (2008) Mamma med nerver, mors psykiske helseplager

Halvorsen, I.V& al. (2008) New Research on Pesonality Disorders

Hamilton, W. (1995) Saints & Psychopaths

Hankin, B.L. (2005) Development of Psychopathology, Vulnerability stress Pespective

Hans, Lennart (1993) Rettvisan och psykologin

Hansen, Jan (2015) NŒr makteliten trues og ofrene knebles.

Hanssen, H. & al. (2010) Faglig skj¿nn og brukermedvirkning

HanŒs, R. (2002) Type 1 diabetes

Hare, Robert D., (1993) Without Conscience

Hare, Robert D., (1993) Uten Samvittighet

Hare, Robert D., (1993) Psykopatens varld

Hare, Robert D, (2004) PCL-R Adm. Manual

Hare, Robert D, (2004) PCL-R Manual

Hare, Robert D, (2003) PCL-SV Screening Version

Hart, S. D. (2000) Assessment of Psychopathy

Hart, O. & al. (2006) The haunted self

Hart, S. (2009) Den f¿lsomme hjerne

Hart, S. (2008) Fra interaksjon til relasjon

Hart, S. (2006) Hjerne, Samh¿righet, Personlighet

Hart, S. (2011) The impact of attachment

Harrington, A. (1972) Psychopats

Haslam,S.Alexander, Mcgarty,Craig (2003)Research methods and Statistics in Psychology

Hataway, S.R. & al. (1989) MMPI-2, Manual for administrering og tolking

Haugaard, J.J. (2008) Child Psychopathology

Haugsgjerd, S. & al. (2009) Perspektiver pΠpsykisk lidelse

Havik, E. Odd (1993) Klinisk bruk av MMPI-2

Havik, E. Odd (2003) MMPI-2 Kartlegging av psykopatologi og personlighet

Havneskjold, L. & al. (2002) Udviklingspykologi

Hegge, P.E. (2012) De suverene

Heimer, L. (2008) Anatomy of neuropsychiatry

Helmen Borge, Inger Anne (2003) Resiliens

Helstrup, Tore, Kaufmasnn, Geir (2002) Kognitiv Psykologi

Heltne, U. & al. (2011) Barn som lever med vold I familien

Hemmingsen,R., Parnas,J. mfl (2002) Klinisk Psykiatri

Henderson, D.K. (1947) Psychopathic States

Hentschel, U. & al. (2004) Defence Mechanisms, Theoretical, Research and Clincal perspectives

Hergenhanhn, B.R. (2005) History of Psychology

Herman, J. (1992) Trauma and Recovery

Hersen, M. & al. (2003) Adult Ð Psychopathology and Diagnosis

Herron, W.G. (1999) Narcissism and the relational world

Herve, H. & al. (2007) The Psychopath

Heston, L., Heston, R. (1990) Adolf Hitler, geni eller psykopat?

Heverin, M. (2005) Brain Cholesterol Metabolism: A study of Mouse and Man

Hicks, J.W. (2005) 50 Signs of mental illness

Hindshaw, S.P. (2007) The mark of shame

Hirigoyen, Marie-France, (2002) Hverdagens skjulte ondskap.

Hirtschmann, E. (1921) Freuds theories of the neuroses

Hoffmann, M.L. (2000) Empathy and Moral Developement

Holm, Ulla (2004) Empati

Holmes, J. (2001) Ideas in Psychoanalysis, Narcissism

Holmes, J. (1993) John Bowlby and Attachment Theory

Hotkins, S. (2002) Why is it always about you?

Hougaard, Esben, (2004) Angst, Mestring av angst og panikk.

Horney, K. (1964) New ways in psychoanalysis

Horney, K. (1945) Our Inner Conflicts

Horsham, P. (2008) Accused to acquitted

Hosterup,Hanne (2004) Gestalt terapi

Howard, P.J. (2006) The owners manual for the brain

Huck, S.W. (2009) Statistical Misconseptions

Hughes, J.M. (1989) Reshaping the Psychoanalytic Domain

Hughes, D.A. (2009) Attachment-focused parenting

Hwang, P. (2002) Sp¾dbarnets psykologi

Hyatt, Christopher, Willis, Jack, The Psychopaths Bible

H¿stm¾llingen, N. & al. (2012) Barnekonvensjonen

H¿yer,G, Dalgard,OS. (2002) L¾rebok i Rettspsykiatri

H¿igŒrd, A. (2006) Barns sprŒkutvikling

HŒkonsen, K.M, (2003) Innf¿ring i psykologi

HŒkensen, K.M. (2009) Innf¿ring i psykologi

I
Igra, Ludvig, (2002) Objektrelasjoner och psykoterapi

Ingles, Brian (1960) The psychopath

Ilstad, Steinar (2002) Generell Psykologi

Ingram, R.E. (2009) The International Encyclopedia of Depression

Ingram, R.I. & al. (2001) Vulnerability to psychopathology

Ingulstad, Frid, (1990) Stormfuglen

Inouye, J. (2014) Were you raised by a narcissist?

Isdal, P. (2002) Meningen med volden

Iwaniec, D. (1995) The emotionally abused and neglected child

J
Jacobsen, E. (19XX) Menneskets psykiske sykdomme

Jacobsen, Wenche, (1996) Det komplette idioti, og veien ut av det

Jacoby, M. (2002) Individuation & Narcissism, the psychology of self in Jung & Kohut

James, William (1890) The Principles of Psychology

Jansson, T. (1950) Det usynlige barnet

Jensen, L.L. (2006) Hvem er jeg? Narsissisme og personlighet i det senmoderne samfunn

Jensen, P.S. & al. (2006) Toward a new Diagnostic system for child psychopathology

Jensen, F. (2006) Det velv¾re avhengige menneske

Johnsen, K. (1989) Traume in the lives of children

Johnsen, S.M. (1987) Humanizing the Narcissistic style.

Johnston, J.R. & al. (1997) In the name of the child - PDF

Johnston, J.R. & al. (1988) Impass of divorce - PDF

Jolley, R.P. (2010) Children & pictures

Joseph, R. (2009) Brain mind Lectures (Video)

Jung C.G. (1966) Jeget og det ubeviste

J¿rgensen, C.R. (2009) Personlighetsforstyrrelser. Moderne relasjonell forstŒelse og behandling af Borderline-Lidelse

J¿rstad, Jarl, (1995) Balanseganger

K
Khaneman, D. (2012) Thinking fast and slow

Kalat, J. (2001) Biological Psychology

Kalat, J. (2007) Biological psychology

Kandel, E.R. & al. (2000) Principles of neural science

Kandel, E.R. (2006) In search of memory

Kantor, M. (2002) Passive ÐAggressin

Kantor, M. (2006) The psychopathy of everyday life

Karen, R. (1998) Becoming Attached

Karpatschop, B. (2007) Psykologiske unders¿kelsesmetoder

Karr-Morse, R. & al. (1997) Ghost from the nursery

Karterud, S. (2002) Fra narsissisme til selvpsykologi

Karterud, S. & al. (2001) Personlighetsforstyrrelser

Karterud, S. & al. (2010) Personlighetspsykiatri

Kaufman, Geir, Astrid (2004) Psykologi i organisasjon og ledelse

Kazdin, A.E. (2003) Research design in Clinical psychology

Kahn, M. (2002) Basic Freud

Kehoe, P. (1987) Something happend and i«m scared to tell

Kennedy, R. (2001) Ideas in psychoanalysis, Libido

Kernberg, O. (1984) Severe Personality Disorders

Kernberg, O. (1985) Bordeline Conditions and Pathological narcissism

Kernberg, O.F. (2004) Narcissism and Self-destructiveness in the Psychotherapeutic relationship

Kernberg, O.F. (1992) Aggresion in personality disorders and perversions

Kernberg, O.F. (1995) Love relations, Normality and pathology

Kernberg, O.F. (2012) The inseparable nature of love and aggresion

Kerns, K.A. & al. (2005) Attachment in middle Childhood

Kets de Vries, M. Miller, D. (1984) The neurotic organisation

Keys, D. (2012) Narcissists exposed

Keyes, C.L.M. & al. (2006) Woman and Depression

Khan, E (1931) Psychopatic personalities

Killen, K. (1999) Sveket

Killen, K. (2000) Barndommen varer i generasjoner

Kincher, J. (1995) Psychology for kids

Kirkengen, A.L. (2005) Hvordan krenkede barn blir syke voksene

Kirkengen, A.L. (2007) Forstyrret barn Ð Forstyrret liv

Klein, M. & al. (1964) Love, Hate and Reparation

Koch, C. (2004) The quest for consciouness

Koch, K. & al. (2005) Samv¾r - PDF

Kocsis, J.H. (1995) Diagnosis and Treatment of Chronic Depression

Koester, T. & al. (2005) Introduksjon til psykologi

Kohut, Heinz (2002) Selvets psykologi

Kohut, Heinz (2001) The analysis og the self

Kohut, H. (1984) How does analysis cure

Kolk,van der , B. & al. (1996) Traumatic stress

Kotulak, R. (1997) Inside the Brain, Revolutionary discoveries of how the mind works

Kraeplin (1907) Clinical Psychiatry for students and physicians

Kramer, H. & al. (1994) Mahler and Kohut, Perspectives on Developement, psychopathology and Technique

Krawitz, R. & al. (2008) Borderline personality disorder

Kring, A.M. & al. (2010) Emotion regulation and psychopathology

Kreisman, J. & al. (1989) I hate you Ð Dont leave me!

Kringlen, E. (1982) Psykiatri

Kringlen, E, (1994) Individ og psykiatri

Kringlen, E, (2003) Psykiatri

Kringlen, E, (2005) Psykiatri

Kristoffersen, V. (2015) Jeg er fremdeles her

Kristensen, I.J. (2005) Personlighetsforstyrrelser

Kruger, M.B. & al. (2000) Depresjons hŒndboka

Kuehnle, K & al. (2009) The evaluation of child sexual abuse allegations

Kutchins, H. & al. (1997) Making us crazy

Kuschel, R. & al. (2004) Ondskapens psykologi

Kvam, B. (1995) Etterforskende journalistikk

Kvello, ¯. (2007) Utredning av adferdsvansker, omsorgsvikt og mishandling - PDF

Kvello, ¯. (2010) Barn I risiko, Skadelige omsorgsituasjoner - PDF

Kvilhaug, S. (2005) Atskillelse, Barn og Foreldre - PDF

L
Lachar, J. (2004) Narcissistic/Bordeline couple

Lachkar, J. (2008) How to talk to a narcissist

Lamb, M.E. (2004) The role of the father in child development

Landridhe, D. (2006) Psykologisk forskningsmetode

Lane, R. & al. (2000) Cognitive neuroscience of Emotion

Langfeldt, Gabriel (1965), Laerebok i Klinisk Psykiatri

Langslet, Gro Johnsrud, (2004) Gi hverdagen et l?ft

Langston, A. (2003) Aspectas of a Psychopath

Laing, R.D. (2001) Det spaltede selv

Larsen, R.J. & al. (2002) Personality Psychology

Larsen, R.J. & al. (2008) Personality Psychology

Larsen, R.J. & al. (2009) Personality Psychology

Larsen, A. (1975) Psykopatibegrepet

Lash, C. (1979) Culture of Narcissism

Lavender, N.J. & al. (2010) One way relationship

Lavik, Nils Johan (1990) Makt og Galskap

Lawson, C.A. (2000) Understanding the Borderline Mother

Leach, P. (2014) Family breakdown

Leary, M.R. & al. (2003) Handbook of self and identity

LeDoux, J. (1996) The emoutional brain

LeDoux, J. (2002) Synaptic self, How our brain become who we are

Lenzenweger, M.F., Clarkin J.F. (2005) Major Theories of the Personality disorder

Lerner, R. (2009) The object of my affection is in my reflection

Lessem, P.A. (2005) Self Psychology, An introduction

Levick, M. (1998) See what i«m saying

Levine, P. A. (2007) V¾k Tigeren, Helbredelse av traumer

Levin, K. (1978) Freud«s Early Psychology of the Neuroses

Levin, J.D. (1993) Slings and arrows, Narcissistic injury and its treatment

Levin, D.M. (1987) Pathologies of the self

Levy, T.M. & al. (1998) Attachment, Trauma and healing

Lewis, K. (2009) Child custody evaluations

Lewis, M. & al. (1993) Lying and deception in everyday life

Lewis, M. (1992) Shame, The exposed Self

Lewis, M. & al. (2000) Handbook of Emotions

Liberty, A. (2006) How to heal the hurt by hating

Liberty, A (2006) How to stay bitter throught the happiest times of your life

Lidberg, L. Wiklund N. (2004) Svensk rettapsykiatri

Lidner, Robert M. (1944) Rebel without a cause, the hypnoanalyse of a criminal psychopath

Lie, Nils Erik (2002) Parts- og vitneavh¿r

Lieberman, A.F. (1993) The emotional life of the toddler

Lieberman, A.F. & al. (2008) Psychotherapy with Infants and Young children

Lind, E.(1994) Det ondes psykologi. En unders¿kelse av narsissisme i psykoanalytisk teori.

Lind, I.R. (2010) Forkl¾dt, p¾ne psykopater og deres ofre

Lingh, S. (2012) Hverdags psykopater

Lindeboe, K. (2008) Barnevernrett

Lingjerde, Odd, (2001) Psykofarmaka

Lippestad, G. (2013) Det vi kan stΠfor

Lipton, B.H. (2008) The biology of belif

Livesley, W.John (2001) Handbook of Personality Disorders

Livesley, W.J. (1995) The DSM-IV personality disorders

Livesley, W.J. (2003) Practical management of personality Disorder

Love, P. (1991) The Emotional Incest Syndrome

Lowen, Alexander, (1985) Narsissism, denial and the true self

Loranger, A.W. & al. (1997) Assessment and diagnosis of personality disorders

Lubbe, T. (2011) Object relation in depression

Lund, T. (2003) Innf¿ring i forskningmetodologi

Lundh, Montgomery, Waern (1992) Kognitiv Psykologi

L¿vŒs, Edvin, (1999) Det farlige maktmennesket

M
Mac2003) Fyrshiavelli, N. (1513-ten

Machiavelli, N. (2007) Fyrsten (Ill utg)

Madsen, K.B. (1980) Psykologisk leksikon

Madsen, O.J. (2010) Den terapeutiske kultur

Magnavita, J.J. (2004) Handbook of personality disorders

Magnavita, J.J. (2010) Evidence-based treatment of personality dysfunction

Magnusson, Svein (2004) Vitnepsykologi

Magid, K. & al. (1987) High Risk Children without a conscience

Mahler, S. & al. (1975) The psychological birth of thehuman infant

Maj, M. & al. (2005) Personality disorders

Malchiodi, C.A. (1998) Understanding childrens drawings

Mallinger, A.E. & al. (1992) Too Perfect

Malt, Ulrik Fredrik mfl. ( 2003) L¾rebok i Psykiatri

Marks, P.A. & al. (1963) Actuarial Description of Abnormal Personality

Marks, P.A. & al. (1974) The Actuarial Use of the MMPI with Adolecents and Adults

Martin, C. (2009) The philosophy of deception

Martinez-Lewi, L. (2008) Freeing yourself from the Narcissist in Your Life

Mason, C & al. (2009) Educating today«s overindulged youth

Masterson, J.F. (xxxx) The narcissistic and Borderline disorders

Masterson, J.F. (2000) The Personality Disorders

Masterson, J.F, Lieberman, A.R. (2004) A therapist«s guide to the personalitydisorders

Masterson, J.F. (1993) The emerging self

Masterson, J.F. (1988) Search for the real self

Masterson, J.F. (1995) Closet Narcissistic Disorder (Video inkl.)

Masterson, J,F. & al. (1995) Disorders of the Self

Masterson, J.F. (2010) The real self

Masterson, J.F. (2005) The personality disorders through the leans of attachment theory and the neurobiologic development of the self

Mateer, F (1924) The unstable child

Matlin, MW., (2003) Cognition 5 ed.

Matlin, MW., (2005) Cognition 6 Ed.

Matlin, MW., (2013) Cognition 8 Ed.

Maxwell, J.A. (2005) Qualitativ research design

Mayes, L.C. & al. (2002) The yale Child study center guide to understanding your child

Mays, D. (2012) The personality disorders

McBride, K. (2008) Will I ever be good enough

McCord, W.M. (1982) The Psychopath and Mileu Therapy

McCord, W. & al. (1956) The psychopath, an essay on the criminal mind

McCallum, D. (2001) Personality and Dangerousness

McGregor, J. & al. (2013) The empathy trap, understanding antisocial personalities

McGill, C. (2002) Do no harm, Munchausen syndrome by proxy

McGraw, P. (2004) Familien f¿rst

McGraw, P. (2001) Det sanne jeg

McMurran, M. & al. (2009) Personality, Personalitydisorder and Violence

McNally, R.J. (2003) Remembering Trauma

McNally, R.J. (2011) What is mental illness?

McNeil, E.B. (1970) Neuroses and personality disorders

Mc. Neil, B. (1970) Neuroses and personality disorders

McWilliams, N. (1994) Psychoanalytic Diagnosis, Understanding Personality Structure in the Clinical Prosess

Mead, G.H. (1034) Sindet, selvet og Samfunnet

Meehl, P. (1954) Clinacal vs. Statistical prediction

Meier, P. & al. (2009) You might be a narcissist if É.

Mekele, Raimo, (2000) Psykopatens makt

Mekele, R. (2003)Magt mennesker og magtmisbrug

Melinder, A. (2014) Sakkyndighetsarbeid

Meloy, J.R. (1998) The psychopathic mind

Melton, G.B. & al. (1997) Psychological Evaluations for the Courts

Meyer, J.F. (1997) Inaccurancies in Children«s Testimony

Meyers, E.B. & al. (2002) The APSAC handbook on child maletreatment

Meyer, P. (2010) Reliability

Michaels, J.J. (1955) Disorders of Character

Middelton-Moz, J. (1990) Shame & Guilt

Miller, A. (1995) Det selvutslettende barn

Miller, A. (1997) The drama of the gifted child

Miller, J.A. (1998) The Childhood Depression sourcebook

Miller, F.P. & al. (2009) Psychopathy

Miller, P.H. (1993) Theories of Developemental Psychology

Millon, T. (1981) Disorders of personality

Millon, T. (1996) Disorders of personality DSM-IV and beyond

Millon & al. (1999) Oxford textbook of Psychopathology

Millon, T., mfl. (2004), Personality disorders in moderen life.

Millon, T., Simonsen, E., Birket-Smith, M., Davis, R.D. (1998) Psychopathy, Antisocial, criminal and violant behaviour

Millon, T. & al. (1985) Personality and its Disorders

Millon, T. (1997) The Millon Inventories

Millon, T. (2004) Masters of the mind

Mischel, W. (1968) Personality and assesment

Mishek, D.B.(2005) My Doctor The Psychopath

Moe, V. & al. (2010) HŒndbok i sped- og smŒbarns psykiske helse

Mollon, P. (1993) The Fragile Self

Money, C.G. (2000) Theories of Childhood

Monsen, Jon (2000), Vitalitet og psykiske forstyrrelser.

Monte, C.F. & al. (2003) Beneath the Mask

Mooney, C.G. (2010) Theories of Attachment

Moore, B.R. & al. (2012) Chritical thinking

Moore, B.R. & al. (2015) Chritical thinking

Mortensen, K.V. (2003) Fra neuroser til relationsforstyrrelser

Morrison, Andrew, P., (1986) Essential papers on Narcissism

Morrison, J. (1995) DSM-IV Made Easy

Morrison, A.P. (1989) Shame, The underside of narcissism

Moskovitz, R. (2001) Lost in the Mirror, BPD

Mossige, S. & al. (2007) Vold og overgrep mot barn og unge

Movall, Britt Inger. (2002) Bilden av psykopaten

Muller, R.J. (1994) Anatomy of Splitting Borderline

Murphy, T & al. (2005) Overcomming passive aggression

Myers, D.G. (2004) Exploring Social Psychology

Myers, D.G. (2009) Exploring Social psychology

Myers, D.G. (2005) Exploring Psychology

Murphy, T. & al. (2005) Overcomming passive aggression

Myhren, L. & al. (2000) Avdekking av seksuelle overgrep mot smΠbarn

M¿ller, Mogens (2000) I fars Vold

N
Nadelson, C.C. (2000) Psychological disorders related to Designer drugs

Nadelson, C.C. (2000) Personal Disorders

National research Counsil Institute of Medicine (2000) From neurons to Neighborhoods

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, (2005) Sinnets helse

Natur og Kultur (1969) Anna Freud, Jeget och dess forsvarsmekanismer

Nasjonalforeningen for folkehelsen (2005) Sinnets Helse

Nathanson, D.L. (1987) The many faces of shame

NDF (2002) Diabetes og psykiske lidelser

Nelson, C.A & al. (2001) Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience

Neslund, G.K. (2004) L¾r kenne psykopaten

Nevid, Jeffrey S. mfl (2005) Abnormal Psychology in a Changing World

Nichols, D.S. (2001) Essentials of MMPI-2 Assesment

Nielsen G.H, Raaheim, K. (2003) En innf?ringsbok i Psykologi for universiteter og h?gskoler

Nielsen, O. Springborg, A. (2005) Anatomi og Fysiologi

Nissen, Ingjald, (1975) Psykopatens Diktatur

Nolen-Hoeksema, S. (2004) Abormal Psychology

Nordhelle, G. (2009) Manipulasjon

Nordhelle, G. & al. (2014) Angstens r¿tter

Norges R¿de Kors Legebok (2 bind) 1959.

N¾rum, K. (2009) Sitt ned og hold kjeft

O
O`Connor, R. (1990) Undoing depression

Ofstad m.fl. (2015) Barnevernloven med kommentarer- .

O«Hagan, K. (2005) Identyfing Emotional and Psychological Abuse

Ogden, T.H. (1992) Projective Identification and psychotherapeutic technique

Ogrodniczuk, J.S. (2013) Understanding and treating pathological narcissism - PDF

Olcott, H.S. (1882) The posible discovery of the secret of psychopathic healing

Oldham, J.M. & al. (2005) Textbook of Personality Disorders

Oldham, J.M. & al. (2009) Essetials of Personality Disorders

Olsen, Ole A. (2002) Psykodynamisk Leksikon

Olsen, J. (1982) ÓSONÓ a psychopath and his wictims

Olsen, G. (1995) Cruel Deception

Oltmans & al. (2007) Case studies in Abnormal Psychology

Oates, W. (1987) Behind the Mask

Oltmanns, T.F, Emry, R.E, (2004) Abnormal Psychology


P
Pallone, N.J. (1999) Altruism, Narcissism Comity

Palmer, H. (1957) Psychophatic Personalities

Pariante, C.M. & al. (2009) Understanding depression

Paris, J. (1998) Working with Traits

Paris, J. (2013) The intelligent cliniciansn guide to the DSM-5

Parker, J.M. & al. (2004) Narcissistic Personality Disorder

Parker, K. (2008) Save the males

Parker, S. (2008) Menneske-kroppen

Parsons, R.D. & al. (1983) Passive-Aggressiveness, Theory and Practice

Passer, M.W, Smith R.E. (2003) Psychology

Passer, M.V.r, Ronald E. Smith, (2001) Psychology, Frontiers and Aplications

Pate, C,M. & al. (2000) Behind the mask, personality disorders in the church

Pattison, S. (2000) Shame, Theory, Therapy, Theology

Patric, C.J. (2006) Handbook of Psychopathy

Patric, C.J. (2006) HŒndbook i psykopati (Norsk)

Payson, E.D. (2002) The Wizard of Oz and other narcissists

Peace (2014) Psychopath Free

Pennington, M.B. (2000) True self Ð False self

Pervin L. A, John, O. P, (2001) Personality Theory and research

Pervin L.A. (1975) Personality: Theoty, Assesment and Research

Pervin, L.A. (1999) Handbook of Personality

Peterson, Maier, Seligman (1993) Learned Helplessness

Piaget, J. & al (2000) The psychology of the Child

Piaget, J. (1951) The Childs Conseption of the World

Pichot, P. & al. (1985) Psychiatry, The state of the art

Pike, A. (2011) Danger has a face

Pinsky, D. & al. (2009) The mirror effect

Plakun, E.M. (1990) New Perspectives on narcissism

Polledri, P. (2012) Envy is not innate

Pope,K. & al. (2006) The MMPI, MMPI-2 and MMPI-A in Court

Potter-Effron, R. & al. (1989) Letting go of shame

Plous, S. (1993) The psychology of judgement and decision making

Porges, S.W. (2011) The polyvagal theory

Poulsen, H. D. ( 2003) Psykopater

Poulsen, H.D. (2014) Hverdagens psykopater

Poulsen, HD (2003) Det oppmerksomhetskrevende barn

Poulsen,HD. Munk-J¿rgensen P, (2004) Psykiatri, En grunndbok

Pritchard, C. (2004) The child abusers

Proctor, R.W. & al. (2006) Why science matters

Pruett, K.D. (2000) Father need

Pruett, K.D. (1999) Me, Myself and I

Puit G. (2009) Father of the yearQ

R
Raaheim, Arild (2002), Sosialpsykologi

Raaheim, K. (1999) Ulike perspektiver pΠpsykologi som vitenskap

Raine, A. & al. (2001) Violence & Psychopathy

Ramachandran, V.S.& al. (2005) Phantoms in the brain

Rapp, B (2001) Cognitive Neuropsychology

Rasmussen, N.R. (2001) Hjerneprosesser og l¾ring

Reid, W. & al. (1986) Unmasking the Psychopath

Reid, JB, Patterson, GR, mfl. (2003) Antisocial behaviour in children and adolescents

Reiss, S. (2008) The normal personality

Reiter, P.J. (1946) Om Psykopather

Reitzel, Hans, (1973) Anna Freud, Jeget og Forsvarsmekanismene

Renn, Dory (1989) Emotional abuse of the child

Retterst¿l, Nils (1975) Sinnets labyrinter

Retterst¿l, Nils (1998) Menneskesinnets irrganger

Retterst¿l, Nils, Herastveit, Per ¯yvind (1977) Kriser i menneskesinnet

Reynolds, W.M. & al. (1994) Handbook of Depression in Children and Adolecents

Rich, P. (2006) Attachment and sexual offending

Richards, V. (1996) The person who is ME

Ringstad & al. (2007) TypeforstŒelse, Jungs typepsykologi

Rinsley, D.B. (1989) Developmental Pathogenesis and Treatment of Borderline and Narcissistic Personalities

Rizzolatti, G. & al. (2008) Mirrors in the brain

Rochat, P. (1995) The Self in infancy

Robins, L.N. (1966) Deviant children grow up

Robinson, D.J.(2003) The personalitydisorders explained

Robinson, H. & al. (2003) Understanding narcissism in clinical practice

Rogers, R. (1997) Clinical Assessment of Malingering and Deception

Rognes, Waldemar (2002) Carl Rogers

Rohr, R. & al. (2007) Sjelens 9 ansikter

Rokstad, K. (2004) Kommunikasjonslogikk

Ronningstam, E.F. (1998) Disorders of Narcissism

Ronningstam, E.F. (2005) narsissistic Personality

Ronson, J. (2011) The psychopath test

Roseby, V. & al. (1997) High-conflikct, violent and separating families

Rosenberg, R. (2013) The human magnet syndrome

Rosenqvist, R., Rasmussen, Kk (2004) Rettspsykiatri i praksis, 2 utgave

Rosenqvist R. (2009) Rettspsykiatri Ð en introduksjon

Ross, C.A. (2000) The Trauma Modell

Rothschild, B. (2000) The body remembers

Rothstein, A. (1984) The narcissistic pursuit of perfection

Rowan, J. & al. (2002) The terapist«s use of self

Rubin, K.H. & al. (2010) The development og skyness and social withdrawel

Ruhl, J. (2008) What they donÕt tell you about diabetes

Russel, G.F.M. & al. (1983) The neuroses and personality disorders

Ruus, M.L. (2012) Nattmannens datter

Rutter, M. & al. (2002) Child and Adolescent Psychiatry

Roth, P. (2001) The Superego

Rubin, K.H. & al. (2010) The development og skyness and social withdrawel

Ruden, R.A. (2011) When the past is always present

Ruppert, F. (2013) ForstŒ dine sŒr i sjelen

Rusz, E. (2005) Ar du gift med en psykopat?

Rutter, M (1972) Maternal Deprivation Reassessed

Ryden, G. & al. (2010) Mentalisering, å leke med virkeligheten

R¿nbeck, K. (2008) Konflikt og forsoning Ð en evalueringsunders¿kelse

R¿nneberg, A.L. og Poulsen, Anne (2000), Barn som vitner

RŒdet for Psykisk Helse, (2003) Personlighetsforstyrrelser

R¿nnestad & al. (2003) Det kliniske intervjuet

R¿sler, F. & al. (2009) Neuroimaging of human memory

S
Salkind, N. J. (2006) Exploring research

Salekin, R.T. & al. (2010) Handbook of child & adolecent psychopathy

Sand, O. & al. (2001) Menneskets fysiologi

Sandberg, K. (2003) Tilbakef¿ring av barn etter omsorgsovertakelse

Sandler, J. & al. (1991) Freuds - On narcissism an introduction

Sandler, J. (1987) Projection, Identificaton, Projective identification

Sandler, J. & al. (2012) Freuds - On narcissism an introduction

Sandler, J. & al. (2000) Changing ideas in a changing world

Sandvik, H. & al. (2008) Hersketeknikk

Sansone, R.A. & al. (2006) Personality Disorders and eating Disorders

Saugstad, P. (2003) Psykologiens Historie, en innf¿ring i moderne psykologi.

Sacks, O. (2000) The private life of the brain

Sacks, O. (2007) The man who mistook his wife for a hat

Schjelderup, H.K. 881925) Det underbevisste

Schjelderup, Harald K. (1927) Psykologi

Schjelderup, Harald, k. (1969) Det skjulte menneske

Schj¿dt og Egeland (1989) Fra systemteori til familieterapi

Schlessinger, L. (2002) Stupis things parents do to mess up their children

Schneider, K. (1950) Psychopathic Personalities

Schneider, K.J. & al. (2001) The handbook of Humanistic psychology

Schultz,D.P. & al. (2000) A history of modern psychology

Schore, A.N. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self

Schore, A.N. (2003) Affect dysregulation and disorders of the self.

Schore, A.N. (2003) Affect regulation and the repair of the self.

Schouten, R. & al. (2012) Almost a psychopath

Schulte-Markwort, M. (2003) Cross Walks ICD-10 Ð DSM-IV

Schwartz-Salant, N. (1982) Narcissism and Transformation

Scientific American Magazine (1999) The scientific american book of the brain

Seierstad, . (2013) En av oss

Seligman,E.P, Walker,Elaine F., Rosenhan,Davis.L (2001) Abnormal psychology

Seligman, M.E.P. (1975) Helplessness on developement, Depression & Death

Seligman, M.E.P. (1998) Optimistisk tenkning

Sevilla, C.M. (1992) Disorder in the court

Shaffer, D.R & al. (2007) Developmental psychology, Childhood & Adolecence

Sharp, Daryl (2001) Personlighetstyper, C.G.Jungs typologiske modell

Sheafer, H. (2014) The narcissist next door : An intimate look at narcissistic culture

Sheldon B. (1985) Narcissistic states and the therapeutic process

Sheridan, T. (2011) Puzzling people, the labyrinth of the psychopath

Shiloh, R & al. (2006) Atlas of psychiatry pharmacotherapy

Siegel, Allen M. (1996) Heinz Hohut and the Psychology of the Self

Siegel, D.J. (1999) The Developing Mind

Siegel, D.J & al. (2004) Parenting from the Inside out

Sigrell, B. & al. (2011) Narcissism Ð jag, mig och mitt

Silk, K.R. (1998) Biology of the Personality Disorders

Silk, K.R. (1994) Biological and Neurobihavioral studies of Borderline personality disorder

Simon, G.K. (1996) In sheep«s clothing

Simonsen, Erik, 1998, Personlighed og personlighedsforstyrrelser

Simonsen, E & al. (2010) Grundbog i psykiatri

Sirnes, TB. (1959) VŒr Helse (4 bind) 3 oppl.

Sirnes, Tollak B, (1972) Det takknemlige sinn

Sirnes, Tollak B., (1976)  sette de undertrykte fri

Sirnes, Tollak B, (1985) Overvinner kjaerligheten alt?

Sirnes, Tollak,B, (1969) Sinnets Helse

Sirnes, Tollak,B, (1978) Den gode strid

Sj¿gren, L.H. (2011) Barnets rett til familieliv

Sj¿str¿m, Bengt (2004) Psykopatisk personlighetsforstorning och nagra narliggande diagnoser.

Skaarderud, Finn, (2002) Uro

Slater, A., Bremner, G. (2003) An introduvtion to Develoement Psychology

Smith, R.J. (1978) The psychopath in Society

Smith, L. (2002) Tilknytning og barns utvikling

Smith, L. Ulvund, S.E. (1999) Spedbarnsalderen, revidert og utvidet utgave (2004)

Smith, L. & al. (2006) Barn og foreldre

Snoek, J.E., Engedal, K. (2004) Psykiatri. Kunnskap, ForstŒelse, Utfordringer

Solomon, M.F. (1989) Narcissism and intimacy

Solomon, I. (2006) Karen Horney & Character disorder

Solomon, J. & al. (1999) Attachment Disorganisation

Sorensen, P. (2014) Narcissist, inside the mind

Sperry, Len (2003) Handbook of Diagnosis and treatment of DSM.IV.TR personality Diagnosis.

Sperry, I. (1999) Cognitive behaviour therapy of DSM-IV Personality Disorders

Spillus, E. & al. (2012) Projective Identification, The fate of a concept

Spitzer & al. (2002) Case Book Ð DSM-IV-TR

Stahl, P. (1999) Complex Issues in Child Custody Evaluations

Stanovich, K.E. (2004) How to think straight about Psychology

Statens Helsetilsyn, (2002) ICD-10 Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

Stein, E. (1989) On the problem of empathy

Steingarth, I. (1983) Pathological Play in Borderline and Narcissistic personalities

Stern, D. & al. (1997) The birth of a mother

Stone, M.H. (2009) The anatomy of evil

Storvoll, Elisabeth E., (2004) Antisosial adferd i ungdomstiden

Stout, M. (2005) The sochiopath next door

Strachey J. (1989) Sigmund Freud, The Ego and the Id

Streep, P. (2009) Mean mothers

Staalenheim E.G. (1997) Psychopathy and Biological markers in a Forensic psychiatric population.

Str¿mgren, E. (1969) Psykiatri

Sturges, C.A.G. (2007) The illision of beauty: Why woman hate themselves and & Envy other woman

St¿rkersen, I. (2006) Parental Divorce: Psychological Distress and Adjustment in Adolecent and Adult Offspring

Sugerman, S. (1976) Sin and madness, Studies in narcissism

Sundf¾r, A. (2012) God dag, jeg er et barn

Sun Zi (2006) Krigf¿ringens kunst

Sutherland, S. (2009) Irationality

Svanes, O.S. (1988) Narsissisme og moral; Et utviklingsperspektiv

Svartdal, F. (2004) Psykologiens forsknings-metoder

Svartdal, F. (2009) Psykologiens forskningsmetoder

Svartdal, F., Flaten, M.A. (2002) L¾ringspsykologi

Svartdal, F. & al. (2006) Innf¿ring i psykologi, Kommentarhefte

Sweeney, A. (20116) Null kontakt og motmakt. Narsissister og medl¿pere og flyvende aper

Symington, N. (2004) Narcissism, A new Theory

S¿lvberg, H.A. (2011) Oppvekst med psykiske lidelser hos n¾re pŒr¿rende

T
Tah, N (2009) Confessions of a sociopath

Tale, Sigrun, (1987) R¿d var min barndoms dal

Tancredi, L. (2005) Hardwired Behaviour

Tavris, C. & al. (2007) Mistakes were made (but not by me)

Teigen, K.H. (2004) En psykologi historie

Tenn¿e, J. (2013) Torgersensaken, juks satt i system - PDF

Tetlock, P. & al. (2015) Superforcasting, the art & science of predicting

Terr, L. (1976) To scared to cry

Tetzchner, S.v. (2001) Utviklingspsykologi

Thio, A. (2006) Deviant behaviour

Thomas, D. (2010) Narcissism, Behind the mask

Thomas, M.E. (2013) Confessions of a sochiopath

Thompson, R.F. & al. (2005) Memory

Thuen, Frode (1999) VŒrt indre liv

Thuen, Frode (2004) Livet som deltidsforeldre

Tjomsland, Steinar (2003) Barnevern og omsorgsovertakelser.

Torgersen, Svenn, (2000) Personlighetsforstyrrelser

Torgersen, S. (2008) Personlighet og Personlighetsforstyrrelser

Tornblom, M. (2007) Selvf¿lelse nŒ!

Tran¿y, J. (2008) Hvordan utrede andre

Tran¿y J. & al. (2012) Kampen om barnets beste - PDF

Tracy, J.L. & al. (2007) The Self Concious emotions

Tunbraa, Lars Olav, (2003) Psycopatiska chefer

Tungesvik, Hans Olav, (2000) Nytt mot pa‹ livet

Tungesvik, Hans Olav, (2003) Spor av dine egne

Tveriereid, S. (2008) Hva skal vi med barn?

Twenge, J.M. (2009) The narcissism epidemic


U
Ulvund, S.E. (2014) Rakkerunger og englebarn

Underlid, K. (1997) Gruppe Psykologi

Urieli, B.L. (2001) Male and female developing human empathy

Ursin, Holger, Zahl-Begnum Odd,H., (1998) Biologisk Psykologi

Utberg, J. E. (2003), I tanker pΠstille stier

V
Vaknin, Sam, (1999) Malignant Self Love

Vaillant, G.E. (1992) Ego mechanisms of defence

Valiant, G.E. (1993) The wisdom of the ego

Vestergaard, P. & al. (2005) Psykiatri, En l¾rebok om voksenes psykiske sykdommer

Videbeck, P. & al. (2010) Psykiatri

Vollmer, F. (2007) The Self

Vrij, A. (2000) Detecting lies and deceit

W
Waite, R.G.L. (1977) The psychopath god, Adolf Hitler

Walker, A. (2008) The Siren«s dance, My marriage to a borderline

Warshak, R.A. (2001) Divorce poison

Warshak, R.A. (2010) Divorce poison - PDF

Warshark, R.A. (1992) The custody revolution

Waska, R. (2004) Projective identification in the clinical setting

Watson, C. & al. (2010) The Brain, an introduction to functional neuroanatomy

Webb, L.I. & al. (1981) DSM-III Training guide

Weldon, M. (1999) I helvetes forgŒrd

Wenar, C. & al. (2006) Developmental psychopathology

Wennberg, B. (2006) EQ Emosjonell inteligens i livet og pΠjobben

Wennberg, B. (2006) EQ Emosjonell inteligens i livet og pΠjobben

Wennerberg, T. (2011) Vi er vŒre relasjoner

Westcott, H.L. (2002) Childrens testimony

West, M. (2007) Feeleing, Being, and thw sense of self

Westen, D. (1985) Self & Society

Wetzler, S. (1992) Living with the passive aggressive man

Whalen, P.J. (2009) The human Amygdala

White, R.W. (1964) The Abnormal personality

White, R.W. (1956) The Abnormal Personality

White, R.W. & al. (1973) The Abnormal Personality

Whitfield, C.L, (2004) The Truth about Mental Illness

Whitfield, C.L. (1987) Healing the child within

WHO (2003) The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders (Gr¿nn)

Wickens, A. (2005) Fundations of Biopsychology

Widiger, T.A. (2012) The oxford handbook of personality disorders

Willig, C. (2009) Introducing qualitative research in psychology

Wilhelmsen, R. (2001) Narsissisme : Paradoksal seleksjon til psykologistudiet?

Wilhelmsen, I. (1997) Hypokondri og kognitiv terapi

Williams, L.V. (1983) Teaching for the two-sided mind

Williams & al. (1997) Cognitive Psychology and Emotional Disorders

Wilson, J.P. & al. (2004) Empathy in the treatment of trauma and PTSD

Winer, J.A. (1995) The annual of psychoanalysis, vol XXII 1995

Winnicott, D.W. (2002) Winnicott on the child

Winnicott, D.V. (1965) The familt and individual development

Withfield, C.L. (2003) The truth about Depressin

Wirth-Cauchon (2001) Women and borderline personality disorder

Wolf, E.S. (1988) Treating the Self

Wolman, B. (1999) Antisochial Behaviour

Woolfolk, A. (2006) Pedagogisk Psykologi

Woolsey & al. (2003) The Brain Atlas

Wormnes, B. & al. (2005) Motivasjon og mestring

Wotton, B. (1959) Social Science and Social Pathology

Wurmser, L. (1994) The mask of shame

X


Y
Yudofsky, S.C. (2008) The american psychiatric publishing textbook of neuropsyciatry and behavioural neurosciences

Young, J.E. (1999) Cognitive therapy for personality disorders

Young, J.E. & al. (1994) Reinvenying your life

Young-Eisendrath, P. (1991) Jungs Self psychology


Z

Zayn, C. & al. (2007) Narcissistic lovers, How to cope, recover and move on

Zeiner, P. & al. (2004) Barn og unge med ADHD

Zervopoulos, J.A. (2008) Confronting mental health evidence

Zimmerman, M. (1994) Interview Guide for Evaluating DSM-IV Psychiatric Disorders and Mental Status Examination

Zukerman, E.L. (2000) Clinicians Thesaurus

®


¯

¯vereide, H. (2009) Samtaler med barn

¯verlien, C. (2012) Vold I hjemmet Ð barns strategier

¯vreeide, H. (2002) Fagetikk i psykologisk arbeid

¯yestad, G. (2006) Kritikk

¯yestad, G. (2012) Selvf¿lelsen

.
2028 Artikler

Artikler alfabetisk etter forfatter:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ® ¯ A
Aasen, H.S. (2007) Barnets uttalerett i samv¾rssaker

Aaraas, I. (2016) Barnevernet i bekreftelsesfellen

Aanderaa, S. & al. (2006) Kohuts begrep om en vertikal splitt i personligheten
Vertikal splitt skiller mellom den grandiose adferd og den deprimerte, tommhetsf¿lelse sŒ typisk for narsissister.Et skille mellom en ikke-autentisk og en autentisk opplevelse av seg selv. Disse to tilstander er separert, de vil ikke kunne oppleves av narsissisten Œ v¾re til stede samtidig. Arrogansen er et utrykk for morens behov for Œ se seg selv i barnet, mens hŒpl¿sheten er et utrykk for at barnet ikke fikk mulighet til Œ utvikle seg selvstendig i barndommen. Fordi grandiositeten ikke springer ut fra kjerneselvet inneholder den ikke kreativitet, pŒgangsmot, initiativitet og glede over egne prestasjoner.
Den horisontale splitt i den vertikale dels deprimerte side deler det underliggende kjerneselvs ubeviste vitalitet og selvstendige initiativ, med den overliggende ikkevitaliserende tristhet og tomhet.

Aanderaa, S. (2005) VERTIKAL SPLITT, ROMLIG STRUKTUR OG SELVPSYKOLOGISK BEGREP

Abe, J.E. (2004) Shame, guilt, and personality judgment

Abrams, D.M. (1993) Pathological Narcissism in an Eight-Year-Old Boy: An Example of Bellak's TAT and CAT Diagnostic System

Ackerman, A.A. & al. (2013) What Does the Narcissistic Personality Inventory Really Measure?

Adams, M. (2012) Narcissism overview

Adams, M. (2015) Political correctness is really just herd psychology pushed by insecure people who desperately seek social conformity

Adressa (2001) Advokat slakter barnevernet
Autorit¾rt, hjertel¿st, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis gŒr til frontalangrep pŒ norsk barnevern.

Adressa (2011) Artkler om barnevernets svik 19.12.2011

Adressa (2015) Barnevernsaker er pengesluk

Adressa (2012) "Jeg har aldri hatt en barnevernsak hvor det har v¾rt grunlag for sŒ sterke kritiske bemerkninger"
Barnevernet i Orkdal slaktes for sin behandling av en mor som ble fratatt sitt barn.

Aftenposten (1931) Ministeriet Mowinkels synder kritiseres.
Sogneprest karakterisers som psykopat.

Aftenposten (1934) Hitler er psykopat sier Dr. Sharffenberg.

Aftenposten (1939) Psykopatsp¿rsmŒlet mŒ nŒ l¿ses.

Aftenposten (1942) Brandmann som var ilsdpŒsetter.

Aftenposten (1944) Mordersken har v¾rt en s¾rpreget og vanskelig person helt fra barneŒrene av.

Aftenposten (1945) Quisling er maktsyk, egosentrisk hensynsl¿s psykopat.

Aftenposten (1950) Psykopat begikk atentat mot finnlands riksdag

Aftenposten (1950) Egne skolehjem for psykopatene og de evnesvake

Aftenposten (1950) IldspŒsettern pŒ bast¿y antagelig psykopat

Aftenposten (1951) Olsobanken ble bedratt for i alt 70.000 kroner

Aftenposten (1953) De to ransmenn fra Stabekk postkontor erkjenner seg skyldig

Aftenposten (1955) Drapsmannen fra Ingierstrand betegnes som hysterisk psykopat

Aftenposten (1956) Carlsen mener selv at han er psykopat og avgjort nevrotiker

Aftenposten (1958) Torgersen er farlig psykopat

Aftenposten (1959) Gunnestad og I vŒr pŒvirket hverandre

Aftenposten (1959) Menneskelig sett en tragisk sak

Aftenposten (1960) Psykopater i fengsel

Aftenposten (1960) Drapsmannen er n¾rmest psykopat

Aftenposten (1963) Psykopat-tendens fra barnsben av

Aftenposten (1963) N¾rbilde av en psykopat Ð Herman G¿ring

Aftenposten (1964) Rhoderick Carlile utpreget psykopat hevder sakkyndig

Aftenposten (1964) Sakkyndig : Cralile utpreget psykopat

Aftenposten (1964) Jeg beklager at jeg har misbrukt min manns tillit

Aftenposten (1965) Fruen psykopat, mannen svak

Aftenposten (1965) En psykoat, det stŒr bommende fast

Aftenposten (1965) Schnitler seksualpsykopat sier de sakkyndige leger

Aftenposten (1968) Ekspertene fastholder : 18 Œring ikke sinnsyk

Aftenposten (1969) Han har fortrengt at sjalusi er motivet

Aftenposten (1970) Hvordan leve med en psykopat

Aftenposten (1976) Redakt¿r i AP ÓmŒtte ta igjenÓ
AP redakt¿r mente Willock var psykopat

Aftenposten (1976) La oss hjelpe psykopatenes ofre

Aftenposten (1980) Psykopati er en sykdom

Aftenposten (1982) Strid om togpyroman var sinnsyk eller ikke

Aftenposten (1984) Ikke et fnugg av bevis mot tiltalte

Aftenposten (1985) Kovacs saken i h¿yesterett

Aftenposten (1986) Psykopatenes diktatur

Aftenposten (1987) Kristne pŒf¿res store lidelser av psykopater!

Aftenposten (1987) Tyrann med farlig sjarm

Aftenposten (1987) Psykopater

Aftenposten (1987) Psykopater

Aftenposten (1987) Mobbingens mysterium

Aftenposten (1987) StenvŒg bandt og kneblet nytt offer

Aftenposten (1987) MΠbarna leve med en psykopat

Aftenposten (1988) Psykopatens motstandslammende sjarm

Aftenposten (1988) MΠbarna leve med en psykopat?

Aftenposten (1988) Psykopatene Ð og deres ofre

Aftenposten (1988) Psykopater vil aldri bli normale mennesker>

Aftenposten (1988) Psykopati Ð fra tidlig barndom>

Aftenposten (1988) Barn er ikke psykopatiske

Aftenposten (1988) Psykopatens offer

Aftenposten (1988) Er psykopati arvelig

Aftenposten (1988) Flere psykopater i familien

Aftenposten (1990) Psykopater

Aftenposten (1990) Psykopatene - igjen

Aftenposten (1991) Om psykopatene

Aftenposten (1991) Psykopatiske refleksjoner

Aftenposten (1991) Psykopatene i flertall

Aftenposten (1991) Svar fra en psykopat

Aftenposten (1991) Landsforening for psykopatens ofre

Aftenposten (1991) Pavens attentatmann: Intelligent og pertentlig

Aftenposten (1991) Vanskelig Œ avsl¿re psykopaten

Aftenposten (1991) Egne behov - og andres

Aftenposten (1991) 432 Œr for drap

Aftenposten (1992) Kalle en spade for en spade

Aftenposten (1992) Prestelederen svartelistet

Aftenposten (1993) Psykopatens ofre blir taperne

Aftenposten (1993) Slik kjenner du psykopaten

Aftenposten (1993) Slik Fars lunner gjorde meg til psykopatoffer

Aftenposten (1993)  leve med en psykopat

Aftenposten (1993)  leve med en psykopat 2

Aftenposten (1993) Hans egentlige vesen

Aftenposten (1993) Psykopatens ofre

Aftenposten (1993) Stevnem¿te med en psykopat

Aftenposten (1993) Stakkars psykopater

Aftenposten (1996) Psykopater ogsΠi kirken

Aftenposten (1997) Psykopatiske kvinner

Aftenposten (1997) F¿rde trues av muskelbunt

Aftenposten (1997) En av fire innsatte pΠTunga er psykopat

Aftenposten (1997) Psykopater finnes de fremdeles?

Aftenposten (1997) Hold psykopaten pΠavstand?

Aftenposten (1998) TilstŒr Mariannedrapet

Aftenposten (1998) Hvordan verge seg

Aftenposten (1998) FΠpsykopatene vekk fra psykiatrien

Aftenposten (1999) PŒstand om 12 Œrs fengsel for Rasool

Aftenposten (2000) Delt omsorg med tvang

Aftenposten (2000) Er alle fedre psykopater

Aftenposten (2001) Depressiv men ikke psykopat

Aftenposten (2003) Psykopat terroriserer arbeidsmilj¿et

Aftenposten (2003) Pass deg for psykopatsike sjefer

Aftenposten (2003) Moderne l¿gntester treffer meget godt

Aftenposten (2004) Knutby pastoren er en psykopat

Aftenposten (2005) Tolkning av Hitler : Det syke ved det normale

Aftenposten (2005) Hitler Ð Demon, psykopat eller kakemons?

Aftenposten (2005) Jeg lytter gjerne til Berthold GrŸnfeld?

Aftenposten (2005) Om psykopater

Aftenposten (2006) D¿mt for Œ ha hengt ut datterens samboer pŒ internett

Aftenposten (2007) Gift med en psykopat?

Aftenposten (2011) Alternativet til Œ v¾re bueskytter er Œ bli psykopat

Aftenposten (2012) Stadig bedre utsikter

Aftenposten (2009) Hun f¿lte seg truet og forfulgt

Aftenposten (2004?) Kan vi stole pΠlegene

Aftenposten (2011) Sakkyndighet pΠavveier
Sakkyndige ofte Œrsak til justismord. De er skrŒsikre, men mangler faglig belegg. Domstolene gj¿r seg avhnegige av dette som i beste fall er svindlere!

Aftenposten (2011) Vil kurse dommere

Aftenposten (2011) Faren tok livet sitt etter sakkyndigfeil

Aftenposten (2011) Psykolog diskuterte overgrepsak pΠnettet

Aftenposten (2011) H¿yesterett gav far omsorgen

Aftenposten (1991) Svar fra en psykopat

Aftenposten (2012) Norsk domstol d¿mmer barn til seksuelle overgrep

Aftenposten (2011) Bedratt av kvinnen
Beskriver psykopaten Maria Kristoffersen

Aftenposten (2016) For "Jonas" ble mamma det farligste i livet

Aftenposten (2016) Mor blir forstŒtt og unnskyldt i retten

Aftenposten (2016) Dommerne mΠmelde fra om barnemishandling

Aftonbladet (2014) Att fšrlora sitt barn škar risken fšr att dš

Aftenblad (2016) Glassjenta

Ahlin, J. & al. (2010) Den v¾rste dragen

Ahnert, L. & al. (2003) Shared care : Establishing a balance between home and child care setings

Ahnert, L. (2013) Forskere advarer: EttŒringer blir alvorlig stresset av Œ begynne i barnehage

Ahnert, L. & al. (2004) Transition to child care : Association with infant-mother attachment, Infant negative emotion, and cortisol elevatin

Ahuja,A. (2005) If psychopaths are born, not made, social policy can't do much to help

Aird, P. (2015) Are we too narcissistic?

Ajami, F. (2012) Why is the Arab world so easily offended?

Akbalik, G. (2014) Molekylær biologi , mRNA, Live and Unmasked

Akhtar, S. (2000) The shy narcissist
Beskriver hvordan grandiositet, misunnelse osv. er skjult under en fasade av skyhet. Flere forfattere beskriver to ulike typer narsissister. Kohut mente de hadde en horisontal splitt i psyken som undertrykker deres grandiositet. Sympromer som lav selvf¿lelse, arbeidsvansker, initiativl¿s, hypokondere og skampreget. Det forekommer sporadiske angstfylte hypoman lik oppstemthet. Cooper beskrev ogsŒ denne deprimerte, ydmykede og med f¿lelse av mislykkethet. De beskrives som for hemmet til Œ gi utrykk for sine fantasier. NPD fanger ikke opp denne sky type. Preges av ocerf¿lsomhet for kritikk. Tendens til Œ idealisere andre, samt leve ut sine grandiose fantasier gjennom slik assosiasjoner. Lav sosial tilstedev¾relse unngŒr risk for tap i konkuranse med andre. Hunt beskrev denne typen som f¿lte enorm skam gjennom Œ avsl¿re sin grandiositet. Frykt for tap av kj¾rlighet er fremherskende. En spesiell binding til moren er beskrevet, sammen med en frykt for faren. Fremviser ofte en streng samvittighet. H¿y moralsk standard (for andre). Har stort behov for kontroll. Dystymiske klager og hypokondrisk opptreden. Splitting stŒr sentralt.

Akhtar, S. (1982) Overview: Narcissistic Personality Disorder

Akhtar, S. (2015) NARCISSISTIC INJURY, RAGE, AND RETALIATION

Akhtar, S.J. (1989) Narcissistic personality disorder: Descriptive features and differential diagnosis

Akhtar, S. (2009) Love, Sex, and Marriage in the Setting of Pathological Narcissism
Artikkelen tar for seg narsissistens kj¾rlighetsevne. Og at barndommesn f¿lelse av litenhet, konkuranse og utestengning mŒ v¾re mestret. En narsissist har ikke mestret disse emosjoner. Evne til effekt og sensualitet er viktig i kj¾rlighet, dette mangler narsissisten. Narsissistisk kj¾rlighet handler om egoets behov for bekreftelse. Deres evne til Œ se og dekke partners behov er dŒrlig. deres intimitet er behovsbasert. Partnerens behov blir ikke dekket. Kontroll for egen sŒrbarhets skyld blir viktgere enn partnerens tilfredshet, empatien mangler.

Ahn, H. & al. (2015) Two faces of narcissism on SNS: The distinct effects of vulnerable and grandiose narcissism on SNS privacy control

Aitken, S. & al. (2011) Are psychopaths simply criminal narcissists?

Akinci, I. (2015) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF NARCISSISM AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: THE ROLES OF EMOTIONS AND DIFFICULTIES IN EMOTION REGULATION

Alberta U. (2011) Scientists cure cancer, but no one takes notice

Aldhouse, P. (2008) Depressed dads affect kids' speech development

Alloway, T. (2014) Is Facebook Linked to Selfishness? Investigating the Relationships among Social Media Use, Empathy, and Narcissism

Amini, M. (2015) The DSM-5 Levels of Personality Functioning and Severity of Iranian Patients With Antisocial and Borderline Personality Disorders

Amsberg, S. (2012) Health Promotion in Diabetes Care Ð studies on adult type 1 diabetes patients

ANA (2013) Narcissists are Character Assassins
1. NARCISSISTS ARE OUT OF TOUCH WITH WHAT PEOPLE WITH CHARACTER, FEEL LIKE
2. THEY ENVY THE CHARACTER THEY KNOW THEY CAN NEVER HAVE
3. DEVALUING WHAT THEY ENVY
4. DISCARDING WHAT THEY DEVALUE
5. FINAL STAGE OF CHARACTER ASSASSINATION IS THE SMEAR CAMPAIGN

ANA (2013) SIGNS THAT YOUÕVE BEEN ABUSED BY A NARCISSIST
1. YOU DOUBT YOURSELF
2. CONFUSION
3. FEELING CRAZY
4. EMERGING CLUSTER OF SYMPTOMS THAT HAVE NO OTHER EXPLANATION
5. DISSOCIATION
6. PTSD

ANA (2013) 23 Defining Characteristics of Narcissists

Anastasopoulos, D. (2007) The narcissism of depression or the depression of narcissism and adolescence

Andersen, J.A. (2014) Lar du deg krenke ?

Andersen, H. E. (2005) En kontroversiell diagnose
Psykopati.

Andersen, M.B. & al. (2001) Jakten pŒ den f¿dte psykopat

Andersen, H. E. (2005) Teorier om l¾ring

Andersen, J.A. (2011) Hvem tjener pΠmobbemyten?

Andersen, J.A. (2011) Mobbing i arbeidslivet en myte

Andersen, ¯. (2007) Bl¿ffet om pasientsex - nŒ er terapeuten (55) d¿mt

Andersson, K. & al. (2015) Psykopater i arbetslivet

Andersen, B.T. (2015) 82 prosent av skilsmissebarn vil ikke at foreldre skal holde sammen Çfor barnas skyldÈ

Andersson, J.L. & al. (2015) Measurement of DSM-5 Section II Personality Disorder Constructs Using the MMPI-2-RF in Clinical and Forensic Samples

Andreassen, K. (2010) Deprimerte er svekket over tid

Andersen, E.K. (2004) Barn kan fΠdiabetes av stress
Forskerne pŒpeker at det daglige stresset utgj¿res av vanlige problemer som for lite s¿vn, misn¿ye eller usikkerhet i forhold til det Œ v¾re foreldre.Stress mellom foreldrene skaper stress hos barna, som i sin tur gir ¿kt belastning pŒ barnas betaceller, de cellene som produserer insulin.

Andersen, G. (2013) Domestic violence against men has doubled since 2005

Anderson, C.A. & al (2006) Knowing Your Place: Self-Perceptions of Status in Face-to-Face Groups

Anderson, C. & al (1999) Research in the Psychological Laboratory: Truth or Triviality?

Ang, R.P. & al. (2009) From Narcissistic Exploitativeness to Bullying Behavior: The Mediating Role of Approval-of-aggression Beliefs

Angelfire (2005) Differences between psychopaths and people with Asberger«s syndrom

Anke, T. (2007) Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre: et behandlingsperspektiv

Anke, T. (2012) M¿dre med alvorlig psykisk lidelse og spedbarn - samspill og behandling

Anonym (2012) Gode rŒd til en mulig varsler

Antonsen, F. (2013) Konfliktfylte brudd i fire av ti barnehager

Anthony, S. (2011) A bionic prosthetic eye that speaks the language of your brain

Anthony, S. (2012) MIT discovers the location of memories: Individual neurons

Apenzeller, T. (1999) Test Tube Evolution Catches Time in a Bottle

Archer, J. (2000) Women are more violent

Arlemon, M. (2012) Gšr kvinnor sŒnt?
En studie av kvinnliga sexualfšrbrytare

Arndt, B. (2006) Mum's boyfriend - the worst sexual risk to children

Arntzen, T. (2006) Sosialiseringsteorier

Aronsen, J. (1980) Borderline conditions and pathological narcissism

Arshadi, V. (2013) The Relationships Between Attachment Styles and Narcissism Among Students of Shahid Chamran University in Iran

Aschoug, M. (2011) ¯nsket om et mer presist psykosebegrep

Asheghabadi, P.J. & al. (2015) Overt and Covert Narcissism in Iranian Students: The Role of Self-esteem and Shame

Asmervik. S. (2015) Hva er det med (noen) sakkyndige?

Assor, A. (2011) When parentsÕ affection depends on childÕs achievement: Parental conditional positive regard, self-aggrandizement, shame and coping in adolescents

Astorp, H. (2003) Stress forandrer hjernen

Atalaya, M. (2002) DIABETES, OXIDATIVE STRESS AND PHYSICAL EXERCISE

Atlas, G.D. & al. (2008) Narcissism and Sensitivity to Criticism: A Preliminary Investigation

ATV (2008) Barn som lever med vold i familien

Auerbach, J.S. (1990) Narcissism: Reflections on Others Images of an Elusive Concept

Auerbach, J.S. (1993) The Origins of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: A Theoretical and Empirical Reformulation

Augusti,E.M. (2012) Stimuli-Dependent and State-Dependent Effects of Emotion on ChildrenÕs Executive Functions and Intentional Forgetting: Associations With Age and Socio-Emotional Adjustment.

Ayoub, M. (2011) Terrorism, psychology and psychiatry

Aziz, S. (2015) Personality Disorder among Male Prisoner in Erbil/ Iraq

Aamodt, H. (2007) Brukermedvirkning: Praksisbaserte erfaringer og etiske begrunnelser

Aastorp, H. (2003) Stress forandrer hjernen

B
BA (2008) Foreldre gj¿r barn til politi eller r¿vere

BA (2012) Savnet etter far

BA (2008) Foreldre gj¿r barna til politi eller r¿vere

BA (2012) Barnevernet sendte barnet tilbake til mor

Babeva, K.N. (2011) MEASURING NARCISSISTIC COGNITIONS IN RESPONSE TO RELATIONSHIP THREAT USING ARTICULATED THOUGHTS IN SIMULATED SITUATIONS

Babiak, P. & al. (2010) Corporate Psychopathy: Talking the Walk

Baca, J. (2014) Ethnic Differences in Personality Disorder Patterns among Women Veterans Diagnosed with PTSD

Bachar, E. & al. (2014) The Role of Narcissistic Vulnerability in Predicting Adult Posttraumatic Symptoms from Childhood Sexual Abuse

Back, M.D. & al. (2010) Why Are Narcissists so Charming at First Sight? Decoding the NarcissismÐPopularity Link at Zero Acquaintance

Back, L. & al. (2014) Ungdomspsykopati och normbrytande beteende - finns det skyddande faktorer?

Back, M.D. & al. (2013) Narcissistic Admiration and Rivalry: Disentangling the Bright and Dark Sides of Narcissism

Backe-Hansen, E. (2009)  sende en bekymringsmelding - eller la det v¾re

Backe-Hansen, E. (2001) Barnevernet argumenterer ensidig

Backe-Hansen, E. (2010) Barn og unge i fosterhjem Ð en kunnskapsstatus

Backe-Hansen, E. (2011) Hva inneb¾rer et kunskapsbasert barnevern?

Bachar, E. & al. (2005) Narcissistic Vulnerability and the Development of PTSD

Baer, R.A. & al. (2011) Relationships Between Depressive Rumination, Anger Rumination, and Borderline Personality Features

Bahrami, N. & al. (2010) Optimally interacting minds
- To hoder tenker bedre enn ett, men bare om begge er oppdatert pΠsamme kunnskap.

Baker, A.J.L. (2006) Patterns of Parental Alienation Syndrome: A Qualitative Study of Adults Who were Alienated from a Parent as a Child

Baker, A.J.L. (2011) Parental Alienation Is Emotional Abuse of Children

Bakke, K.A. (2014) Barn i fosterhjem har overhyppighet av psykiske lidelser

Bakke, A. (2008) Far i moderlandet
"Den som ikke ¿nsker samarbeid, har alt Œ vinne pŒ Œ skape og/eller pŒberope seg konflikt i form av samarbeidsvansker. Det betyr i praksis at alt en mor trenger Œ gj¿re for Œ fŒ hovedomsorgen for barna, er Œ v¾re uenig i at de skal v¾re hos far annen hver uke. Krever far rett til Œ se barna halve tiden, er det konflikt - og dermed fŒr mor barna."

Bang, H.K. & al. (2004) Mange incestofre blir misbrukt av kvinner
Aldri har sŒ mange menn bedt om hjelp etter Œ ha v¾rt seksuelt misbrukt av en kvinne i barndommen.

Banschick (2013) The Narcissistic Mother

Barcley, M. (2015) A Deconstruction of Borderline Personality Disorder

Bardenstein, K.K. (2009) The Cracked Mirror: Features of Narcissistic Personality Disorder in Children
Beskriver narsissistiske trekk hos barn og ungdom, samt Œrsaker knyttet til omsorgspersoners behandling av barna.

Barneombudet (2009) Supplerende rapport til FNs komit for barns rettigheter

Barneombudet (2015) GRENSEL¯S OMSORG

Barnets Beste (2015) Fosterhjem eller familieplassering
To store studier har funnet at mishandlede barn som blir igjen i sine egne hjem typisk gj¿r det bedre sammenliknet med mishandlede barn plassert i fosterhjem.

Barnevernsaksjonen (2013) Annonse om hovedpunkter 6 og 8 sept.
Utsnitt av annonsen i Dagbladet - Bilde

Barnett, M.D. & al. (2016) Self-esteemmediates narcissism and aggression amongwomen, but notmen: A comparison of two theoreticalmodels of narcissismamong college students

Bartel. I.B. & al. (2011) Empathy and Pro-Social Behavior in Rats - Powerpoint tabeller

Barth, M.E. (2006) Shy/Covert narcissist

Bartlett, P. (2011) DSM-5 and ICD-11 on personality disorder: A lawyerÕs perspective

Barry, C.T. & al. (2015) Has there been a recent increase in adolescent narcissism? Evidence from a sample of at-risk adolescents (2005Ð2014)

Barry, C.T. & al. (2015) ÒLet Me Take a SelfieÓ: Associations Between Self-Photography, Narcissism, and Self-Esteem

Bateman, A.W. & al. (2015) Treatment of personality disorder

Bates, D. (2014) Testing Predictions From the Male Control Theory of MenÕs Partner Violence

Batty, D. (2006) Single-parent families double likelihood of child mental illness

Baugerud, G.A. (2011) Studerer barn idet de skilles fra foreldrene

Baumeister, R.F. (2006) Do people turn violent because of self-hate or self-love?

Baumeister, R.F. (2014) The Value of Marriage in the Era of the Glorified Self

Bausermann,R. (2006) Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review

BBC (2008) Stressed parents 'make kids ill'

BBC (2006) Broken homes linked to psychosis

Beck, C. (2002) Barn pΠhospitalet
I de senere Œr har bŒde fagfolk og for¾ldre fŒet en st¿rre forstŒelse for, hvor meget det griber ind i et barns liv at v¾re indlagt pŒ hospitalet.

Becker, K.A. (2008) A CONSTRUCT VALIDITY STUDY OF TWO MEASURES OF NARCISSISM

Befring, E. & al. (2000) Barnevernet i Norge

Begley, S. (2007) When Does Your Brain Stop Making New Neurons?

Begue, L. (2014) Perso& al. nality Predicts Obedience in a Milgram Paradigm

Beicher, A. & al. (2014) Can covert narcissits read your mind

Bendixen, M. & al. (2014) Voldtektsmyter og kj¿nnssjŒvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Benjaminsen, S. (1986) Narcissisme og personlighedsforstyrrelse

Benson, J. (2011) Canadian judge rules SSRI antidepressantslike Prozac can cause children to commit murder

Bentzrud, C. (2013) Dette er Munchausen Syndrome by proxy
En mor fra Ringsaker er tiltalt for Œ ha tatt livet av sin f¿rste baby, og for grov mishandling av baby nummer to. Det spekuleres i at kvinnen kan lide av det omstridte syndromet Baron von MŸnchausen by proxy.

Berg, B.G. (2011) Serotonin som nevromodulator i luktesystemet Ð generelle prinsipper i smŒ og store hjerner

Berg, R. (2015) Fant ut at han har drapshjerne

Berg, R. & al. (2013) Massemorderens mamma
Mens journalister fra hele verden jaktet pΠWenche Behring Breivik, satt hun hjemme hos tidligere NRK-journalist Marit Christensen og fortalte sin historie.

Berge, H. (2013) H¿yesterett og manglende dommerforsikringer
Den 26. juni 2012 avsa H¿yesterett kjennelse i den sŒkalte Flexiped-saken. Dette var en prinsipielt viktig kjennelse, der Norges H¿yesterett, som skal v¾re garantist for det norske rettsvesenets uavhengighet, selv bidro til Œ undergrave uavhengigheten, som er en forutsetning for et fungerende demokrati. Domstolsloven ¤60.

Berge, H.J. (2000) Studenten som avdekket justismord
Tidenes rettsskandale endte med at rederdatteren Amelia Riis fikk sin arv pŒ 43 millioner kroner. Jusstudenten Herman J. Berge har v¾rt en sentral brikke i saken.

Bergland, C.S. (2014) Kvinnlige psykopater

Bergland, C.S. & al. (2014) NŒr mor er psykopat

Bergwall, S. (2013) Etter 23 Œr i fangenskap, har jeg fortjent et liv i frihet

Bergens Tidende (2007) Godtok at krekar var svaretelistet uten bevis

Bergens Tidende (2011) Etterforsket ikke overgrep mot barn

Bergens Tidende (2015) BORTF¯RT
Tre Œr gammal vart Thor bortf¿rt av far til Mexico. Mange Œr seinare fekk mor eit brev.

Bergens Tidende (2016) Artikkel om barnevernet i Naustadal og internasjonale protester

Bergstr¿m, M. (2014) ÓBarnen behšver bŒda sina fšrŠldrarÓ
Barn som bor vŠxelvis mŒr bra, men nŒgot sŠmre Šn barn som bor i kŠrnfamiljer. SŠmst mŒr barn som bor pŒ heltid hos en fšrŠlder. Det visar en ny svensk undersškning. ÓBarn mŒr bra av att ha tillgŒng till bŒda fšrŠldrarnaÓ, sŠger barnpsykologen Malin Bergstršm.

Berney, S. & al. (2014) Identifying Psychotic Defenses in a Clinical Interview

Besser,A. & al. (2010) Grandiose Narcissism Versus Vulnerable Narcissism in Threatening Situations: Emotional Reactions to Achievement Failure and Interpersonal Rejection

Besser,A. & al. (2010) The influence of pathological narcissism on emotional and motivational responses to negative events: The roles of visibility and concern about humiliation

Bevacqua, T. & al. (2009) A dangerous infatuation

BFD (2002) Saksbehandling i barneverntjenesten

Bhattacharya, S. (2003) Brain study links negative emotions and lowered immunity

Bialystok, E. & al. (2004) Bilingualism, Aging, and Cognitive Control: Evidence From the Simon Task

Bienenfeld, D. (2007) Personality disorders

Birkeand, A. (2014) Naglet til Natal
Arild Birkeland (55) er d¿mt til ti Œrs fengsel for hvitvasking i Brasil. Hadde ¯kokrim oversatt alle opplysninger om hans ¿konomi til portugisisk, kunne han blitt renvasket. Men det vil ikke ¯kokrim.

Bishop, J. & al. (2002) The Dynamics and Dangers of Entitlement

Blemings, S.W. (2015) Empati och effekten av ett dysfunktionellt spegelneuronsystem

BLI (2014) Kriterier for Πvurdere kompetanse ved oppnevning som fagkyndig medlem i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Bjur, L. & al. (2003) VUXNA FOSTERBARN

Bj¿rkeng, P.K. (2012) Fri vilje under press

Bj¿rkeng, P.K. (2013) Slik styrker du barnas selvkontroll

Bj¿rndal, D. (2012) Drar 50 mil for Œ v¾re far

Bj¿rnestad, L. (2009) Skam og skyld, Sentrale tema i depresjon og terapi

Bj¿rnŒ, M.E. (2013) Navnet pŒvirker karakterene

Blais, M.A. & al. (2010) Toward an Integrative Study of Narcissism

Blaiso, G. & al. (2013) Joint Custody in the Italian Courts

Blandhol, S. (2010) Meklingens filosofi

Blankenhorn, D. (2001) Dads, Daughters forge key bonds.

Blasi, A. & al. (2013) Babies tune in to human voices even when asleep

Blasi, A. & al. (2013) Early Specialization for Voice and Emotion Processing in the Infant Brain

BLD (2005) Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

BLD (2006) Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samv¾r

BLD (2006) Samtaler med smΠbarn i saker etter barneloven

BLD (2008) Barneordelingssaker der det er pŒstander om vold
Psykologfaglig innformasjon til dommere, advokater og sakkyndige, der eksempler pΠhva barn sier utelukkende beskriv>er fedre som voldelige.
Side 13: Alle eksempler med far som voldelig

BLD (2009) Kriteriene for tilbakef¿ring etter omsorgsovertakelse

BLD (2011) Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

BLD (2013) Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

BLD (2013) Kvalitet i barnevernets arbeid

BLD (2014) MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM ¤¤ 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

BLD (2015) Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsomrŒde

Blegen, N.A. & al. (2010) Mothers with mental health problems: a systematic review, in Nursing and Health

Bleiberg, E. (1984) Narcissistic disorders in children

Bleichmar, H.B. (1996) Some subtypes of depression and their implementations for psychoanalytic treatment

Bleske-Rechek, A. & al. (2008) Narcissistic men and women think they are so hot Ð But they are not

Blinder, B.J. (2007) The Autobiographical Self: Who We Know and Who We Are

Blinkhorn, V. & al. (2015) The ultimate femme fatale? Narcissism predicts serious and aggressive sexually coercive behaviour in females

Blog (2009) The Stare Of The Psychopath - What Lies Behind Those Eyes?

Blogg (2016) De psykiske belastningene under barnevernet

Bockian, ? (2006) DEPRESSION IN NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER

Bodroza, B. (2011) Cognitive and affective reactions to success and failure Ð the quality of feedback as the determinant of self-verifying and self-enhancing motivation

Boldero, J.M. & al. (2015) Self-regulatory and narcissistic grandiosity and vulnerability: Common and discriminant relations

Bolignini, S. (2013) The ÒcountertransferencelessÓ Sphinx: the narcissistic myth of impenetrability

Bonde, M. (2013) Her oppsto stockholmsyndromet

Bone, J.M. & al. (1999) Parental Alienation Syndrome: How to Detect It and What to Do About It
PAS - Foreldrefiendtliggj¿ring

Borud, H. (1999) Barnehagen har liten positiv effekt pΠbarns sosiale ferdigheter

Boren, Z.D. (2014) New fathers experience brain change to bond with their child

Borud, H. (2013) Vanskelig Πforutse selvmord blant barn og unge

Bosson, J.K. & al. (2007) OVERVALUED AND ASHAMED: CONSiDERING THE ROLES OF SELF-ESTEEM AND SELF-CONSCIOUS EMOTIONS IN COVERT NARCISSISM
Implisitt og eksplisitt selvf¿lelse er predikterende for over/covert narsissisme.

Bosson, J.K. & al. (2007) OVERVALUED AND ASHAMED: CONSiDERING THE ROLES OF SELF-ESTEEM AND SELF-CONSCIOUS EMOTIONS IN COVERT NARCISSISM
Foreldres underevaluering kan skape urealistisk lav implisitt selvf¿lelse som gir en grandios, skaml¿s narsissisme preger av en arrogant stolthet og foreldres overevaluering kan skape urealistisk h¿y implisitt selvf¿lelse som skaper sŒrbar, skampreget narsissisme.

Bowlby, J. (xxxx) Bowlby Attachment Theory

Bowins, B. (2010) Personality Disorders: A Dimensional Defense Mechanism Approach

Boyd, H. (1968) LOVE VERSUS OMNIPOTENCE: THE NARCISSISTIC DILEMMA

Boyd, R. (2013) What A Shame - The Body Mind Implications of Chronic Shame

Bradshaw, J. (2003) Healing the shame that binds you

Brailovskaia, J. & al. (2015) Cross-cultural narcissism on Facebook: Relationship between selfpresentation, social interaction and the open and covert narcissism on a social networking site in Germany and Russia

Bram, A.D. (2014) EXPERIENCE OF SELF AND OTHER: NARCISSISTIC VULNERABILITIES

Brandtz¾g, P. (2008) Sakkyndige truer rettsikkerheten

Brandtz¾g, P. (2012) Hvor sikker er en dom?
Etterkontrollen av Gjenopptakelseskommisjonens arbeid fremstŒr som en velvillig hvitvasking av kommisjonen.

Bratlie, E. (2011) Kvinner er kvinner og menn er menn

Bratman, G.E. & al.(2015) Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation

Bratt¿y, T. (1945) I faens fotefar
- En avisbeskrivelse i dagbladet antagelig fra 1945 av Ingjad Nissens bok Psykopatenes diktatur. Braat¿y var lege og psykiater.

Braer, S.L. & al. (2003) Relocation of Children After Divorce and ChildrenÕs Best Interests: New Evidence avnd Legal Considerations

Bramham, C.R. & al. (2008) The Immediate Early Gene Arc/Arg3.1: Regulation, Mechanisms, and Function

Braarud, H.C. & al. (2011) Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forstaelse
Gjentatte belastninger i et sviktende omsorgsmilj¿ skader mer enn traumatiske enkelthendelser.

Brazao, N. & al. (2015) The prevalence of personality disorders in Portuguese male prison inmates: Implications for penitentiary treatment

Bredal, B. (2011) Frihetens kŒr
Kritikk av Kari Killens metode og faglighet.

Breivik, A.B. (2011) Manifestet : A european declaration of independence

Bremner, J.D. (2011) How Psychological Trauma Affects the Hippocampus and Memory

Bremner, J.D. & al. (2000) Hippocampal Volume Reduction in Major Depression
"Patients with depression had a statistically significant 19% smaller left hippocampal volume"

Brinton, V.R. (2007) opening pandoras box: A depth psychological understanding of projective identification

Britton, R. (2004) Narcissistic disorders in clinical practice

Briookes, J. (2015) The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem

Brottman, M. (2011) Phantoms Of The Clinic: From Thought-Transference To Projective Identification

Brottveit, . (2006) Holdninger, erfaringer og strukturer - fagpersoner i psykisk helsearbeid

Brown, R.P. & al. (2009) On the Meaning and Measure of Narcissism

Brown, A.A. & al. (2015) Perceived agency mediates the link between the narcissistic subtypes and self-esteem

Brown, N.W. (2006) Coping with Infuriating, Mean, Critical People: The Destructive Narcissistic Pattern

Brown, Y.A. (2013) In some parts of Britain, 70% of children live without fathers.

Bruknapp (2009) Barns rett til Œ bli h¿rt ved omsorgsovertakelse og tilbakef¿ring

Brummelmann, E. & al. (2015) Origins of narcissism in children

Brunell, A.B. & al. (2010) Narcissism and academic dishonesty: The exhibitionism dimension and the lack of guilt

Brustad, M. (2011) Velger bort overgrepsaker

Bryde (2014) KVINNLIGA PSYKOPATEN: L…MSKASTE - MEST SKR€MMANDE AV ALLA.

Br¿ndbo, P.K. (2013) Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbasert behandling

Br¿nnum, E.K.O.M & al. (2013) Fri vilje, neurovidenskab og psykopati

BrŒthen, K. (2007) NŒr retten blir forbryter

Brunner, S. (2013) Michael Jackson: Was He the Man in the Mirror?
Michael Jackson did not like his reflection in the mirror. He was obsessed with it, changing it many times in an effort to love his image.

BSK (2014) BARNESAKKYNDIG KOMMISJON

BSK (2009) Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Buckels E.E. & al. (2014) Trolls just want to have fun
Online trolling is the practice of behaving in a deceptive, destructive, or disruptive manner in a social setting on the Internet with no apparent instrumental purpose.

Buffon, L. (2014) Danish custody law is an inescapable trap

Buren, B.R. & al. (2015) CHILD MALTREATMENT AND VULNERABLE NARCISSISM: THE ROLES OF SHAME AND DISAVOWED NEED

Burstein, A.G. & al. (1986) A Note on Everyday Psychopathology and Narcissism

Burstein, K.R. (1990) THE NARCISSAN FIRE

Butina, D. (2013) Twenty Facts About Carbon Dioxide (CO2)

Buckels, E.E. (2009) THE PLEASURES OF HURTING OTHERS: BEHAVIORAL EVIDENCE FOR EVERYDAY SADISM

Buckels, E.E. (2014) Trolls just want to have fun
Of all personality measures, sadism showed the most robust associations with trolling and, importantly, the relationship was specific to trolling behavior. Enjoyment of other online activities, such as chatting and debating, was unrelated to sadism. Thus cyber-trolling appears to be an Internet manifestation of everyday sadism.

BUFDIR (2014) BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD

BUFDIR (2014) Akuttarbeid i kommunalt barnevern

Buffardini, L.E. & al. (2008) Narcissism and Social Networking Web Sites

Burch, G. & al. (2015) Levenson Self-Report Psychopathy Scale: Empirical data from a sample of employed adults in New Zealand

Burchett, N. & al. (2014) Narcissistic expression : Avoidant attachment and the mediational role of emotional empathy

Burla, F. (xxxx) Borderline personality disorder: Content and formal analysis of the Rorschach


Burkle, F.M. (2015) Antisocial Personality Disorder and Pathological Narcissism in Prolonged Conflicts and Wars of the 21st Century

Bushman, B.J. & al. (1998) Threatened Egotism, Narcissism, Self-Esteem, and Direct and Displaced Aggression: Does Self-Love or Self-Hate Lead to Violence?

Bushman, .J. & al. (2003) Narcissism, Sexual Refusal, and Aggression: Testing a Narcissistic ReactanBce Model of Sexual Coercion

Buxbaum, A.R. (2014) Single b-Actin mRNA Detection in Neurons Reveals a Mechanism for Regulating Its Translatability
The physical manifestation of learning and memory formation in the brain can be expressed by strengthening or weakening of synaptic connections through morphological changes.

Byavisen T¿nsberg (2014) Barna annonsert i avisen!

Byrne, K.A. & al. (20??) Do Narcissists Make Better Decisions? An Investigation of Narcissism And Dynamic Decision-Making Performance

Byrne, K. (1989) Brainwashing in Custody Cases: The Parental Alienation Syndrome

B¿en, E. & al. (2015) Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder

B¿land, A. (2006) Asyls¿ker drepte bussjŒf¿r

BŒng, J. & al. (2012) Psykopatens karaktŠr
Hvordan psykopaten skiller seg mellom film og psykiatri.

C
Cai, H. & al. (2013) National narcissism: Internal dimensions and international correlates

Cain, W.C. (1985) KOHLBERG'S STAGES OF MORAL DEVELOPMENT

Cain, N.M. & al. (2007) Narcissism at the crossroads: Phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis

Campbell, W.K. & al. (2002) Does Self-Love Lead to Love for Others? A Story of Narcissistic Game Playing

Campbell, W.K. (1999) Narcissism and Romantic Attraction

Campbell, W.K. (2007) Do Narcissists Dislike Themselves ÔÔDeep Down InsideÕÕ?

Campbell, W.K. (2008) The Lure of the Noisy Ego: Narcissism as a Social Trap

Campbell, T.J. (2009) The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement

Canli, T. & al. (2001) An FMRI study of personality influence on brain reactivity to emotional stimuli

Cannonville (2015) Revealing the Two faces of Narcissism: Overt and Covert Narcissism.

Caplan, S.J. & al. (1999) Child and Adolescent Abuse and Neglect Research: A Review of the Past 10 Years. Part I: Physical and Emotional Abuse and Neglect

Cardinale, M.J. (2009) ACHIEVEMENT GOALS AND CAUSAL ATTRIBUTIONS OF STUDENTS WITH CHARACTERISTICS OF GRANDIOSE AND VULNERABLE NARCISSISM

Carey, B. (2011) Fraud Case Seen as a Red Flag for Psychology Research

Carlsen, A. (2007) Faderskab efter samlivsbrud - skilsmissef¾dres beretninger om livet uden b¿rn

Carlson, A. (2010) Child injuries at home

Carlson, e.N. & al. (2015) Do Mean Guys Always Finish First or Just Say That They Do? NarcissistsÕ Awareness of Their Social Status and Popularity Over Time

Carpenter,C.J: (2012) Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior

Carragher, N. & al. (2015) Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders

Carrasquillo, P. (2012) Narcissistic personality disorder is not harmless behavior

Carrion, V.G. & al. (2007) Stress Predicts Brain Changes in Children: A Pilot Longitudinal Study on Youth Stress, Posttraumatic Stress Disorder, and the Hippocampus
"Stress is associated with hippocampal reduction in children with posttraumatic stress disorder symptoms and provide preliminary human evidence that stress may indeed damage the hippocampus."

Carrol, A. (2015) Instant Gratification Generationn

Caspi, A. & al. (2002) Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children

Cater, T.E. & al. (2011) Narcissism and recollections of early life experiences

Cha, S. & al. (2007) Forgiveness and overt-covert narcissism : The mediating effects of attribution style

Chambers, S. (2013?) The unknown self, understanding narcissism

Cheska, A.B. . (2015) Creation, Identity and Reflection
The narcissistic concept of the mirror, i.e. the reflection in the mirror and the representation of the mirror itself, is a recurrent one in literature, but the reflection of the self which is not the self (as it is a reflection) does not necessarily appear in a mirror or in a photograph or portrait.

Chiaramello, S. & al. (2015) Link between early maladaptive schemas and defense mechanisms

Chivers, T. (2014) Psychopaths: how can you spot one?

Choen, S.B. & al. (2013) Understanding others mind

Cohen, L.J. & al. (2013) Are there differential relationships between different types of childhood maltreatment and different types of adult personality pathology?

Cohen, D. & al. (2015) Can research confirm psychopathological subtypes and relationship between recurrent mood disorders and personality disorders?

Cohou, C.C. (2015) Toward to Measure Narcissistic Personality in Cyberspace: Validity and Reliability

Christensen, T. (2011) Obduktionserkl¾ring pŒ Lille Tobias: Retsmedicinerne fandt 80 skader og brud

Christensen, H. (xxxx) Lykkepiller forgifter morsmel

Christensen, L. (2015) Likestilling eller vold?

Christiansen, ¯. & al. (2015) Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak

Christiensen, R.K. & al. (2016) Prosocial Dr. Jekyll, meet Deviant Mr. Hyde: Exploring the Confluence of Other-oriented Public Values and Selfcentered Narcissism

Chungani, H.T. (2004) Fine-tuning the baby brain

Clark, J.Z. (1991) Therapist Narcissism

Claridge, S. (2005) Unvaccinated children are healthier

Clausen, S.E. & al. (2012) Spedbarn og småbarn med tiltak fra barnevernet 1995-2008: Utbredelse av omsorgssvikt og risikofaktorer

Collins, J.M. (2006) CRIME AND PARENTHOOD: THE UNEASY CASE FOR PROSECUTING NEGLIGENT PARENTS

Collier, J. (2015) 3 Man unlock: out of sight, out of mind Art psychotherapy with a woman with severe and dangerous personality disorder in prison

Connor, R. (2006). Depressed Parents and the Effects on Their Children

Connor, T. (2005) PSYCHOLOGY AND CRIMINOLOGY: A CHECKLIST OF PSYCHOPATHY INDICATORS
En annne sjekkliste for psykopatiske trekk enn Hares liste.

Cook, A. & al. (2003) Complex Trauma in Children and Adolescents

Cooke, D.J. & al. (1997) An item response theory analysis of the hare Psychopathy Checklist - Revised

Cooke, D.J. & al. (1999) Psychopathy across cultures: North America and Scotland compared

Cooke, D.J. & al. (2001) Psychopathy and ethnicity: Structural, item and test generalizability of the psychopathy checklist - reviced (PCL-R) in caucasian and African american partisipants

Cooke, D.J. & al. (2001) Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model

Cooper, A.M. (2009) The Narcissistic-masochistic Character

Cooper, J.M.& al. (2012) IÕm Number One! Does Narcissism Impair Ethical Judgment Even for the Highly Religious?

Cornelius, C. (2014) B¿rnepsykolog: B¿rn tager varig skade af at miste kontakt til for¾ldre

Cosgrove. M. (2004) Do stressful life events cause type 1 diabetes?

Cossins, D. (2013) Visual Conciousness emerges
A new study of brain activity patterns suggests that babies as young as 5 months old have the neural mechanisms to register that theyÕve seen a face.

Corbitt, E.M. (1994) NARCISSISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE FIVE-FACTOR MODEL

Cordry, C. (2011) The End of Narcissism: Re-Visioning the Oceanic Feeling

Corriveau, K.H. (2013) Judgments About Fact and Fiction by Children From Religious and Nonreligious Backgrounds

Cotrell, E.C. & al. (2009) Prenatal stress, glucocorticoids and the programming of adult disease

Cotti, P. (2015) Deconstructing persecution and betrayal in the discourse of Anders Behring Breivik: A preliminary essay

Cotton, E. (2014) We live in a narcissistic society where random acts of intimacy with real people are pointless and romance is dead.

Cov (2012) After Narcissistic Abuse - There is Light, Life & Love

Covert (2015) Do You Confuse Admiration with Love? Tales of a Covert Narcissist

Cramer, P. (2012) ADOLESCENT PARENTING, IDENTIFICATION, AND MALADAPTIVE NARCISSISM

Cramer, P. (2011) Young adult narcissism: A 20 year longitudinal study of the contribution of parenting styles, preschool precursors of narcissism, and denial

Cramer, P. (2011) Narcissism through the ages: What happens when narcissists grow older?

Coucheron, D. (2011) Psykologer pΠgodt og vondt

Crangle, O. (2013) What Is Psychological Manipulation?
Psychological manipulation is a type of social influence that aims to change the perception or behavior of others through underhanded, deceptive, or even abusive tactics.

Crary, D. (2007) Abuse risk higher as kids live without two biological parents

Crawford, T.N. & al. (2009) Early maternal separation and the trajectory of borderline personality disorder symptoms

Crego, C. & al. (2014) Psychopathy and the DSM
The purpose of this article is to trace and discuss the history of this relationship from the very first edition of the DSM to the current fifth edition.

CrimPsyc (????) Can Criminal Psychopaths Be Identified?

Crocq, M.A. (2013) Milestones in the history of personality disorders

Cullberg, J. (2011) ÓBreivik Šr tillrŠckligt frisk fšr att straffasÓ

Cullen, K.R. & al. (2014) Personality disorders in offspring of mothers with mood disorders: Results from a longitudinal family studyv

CWIG (2013) Sibling Issues in Foster Care and Adoption

D
Daddys. (2013) Varfšr mšrkas de verkliga orsakerna till Breiviks hat?

Daig, I. & al. (2009) Narcissism Predicts Therapy Outcome in Psychosomatic Patients

Dagbladet (2010) RŒd til glade og lykkelige barn

Dagbladet (2011) Tause barn fŒr ikke hjelp

Dagblader (2016) 22. juli-psykiateren: -  bli idiotforklart overfor en hel nasjon, det trorjeg ikke at jeg vokste pŒ
Intervju med psykiater Synne S¿rheim

Dagbladet (2016) Verken mora eller hjelperne hennes br¿t loven da hun r¿mte med babyen sin og levde i skjul for politi og barnevernp

Dahl, A.A. (2009) RŒd for den som ikke vil bli lurt
Kommentar til Grethe Nordhelles bok, manipulasjon.

Dahl, K. & al. (2007) Barn som vitne til vold i familien

Dahl, H. (2013) - Skam gir dŒrlig sexliv

Dahl, M.B. (2013) Personligheten avgj¿r om du blir syk av stress

Dalsklev, M. & al. (2014) En tankevekkende studie av kognitiv dissonans

Daly, M. & al. (1996) Violence against stepchildren
Unders¿kelse viser at stebarn er langt mer utsatt for vold og drap av steforeldre enn av biologiske foreldre.

David, T.H.& al. (2005) DIFFERENTIAL ATTACHMENT RESPONSES OF MALE AND FEMALE INFANTS TO FRIGHTENING MATERNAL BEHAVIOR: TEND OR BEFRIEND VERSUS FIGHT OR FLIGHT?

Davis, R.N. (2011) FathersÕ Depression Related to Positive and Negative Parenting Behaviors With 1-Year-Old Children

Davies, R. (2015) The conceptualization and assessment of grandiose and vulnerable narcissism: An investigation of common and unique features

Dawes, R.M. & al. (1989) Clinical versus actuarial judgement

Decety, J. & al. (2007) The empathic brain and its dysfunction in psychiatric populations: implications for intervention across different clinical conditions

Declercq, F. & al. (2011) A case of mass murder: Personality disorder, psychopathology and violence mode

Dehli, L. (2007) Nordmenn Ð verdens mest konforme folkeferd?

Desmond, R. (2006) Abuse rates 'higher in step families'

De Vries M.K. (1991) Organizations on the Couch: A Clinical Perspective on Organizational Dynamics

Dias, B.G. & al. (2013) Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations

Diaz, R.M. (1985) The intelectual power of bilingualism

Decety, J. & al. (2006) A Social-Neuroscience Perspective on Empathy

Decety, J. & al. (2016) Our Brains Are Wired for Morality: Evolution, Development, and Neuroscience

Deloitte (2015) Bergen kommune, Tilsyn, oppf¿lging og kontroll av fosterhjem

Demetrioff, S.L.B. (2013) Psychopathic Traits and Interpersonal Judgment: Examining Accuracy, Tendency, and Influence of Sex of Judge and Target

Deutch, H. (1959) The Impostor: Contribution to Ego Psychology of a Type of Psychopath*

Dewar, G. (2006) Peers, social skills, and stress

Dewar, G. (2009) How daycare centers change the stress response system (and what we can do about it)

Diamond, D & al. (1991) Self-other differentiation of object representations

Diamond, D & al. (2014) Attachment and Mentalization in Female Patients With Comorbid Narcissistic and Borderline Personality Disorder

Dickinson, K.A. & al. (2003) INTERPERSONAL ANALYSIS OF GRANDIOSE AND VULNERABLE NARCISSISM

Dimaggio, G. & al. (2002) Metacognition, States of Mind, Cognitive Biases, and Interpersonal Cycles: Proposal for an Integrated Narcissism Model

Dimaggio, G. & al. (2015) Comentary: "Personality and intentional binding: an exploratory study using the narcissistic personality inventory

Dimatteo, T. (2013) Upon Discovering That You're Married to the Most Dangerous Type of Narcissist: Covert Narcissists Are Mental and Emotional Rapists

Dingfelder S.F. (2011) Reflecting on narcissism

Diseth, T.H. (2008) Advarer mot stress blant de yngste

Dixi (2011) Rapport fra sp¿rreunders¿kelse om voldtekt

DN (2011) Utredningar baseras pΠskavller

Dollmann, A. (2011?) Narcissism in the Workplace and its Effects on an Organization

Domstolsadministrasjonen (2006) Rettsm¿ter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker

Donnachie (2015) Selfies, #me: Glimpses of Authenticity in the NarcissusÕ Pool of the Networked Amateur Self-Portrait

Donner, M.B. (2006) TEARING THE CHILD APART The Contribution of Narcissism, Envy, and Perverse Modes of Thought to Child Custody Wars
Her beskrives hvordan misunnelse f¿rer til narsissistens behov for total ¿deleggelse av den andre forelder, og der barnet behov Œpenbart kommer i bakgrunnen. Hvordan denne perverse tenkning sjakter ut betydningen av ¿deleggelsen av barnet, og der fokus er Œ ¿delegge den andre forelder fordi denne har noe den narsissistiske forelder aldri kan fŒ, et godt forhold til barnet. Endel¿se barnefordelingssaker bygger ofte pŒ denne dynamikk. Reversering av egen lidelse f¿rer til hat mot den andre forelder. De ser ikke den andre forelders verdi for barnet, bare barnets verdi for dem selv. De tar ikke ansvar, de pŒlegger ansvar. Det er ikke tap av barnet slike er redde for, men tapet av kilden til det behovet barnet dekker. Og behovet er Œ hindre at egen identitet og Selv fragmenteres. Desperat s¿ker de unngŒ psykosens sammenbrudd. Barnet blir personlighetens lim. Det handler ikke om barnet, eller egen tid med barnet, men Œ eliminere den andre forelders tid med barnet. Denne destruksjon av relasjonen mellom barnet og den andre forelder, som de selv misunner, er mŒlet for dette evige hat. Det samme hat som gj¿r at slike konflikter blir evige, sŒ lenge barnet har noen som helst kontakt med den normale forelder. Dette er den narsissistiske sadismen, nytelsen av lidelsen i den andre.

Det er helt klart at det er langt viktigere Œ ¿delegge den andre forelder enn det er Œ ha mer tid med og bedre forhold til barnet. Misunnelse handler om Œ ta noe vekk fra den andre, og i slike saker er det relasjonen til barnet. Uansett utfall av barnefordelingskonflikten, vil ikke den misunnelige forelderen noen gang bli forn¿yd. Nytelsen av fortvilelsen i den andre nŒr denne ser barnet gŒr til grunne, heri ligger sadismen skjult bak en falsk fasade av ÓoppofrelseÓ.

Donovan, W. & al. (2007) Maternal Sensory Sensitivity, Mother-Infant 9-Month Interaction, Infant Attachment Status: Predictors of Mother-Toddler Interaction at 24 Months

Dotterud, P.K. (2007) Kvinner som mishandler menn

Doughty, S. (2014) Mums who cut fathers out after separation: One in three say Dad should not have say in their child's upbringing

Dovran, A. (2014) Traumer hos barn blir med videre i livet

Dowarrd, J. (2006) "Emotional abuse" affects one in three

Doyle, J. (2007) Child Protection and Child Outcomes: Measuring the Effects of Foster Care - Kort Beskrivelse
Barn klarer seg bedre i familien enn i fosterfamilien. Selv om familien har problemer.


Drammens Tidende (2014) Kraftig kritikk mot barnevernet
Artikkel (pdf)

Drammens Tidende (2014) St¿ttet seg pŒ underkjent rapport

Drageland, E. (2016) NŒr mobbeofferet slŒr tilbake

Dregeli, S. (2012) Konflikter om barn etter samlivsbrudd
Over halvparten av alle foreldre som skiller seg har sv¾rt store konflikter om barna. Enda flere krangler etter samlivsbruddet. Det kan fŒ alvorlige konsekvenser for de minste.

Dunn, J. & al. (2004) Childrens perspectives on their relationships with their nonresident fathers: Influence, outcomes and implications

Dunne, J. & al. (2015) The Parental Alienation Syndrome: An Analysis of Sixteen Selected Cases

Dunning, D. & al. (1999) Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments

Dutton, D.G. & al. (2006) Transforming a flawed policy: A call to revive psychology and science in domestic violence research and practice

Dutton, G.D. & al. (2011) Parental Personality Disorder and Its Effects on Children: A Review of Current Literature

Dutton, G.D. & al. (2011) Transforming a flawed policy: A call to revive psychology and science in domestic violence research and practice

Dutton, K. (2013) Topp ti yrkegrupper for psykopater

Dutton, D.G. (2013) Paranoid thinking in mass shooters

Dunn, J.(2004) Annotation: ChildrenÕs relationships with their nonresident fathers - Omtale

Dyregrov, A. & al. (2005) Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger

Dyregrov, A. (2007) Barn tause om misbruk

D¿nnestad, E. (2013) Hjernen formes av bruken

D¿nnestad, E. (2013) NŒr en klient tar livet sitt
NŒr barnevernskuratorer mister en klient i selvmord, vurderer de Œ slutte i jobben

E
Earnest, J. (2010) Domestic violence, not always one sided

Edvarsson, B. (2011) Utredninger baseras pΠskavller

Eagle, M.N. & al. (2011) SYSTEMATIC EMPIRICAL RESEARCH VERSUS CLINICAL CASE STUDIES: A VALID ANTAGONISM?

Edelstein, R.S. & al. (2010) Narcissism predicts heightened cortisol reactivity to a psychosocial stressor in men

Edvardsen, S.B. (2012) Drepte faren etter misbruk i barndommen

Egan, v. & al. (2007) Narcissism, vanity, personality and mating effort

Egge, J.H. & al. (2012) Derfor tisser du nŒr vannet renner
Assosiativ l¾ring, klassisk betinging

Eggen, I. (2014) Ble syk av oppveksten
Inger Eggen har hatt dissosiativ identitetsforstyrrelse fordi hun ble seksuelt misbrukt og utsatt for psykisk mishandling i barndomshjemmet.

Egorova, M. (2014) The Dark Triad and mating strategy

Ehrenberg, M.F. (1996) Shared Parenting Agreements After Marital Separation: The Roles of Empathy and Narcissism

Eidsvik, ¯.L.(2013) En psykiater hadde gitt meg ideen.
Hun spurte om jeg hadde tanker om Œ tenne pŒ noe. Jeg tenkte: Hm, det er kanskje en god idŽ

EikesdIngeal, B. (2013) n grunn til Œ tro barnehager er skadelige for ettŒringer

Eikeseth, ?. (2014) Dette skjer i hjerneceller nŒr eit minne blir danna

Eielsen, H.K.P. (2013) Kjennetegn ved menn som ut¿ver partnervold

Eikrem, T. (2013) Kj¾re foreldre

Eisnitz, A.J. (1974) On the metapsychology og narcissistic pathology

Ekeland, T.J. (2010) Mekling - en kontektuell modell

Ekeland, T.J. (2003) Ein diagnose av psykiatri diagnoser

Ekern, L. (2007) - Vi mΠkunne forske pΠtraumatiserte barn

Elam, P. (2010) Domestic Violence- Women are Half the Problem

Elholm, G. & al. (2011) Samv¾r med psykopatisk forelder er problematisk

Eliassen, H. (2015) Ny rapport: Ð Barn med syke foreldre sviktes

Ellis, A (1991) How to Fix the Empty Self

Ellis, ? (1916) The fathers significance for the daughters destiny

Ellis, B. & al. (2007) Family Conflict, Depression Associated With Earlier Puberty

EMD (2015) Kupplinger vs. Germany
Om effektive midler for Œ hindre samv¾rsabotasje. Retten mente 25.000 Euro var passe straff pr. samversabotasje (dag). Ekstern lenke EMD

Emmons, R.A. (1987) Narcissism: Theory and Measurement

Endsj¿, E. (2006) Separasjonsangst hos voksne

Eng, H. (1943) Nazilege - misbruk av psykopati diagnose

Engel, A.K. & al. (2006) Comming to attention

Engh, I.B. & al. (2012) Ingen motstand mot psykologer

Engvall G. (2010) Psykopati hos barn
F¿rskolel¾reres syn pŒ psykopatiske trekk hos barn i tidlig alder

Ennis, B.J. & al. (1974) Psychiatry and the Presumption of Expertise: Flipping Coins in the Courtroom - NB!
Psykiatere er ikke bedre enn andre til Πpredikere voldelighet.

Enzensberger, H.M (2006) Skrekkens menn. Om den radikale taper
Olav Versto, VG, bekriver innholdet i boken om de narsissistisk sŒrede muslimske terorister. Islamismen er en ideologi for tapere!

Epoch Times (2011) Gransking av Lucifereffekten

Eren, N. & al. (20151) An evaluation of the difficulties and attitudes mental health professionals experience with people with personality disordersn

Eriksen, S. (2011) Heidi Bakken vokste opp med en voldelig mor: Ð Hun slo med knyttneven og sparket meg i magen

Eriksson, S. (2014) Den onde forelderen
Atribusjonsm¿nster i sosiale utredninger.

ErtesvŒg, S.K. (2012) Stillaste jenta i klassa

Ertmann, B.(2014) Hjerneforsker: ADHD er ikke en rigtig sygdom

Espeland, S.H. (2013) PŒ jakt etter m¿drenes hemmelige sex-partnere
Fride (30) og Mathias (40) har til felles at den de trodde var ÇpappaÈ, ikke var det.

Esquivel, S. (2012) Partner abuse worldvide

Essay, L.F. (2011) Det mŒ v¾re en diagnose

Exline, J.J. & al. (2004) Too Proud to Let Go: Narcissistic Entitlement as a Barrier to Forgiveness

Evans, R. (2009) UNDERSTANDING NARCISSISM AND SELF-ESTEEM IN CHILDREN: PROPOSING A NEW CONCEPTUALIZATION OF NARCISSISM

Evans, M.T. (2012) Narcissistic abuse - The truth

F
2 Foreldre (2004) Ny rettspraksis anerkjenner PAS

Fagerheim, B. (2006) Stress for 25 Œr siden kan gi utslag i dag

Falk, D & al (2012)The cerebral cortex of Albert Einstein: a description and preliminary analysis of unpublished photographs

Falkenbach, D.M. & al (2013) Psychopathy Variants: Empirical Evidence Supporting a Subtyping Model in a Community Sample

Falkum, E. & al. (2011) Anerkjennelsens psykologi

Falkum, E. (2000) Kan empati l¾res?

Fallesen, K.B. & al. (2014) WhatÕs on a PsychopathÕs Mind?

Fallon, J. (2014) Mitt liv som psykopat

Fawcett, J. (2009) What Can We Do about Human Narcissism for the Common Good?

Fardal, R. (2003) Det sakkyndige paradoks

Fardal, R. (2005) Psykopati - en undervurdert diagnose

Fardal, R. (2008) Psykologer kan gi barna til psykopat forelder

Fardal, R. (2010) Det tause sviket

Fardal, R. (2012) Breivik - En psykopat?

Fardal, R. (2011) Mobbing er mer en hva ¿yet ser
Se ogsΠinnlegg av Andersen og av Olweus i den samme diskusjon i BT om Mobbing. Her er nettutgaven av kronikken: orginal, eller pdf. - Ny artikkel av Andersen

Fardal, R. (2015) Forskning pŒ fosterbarn fremstŒr som bestillingsverk fra barnevernet.

Far (2007) En far uten rettigheter

Fast, I. (1985) Infantile Narcissism and the Active Infant

Fatfouta, R. & al. (2014) Narcissism and lack of interpersonal forgiveness: The mediating role of state anger, state rumination, and state empathy

Fathers and families (2011) The father factor

Fatherless (2013) The fatherless generation

Faulkner, K. (2012) Scandal of 'unqualified' experts who advise our family courts: Decisions about the care of thousands of children routinely flawed

Fearon,P. (2006) Incidence of schizophrenia and other psychoses in ethnic minority groups: results from the MRC AESOP Study

Fed News Service (2008) FACEBOOK PROFILES CAN BE USED TO DETECT NARCISSISM

Federn, P (1953) The ego as subjekct and objectin narcissism

Federn, P (1953) On the distinction between healthy and pathological narcissism

Federn, P (1928) Narcissism in the structure of the ego

Feinberg, T.E. & al. (2005) Where in the brain is the self?

Feinstein, J.S. & al. (2009) Sustain experience of emotion after loss of memory in patients with amnesia

Feinstein, J.S. & al. (2010) The human amygdala and the induction and experience of fear - (PDF tilleggsdata)

Feinstein, J.S. & al. (2011) The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear

Feldman, M. (1997) Projective identitfication

Felty, R.J. (2012) NARCISSISM AND PERFORMANCE IN A MANAGEMENT EDUCATION TEAMWORK PROJECT

Ferre, M. (2012) Derfor bagateliseres vold mot menn

Fianbakken,K. (2006) Lege tiltalt for konsemishandling

Fibert, M.S. (2011) REFERENCES EXAMINING ASSAULTS BY WOMEN ON THEIR SPOUSES OR MALE PARTNERS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 2012 - Oppdatert

Field, T & al.(1988) Infants of Depressed Mothers Show "Depressed" Behavior Even with Nondepressed Adults

Fielding, .(2012) Hollywood's Misrepresentation of Psychopathy

Filippini, S. (2005) Perverse relationships: The perspective of the perpetratr

Filipovic, E. & al. (2014) OkŠnslighet fšr bestraffning hos ungdomar med psykopatiska drag och fšrŠldrabeteenden.

Finkel, N.J. (2001) VICTIMS OF UNFAIRNESS: A NARCISSISTIC OR EMPATHIC STORY?

Fin, A. (2012) Hippocampal Neurogenesis in Mice Key to New Brain Research

Finstad, H. (2012) Seksuelle overgrep
En studie av voksne som har v¾rt utsatte for seksuelle overgrep som barn

Firda (2010) Mor slo og sparka sonen

Firda (2016) Refsar barnevernet

Fishbein, D. (2005) Brain Differences in Psychopaths

Fischer, m. (2015) Narsissistens nyttŒr

Fite, P.J. (2008) Relation Between Parenting Stress and Psychopathic Traits Among Children

Fitzgerald, M. (2015) Autism and school shotings -Overlap of autism (asbergers syndrome) and general psychopathy

Fjeld, B. (2010) Derfor lyver barnet ditt

Fjell, T.I. (2011) Vold er verken et kvinneproblem eller et mannsproblem. Det er et menneskeproblem, if¿lge professor som forsker pŒ menn som blir slŒtt av partneren sin.t

Fjelldalen, S.K. (2011) KVINNEN SOM EIENDOMt
Om forstŒelser av menn som begŒr partnerdrap

Flemming, S.M. & al. (2010) Overcoming status quo bias in the human brain
"When faced with a complex decision, people tend to accept the status quo, as reflected in the old adage, ÒWhen in doubt, do nothing." and "... more errors were made when the default was accepted". SkrŒsikre mennesker har mindre evne til Œ reflektere!

Fladberg, K.L.. (2013) ÇEr det sant at noen kan rive ut hjertet mitt sŒnn at jeg d¿r og aldri fŒr se deg igjen, mamma?È

Flateb¿, ¯. (2008) Menn holdes for narr

Fretcher, G.J.O. (1995) KNOWLEDGE STRUCTURES IN CLOSE RELATIONSHIPS

FO (2011) Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Fogarty, S. (2011) The Dark Side of Charismatic Leadership

Fondenes, E. (2013) Tysk forsker slŒr tilbake i barnehagedebatten

Fontene (2015) Asker: Private konsulenter driver saksbehandling i barnevernet

Forsberg, E.M. (2009) Metoder og metodeutvikling for etisk vurdering

Forskningetiske Komite (2009) Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

FOSAP (2014) Samv¾r 0-3; Anbefalinger om samv¾r for de minste barna etter lov om barn og foreldre

Fossati, A. & al. (2005) A latent structure analysis of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Narcissistic Personality Disorder criteria

Fossati, A. & al. (2014) ARE PATHOLOGICAL NARCISSISM AND PSYCHOPATHY DIFFERENT CONSTRUCTS OR DIFFERENT NAMES FOR THE SAME THING? A STUDY BASED ON ITALIAN NONCLINICAL ADULT PARTICIPANTS

Foster, J.D. & al. (2012) The Grandiose Narcissism Scale: A Global and Facet-Level Measure of Grandiose Narcissism

Fosmark, P.A. (2012) Samv¾rsrett for andre enn foreldre

Fossati, F. & al. (2010) Relations of Proactive and Reactive Dimensions of Aggression to Overt and Covert Narcissism in Nonclinical Adolescents

Foster, J.D. & al. (2006) Are there such things as ÔÔNarcissistsÕÕ in social psychology? A taxometric analysis of the Narcissistic Personality Inventory

Foster, J.D. (2008) Do narcissists really hate themselves deep down inside?

Foster, J.D. & al. (2013) The Grandiose Narcissism Scale: A Global and Facet-Level Measure of Grandiose Narcissism

Foss, A.B. (2013) Nye sakkyndige uenige om drapssiktet var tilregnelig

Foss, A.B. (2014) Norsk fengselsstraff f¿lger to grunnleggende prinsipper. Hva skjer nŒr disse m¿ter en mann som har drept 77 mennesker?

Fosse, R. (2009) Ingen gener for psykiske lidelser

Fosse, R.N. & al. (2008) Barn som lever med vold i n¾re relasjoner

Foster, J.D. & al. (2007) Are there such things as ÔÔNarcissistsÕÕ in social psychology? A taxometric analysis of the Narcissistic Personality Inventory

Fountoulakis, K.N. (2014) Bipolar Disorder : An Evidence-Based Guide to Manic Depression
Kapittel 8: Personality Disorders (Narcissistic, Antisocial, Borderline)

Fox, J. & al. (2015) The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of menÕs use and self-presentation behaviors on social networking sites

Frafjord, E & al. (2013) En ¾rlig sak
Norsk politi l¿y, manipulerte og br¿t menneskerettigheter for Œ l¿se drapsgŒter. Dette er en historie om da det gikk for langt.

Frank, L. (2012) Skrevet i genene?

Frank, L. (2012) ÇJeg ville se hvordan katten reagerteÈ

Frank, L. (2012) Pakket inn i vatt

Franklin, R. (2012) Indonesian High Court: ÔChildren Have Right to Relationship With FathersÕ

Frederico, A.C. & a. (2009) Equal Numbers of Neuronal and Nonneuronal Cells Make the Human Brain an Isometrically Scaled-Up Primate Brain

Fredriksen, I. & al. (2012) ÇPŒlÈ,ǯyvindÈ og ÇMariusÈ fŒr ikke treffe barna sine

Fredriksen, F. (2015) PTSD og dissosiasjon sett fra innsiden

Freeburg, M.N. & al. (2011) Increasing Intake Interview Skills: A Creative Approach

Freedman, L.F. & al. (2010) Blaming the Parts Instead of the Person: Understanding and Applying Neurobiological Factors Associated with Psychopathy

Freedman, L.F. & al. (2010) Why Scientific Studies Are So Often Wrong: The Streetlight Effect
Researchers tend to look for answers where the looking is good, rather than where the answers are likely to be hiding.

Fretland, R.A. (2011) Diagnose: Hensynsl¿s

Freud, S. (1929) The Libido Theory and Narcism

Freud, S. (1925) On Narcissism: An Introduction

Freuchen, (2013) Characteristics of suicide notes of children and young adolescents: An examination of the notes from suicide victims 15 years and younger

Fretland, R. (2011) Diagnose : Hensynsl¿s

Frisell, T. & al. (2010) Violent crime runs in families: a total population study of 12.5 million individuals

Frumkin, D. & al. (2010) Authentication of forensic DNA samples

Freyberg, J.T. (1984) The Psychoanalytic Treatment of Narcissism

Fromm, E.. (19??) Aggression and narcissism

Fr¿ytlog, B. (2012) Reisende i l¿gn og bedrag
Denne kvinnen har bedratt mennesker i 25 Œr. Tilbake stŒr et stort antall kvinner og menn som har blitt svindlet for penger, trakassert og utsatt for falske anklager. Hva er det med Marie Madeleine Larsen?

Fuglehaug, W. (1999) - Ansatte slŒr og sparker

Fuhr, B. (2013) Verdens farligste f¿lelse - Sjalusien

Furnam, A. & al. (2012) Psychiatric Literacy and the Personality Disorders

Furnam, A. & al. (2012) The Dark Triad of Personality: A Ten Year Review

Fylkesmannen (2015) Vi vil gjerne snakke med deg
Hva er bra og dŒrlig pŒ institusjon?

F¿rde, K.E. (12010) Overgrepne vi ikke snakker om

G
Gabbard, G.O. (1989) Two Subtypes of Narcissistic Personality Disorder

Gabbard, G.O. (1995) Treatment og psychiatric disorders

Gaia (2012) Doc Gave Psych Diagnoses to Yank Children from Parents: Tip of the Iceberg in Service Abuses

Galloway, T.A. & al. (2011) Initiation into crime: An analysis of Norwegian register data on five birth cohorts

Galen, L. (2011) The Fundamentalist Mindset: Psychological Perspectives on Religion, Violence, and History.

Gardner, F. (2004) To enliven her was my living: The thoughts on compliance and sacrifice as consequences og malignant identification eith a narcissistis parent
Lydighet, oppoffrelse, sykelig identifisering. Ofrer mye av seg selv for Œ tilfredstille den narsissistiske moren. Barnets virkelige selv ofres og overskygges av et falskt ettergivende selv. Separasjonsdilemma oppstŒr for slike nŒr barnet s¿ker frigj¿re seg i ungdomsŒrene. Ӂ gjenopplive moren var barnets livÓ. Barnets virkelige Selv mŒ vike for et lydig Selv ovenfor moren. Undertrykt aggresjon i det lydige barnet f¿rer til angst. Tilknytningen preges av utrygg-ambivalent til den uberegnelige forelder. Frykten for intimitet sammen med behovet for tilknytning. Agresjon og autonomi nektes av frykt for tap av en trygg base. Barnet benekter deler av seg selv for Œ opprettholde link til objektet. Narsissistiske foreldre ser ikke barnets behov for emosjonell autonomi. Narsissisten ¿delegger barnets autonomi. Barnet blir en forlengelse av dem selv. Barnets verdier mŒ vike for narsissistens. Det skaper livslange problemer for barnet.

Gardner, A.R. (1975) Self-Mutilation,Obsessionality and Narcissism

Gardner, R.A.. (2002) Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes?

Gardner, A.R. (2005) Denial of the Parental Alienation Syndrome Also Harms Women

Garcia, E.E. (2011) Brief Remarks on Some Linguistic Features of "Empathy" and "Sympathy"

Garfinkel, S.N. & al. (2009) Neurobiology of PTSD: A Review of Neuroimaging Findings

Gaston, L. (2014) PTSD & Personality Disorders

Gautun, H. (2009) Det nye barnevernbyrŒkratiet

Gazize, S. & al. (2013) Comparing Pathological Symptoms of Mental Disorder, Personality Disorder of Clusters B and C, and Body Image in Cosmetic Surgery Applicants with Those in Non-Applicants

Gavelli, M. & al. (2013) PSYKOPATISKA DRAG HOS BARN OCH UNGDOMAR

Gelfand, M.J. & al. (2011) Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study
Forskning pΠsosiale normer avdekker nΠat vi i Norge er blant de som har lavest toleranse for avvikende atferd. Konformitet. (Utvidet artikkel)

Gells, R.J. (2006) HE POLITICS OF RESEARCH: THE USE, ABUSE, AND MISUSE OF SOCIAL SCIENCE DATAÑTHE CASES OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE

Gendline, E.T. (1987) A Philosophical Critique of the Concept of Narcissism: The Significance of the Awareness Movement

Gentile, B.& al. (2013) A Test of Two Brief Measures of Grandiose Narcissism: The Narcissistic Personality InventoryÐ13 and the Narcissistic Personality InventoryÐ16

Gershelis, A. (2011) Relationship Between Perceived Narcissistic Personality Traits in Mothers and Level of Differentiation of Self in Their Adult Children

Gillard, J. (2011) AUSTRALIAN PRIME MINISTER DOES IT AGAIN!!!

Gillberg, J. (2013) Svenskar kan ha knŠckt autismgŒtan

Given-Wilson, Z. (2010) Meta-cognitive and interpersonal difficulties in overt and covert narcissism
Analysis confirmed that overt narcissisn (ON) and covert narcissism (CN) are independent constructs. Both are associated with identity-impairment, however each reflect different internal and interpersonal difficulties. ON was associated with a lack of vicarious personal distress and interpersonal difficulties characterized by dominance/control, neediness/intrusiveness and lack of assertion. CN was associated with affect-dysregulation and fantasy (index of empathy) and reported interpersonal problems characterized by vindictiveness/self-centeredness and social inhibition.

Gi¾ver, W.L. (2013) Barna som ikke blir trodd
16 m¿dre og en far meldte fra om at barna deres ble utsatt for vold eller overgrep. Den sakkyndige trodde ikke pŒ dem. Slik ble 17 barn sendt til sin pŒstŒtte overgriper.

Gjelsvik, O.(2012) Homo responsibilis

Gjerstad, S. (2013) Her har s¿skenparet pŒ 14 og 6 v¾rt innesperret hele livet

Gjestad, R. (2003) Komplekse traumer hos barn og ungdom

Gjesdal, E.D.L. (2013) Foreldres utdanning pŒvirker barnas helse

Gjermundsen, G. (2015) Farlig forenkling av psykisk helse

Glassman, M.B. (1988) Intrapsychic Conflict Versus Developmental Deficit: A Causal Modeling Approach to Examining Psychoanalytic Theories of Narcissism

Glazer, M.W. (1979) Objekt-related vs. Narcissistic depression. A theoretical and clinical study

Gleig, A. (2013) The Culture of Narcissism Revisited: Transformations of Narcissism in Contemporary Psychospirituality

Glenn, A.L. & al. (2009) Psychopathy and instrumental aggression: Evolutionary, neurobiological, and legal perspectives

Glenn, A.L. & al. (2009) Increased testosterone-to-cortisol ratio in psychopathys

Glynn, M. (2011) Dad and Me, Research into the problems caused by absent fathers.

Golbeck, J. (2016) Negativity and antisocial attention seeking among narcissits on twitter: A linguistic analysis

Godlee, F. & al. (1998) Effect on the Quality of Peer Review of Blinding Reviewers and Asking Them to Sign Their Reports

Gold, J. & al. (2011) Failures in Psychodynamic Psychotherapy

Goldberg, A.I. (1974) On the prognosis and treatment of narcissism

Goldberg, S. & al. (2003) Atypical maternal behavior, maternal representations, and infant disorganized attachment
These data provide evidence for links between atypical maternal behavior and disorganized attachment.

Goldman, G.F. & al. (1997) Kohut's Theory of Narcissism and Adolescent Drug Abuse Treatment

Goldner, M. & al. (2010) MALIGNANT NARCISSISM: FROM FAIRY TALES TO HARSH REALITY
Malignant Narcissism has been recognized as a serious condition but it has been largely ignored in psychiatric literature and research. In order to bring this subject to the attention of mental health professionals, this paper presents a contemporary synthesis of the biopsychosocial dynamics and recommendations for treatment of Malignant Narcissism.

Goodboy, A.K. & al. (2015) The personality profile of a cyberbully: Examining the Dark Triad

Gordon, R.M.. (2008) MMPI-2 Findings of Primitive Defenses in Alienating Parents
Fant at PAS foreldre oftere brukte primitive forsvarsmekanismer som splitting og projektiv identifikasjon enn normale foreldre. PAS fremste trekk er barnets avvisning av den normale forelder som et resultat av hjernevask fra PAS forelder og barnets egen deltagelse. PAS er overgrep mot barn hvis effekt fortsetter inn i voksen alder. Forskning har vist at PAS foreldre ofte har personlighetsforstyrrelser og at PAS er en funksjon av en forstyrret forelders forhold til barnet. Narsissistisk forstyrrelse blant PAS foreldre er utbredt.

En normal forelders anklage er forskjellig fra en PAS forelders anklage. Normale foreldre ser ikke forholdet med den andre som svart/hvit, de tolererer feil og avvik. Foreldre med primitive forsvar har vansker med persepsjon og forhandle realistisk. Typisk forsvar er splitting, benektelse og projektiv identifikasjon. Nevrotisk forsvar er mindre virkelighetsforstyrret.

PAS foreldre skader barnas vurderingsevne av andre ut ifra objektivitet. De l¾rer barna Œ vurdere andre som enten gode eller dŒrlige, og aksept for Œ behandle andre urettferdig, barnas evne til sunn intimitet blir ¿delagt. Barnets avvisning av den andre forelder har ikke grunnlag i den andre forelder. Primitivt psykologisk forsvar er PAS Õs hovedfaktor, ikke kj¿nn. Eks. et PAS forelder og barnet projiserer egen irrasjonelle aggresjon over pŒ den normale forelder hvorpŒ de pŒstŒr det er den normale forelder som har et aggresjonsproblem. Primitivt forsvar hjelper barnet beholde en patologisk symbiose med den idealiserte PAS forelderen. Projektiv identifikasjon brukes til Œ klandre og provosere den normale forelder.

Gordon, R.M. (1995) DEFINITIONS OF MMPI/MMPI-2 SCALES: SCALES OF VALIDITY AND BIAS

Goren, E.R. (1995) Review Essay: Narcissism and the Interpersonal Self

Gottesmann, I.I. (2010) Severe mental disorders in ofspring with 2 psychatrically ill parents

Gottschalk, P. (2015) Kjennetegn ved hvitsnippsforbrytere

Graham-Kevan, N. (2011) The invisible domestic violence Ð against men

Gran, G. (1961) Angstfordrivere og folkesl¿vhet

Graham, L. (2010) The Power of Mindful Empathy To Heal Toxic Shame

Gratham-McGregor, S. (2007) Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries

Graven, A.R. (2014) Halvparten av fosterbarn har psykiske lidelser
Graven, A.R. (2014-2) Halvparten av fosterbarn har psykiske lidelser

Greco, O. (2013) Long term effects of child parentification: the consequences on the new family

Grego, C. & al. (2014) Psychopathy and the DSM

Gremaud-Heitz, D. & al. (2013) Comorbid atypical depression in borderline personality disorder is common and correlated with anxiety related psychopathology

Gregory, S. & al. (2012) The Antisocial Brain: Psychopathy Matters

Grepstad, K. (2009) Usakkyndige psykologer

Grijalva, E. & al. (2015) Narcissism and Self-Insight: A Review and Meta-Analysis of NarcissistsÕ Self-Enhancement Tendencies

Gritzallis, D. (2015) Exploiting the dark triad for national defense capabilities

Grimstad, T. (2006) M¿dre mishandler barn

Grob, B. (2012) Thin ideal exposure effect on narcissistic girlsÕ food intake

Grosz, M.P. (2012) Are Narcissists Verbally Attractive when They Present Themselves Online via Text Communication?

Gruber, D.B. (2009) Overt and Covert Narcissism, Anger, and Selfobject Needs

Grutle, H.F. (2010) Mor tiltales for drap pΠHarry (3) og Elise (2)

Gr¿ndahl, P. (2011) For lite testing blandt norske sakkyndige.
Psykolog PŒl Gr¿ndal (sakkyndig) tiller alvorlig sp¿rsmŒl ved norske sakkyndoges even til Œ forstŒ den sakkyndigerollen de har i domstolene. Han synes kritisk til den terapeutiske vinkling med sine subjektive feilkilder. Andre nordiske land bruker langt mer aktuarisk fremgangsmŒte med standardiserte tester. Noe som bl. Daves (1994) viser at gir et langt bedre faglig holdbart resultat.

Gr¿ndahl, P. (2011) Bedre sakkyndighetsarbeid

Gr¿ndahl, P. (2012) A never ending story
Tilregnelighet er blant samfunnets vanskeligste sp0rsmal. Fremfor a frykte store og raske reformer er det heller grunn til a frykte at alt blir ved det gamle.

Gr¿ndahl, P. (2011) Tr¿bbel med tester

Gr¿ndahl, P. (2011) ÇEksperteneÈ har ikke levnet de sakkyndige mye ¾re

Gr¿ndahl, P. (2010) A COMPARATIVE AND EMPIRICAL ANALYSIS OF PRACTICES IN NORWEGIAN FORENSIC PSYCHIATRY

Gr¿ndahl, P. (2012) Breivik risikerer tvangsinnlegging

Gr¿ndahl, P. (2012) Evig og sprikende debatt

Gr¿nner¿d, P. (2012) Flere briller
22. juli-rettssaken har ført til en intens og viktig debatt om rettspsykiatri. Den er det viktig at også psykologer deltar i.

Gr¿nner¿d, P. (2012) Hva psykologer kan bidra med
Hva slags kunnskap kan psykologer bidra med som er noe annet enn det psykiaterne allerede anvender?

Gudmundsson, A. (2011) Leadership and the rise of the corporate psychopath: What can business schools do about the Ôsnakes insideÕ?

Gulbrandsen, W. (2013) Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd: En analyse av samspill og det fastlŒste
(Hel artikkel art)


Gulbrandsen, S.H. & al. (2015) Behandlingseffekt av foreldretrening for barn med atferdsvansker og samtidige callous-unemotional-trekk

Gullestad, S.E. (2014) SprŒk som skaper avstand

Gullhaugen, A.S. & al. (2012) Kan psykopati behandles?
Er psykologen psykopatens nyttige idiot, og terapisituasjonen hans lekegrind? Det er lite trolig at alle med psykopatidiagnose vii ha utbytte av behandling, men det er for hastet Πavvise at behandling kan ha positiv effekt for mange.

Gullhaugen, A.S. & al. (2013) Behandling av hva og for hvem?
Antisosial personlighetsforstyrrelse, Utviklingslinjer og muligheter for forebygging og behandling.

Gunnar, M. & al. (2007) The Neurobiology of Stress and Development
Stress og dets betydening pΠbarnets utvikling.

Gunderson, J.G. & al. (2001) DIFFERENTIATING NARCISSISTIC AND ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDERS

Gupta, N.D. & al. (2007) Non- cognitivie Child Outcomes and Universal High Quality Care.
Barn som er hjemme med foreldrene sine, utvikler like gode sosiale evner som barnehagebarn. Familiebarnehager l¾rer ikke barn i samme grad Œ omgŒs andre.

Guru (2013) Advice and Help During the Breakup of Your Relationship How to Survive a Narcissist: When Nothing Is Real

G¿tzsche, P.C. (2011) Medicinalindustriens forskningsfusk og de k¿bte l¾ger

H
Ha, C. & al. (2008) Narcissism, self-esteem, and conduct problems

Haddad, B. & al. (2015) Dark Triad, Sociosexuell orientering och Religiositet. Ð En sambands- och moderationsstudie.

Hafstad, R. & al. (2011) Foreldrefokusert arbeid med barn - Utviklingsst¿tte

Hageberg, A.O.L. (2011) Diagnose: Kanskje sjuk om nokre Œr

Hagen, A. (2012) Et slag om tvilen, S¿rheim og Husbys mangel pŒ tvil svekker rapporten deres.

Hagen, K (2008) SAKKYNDIGE ERKL®RINGER OG KONFIDENSIALITET
Hvordan m¿te de fagetiske og metodiske utfordringer som f¿lger av uprofesjonelle akt¿rers publisering av sakkyndige erkl¾ringer pŒ Internett

HŠgglšf, B. & al. (1991) The Swedish childhood diabetes study: indications of severe psychological stress as a risk factor for type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus in childhood.

Hall, S. (2006) Schizoprhenia much more likely in children og lonely parents

Hall, T. (2003) New Narc City: Sam Vaknin and the Narcissism of Wall Street.

Hala, M. (2015) Joint child custody laws affect not only divorced families but intact families as well

Halleraker, M. (2011) Bisarre vrangforestillinger

Halm¿y, A. & al. Attentiondeficit/ hyperactivity disorder symptoms in offspring of mothers with impaired serotonin production.

Halse, A.C. (2014) Kronikk: Landet uten konsekvenser

Halvorsen, P. (2011) Foreldres psykiske lidelser tung b¿r for barna

Halvorsen, S. & al. (2013) Hvorfor overser vi barnemishandling?
For lang avstand mellom tilgjengelig kunnskap og de som skal anvende den
Ved overidentifisering tillegger vi foreldrene flere positive egenskaper en de har

Hales, H. & al. (2012) The Dark Side of Socially Mediated Rewards: How Narcissism and Social Status Affect Managerial Reporting

Hammand, J.J. (2013) The Memory of Feeling: Envy and Happiness

Hancock, J.T. & al. (2011) Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths

Hanly, C. (2012) Narcissism and the Problem of Hypochondria

Hansen, F. & al. (2001) Ber folk vŒge Œ angi venner

Hansen, U.G. (2012) Tilf¾ldigheder afg¿r skilsmisseb¿rns liv

Hansen, T. (2013) Myter og fakta om foreldrelykke

Hansen, S. (2014) 102 drept av alvorlig psykisk syke

Hansen, S.A. (2014) Foreldre melder kvarandre til barnevernet

Hansen, S.A. (2014) Barnevern i Norge 1990Ð2010

Hansen, C.R. (2014) Psychopathic criminals

Hansen, J. (2015) Arven etter Behring Breivik

Hansson, K. & al. (2012) Betydelsen av bristande omsorg och trauman fšr personlighetsutvecklingen i en grupp unga mŠn dšmda fšr vŒlds- och sexualbrott

Harbin, K. (1998) Adult Health Problems Linked to Traumatic Childhood Experiences

Hansen, A.L. (2007) FACETS OF PSYCHOPATHY, HEART RATE VARIABILITY AND COGNITIVE FUNCTION

Harder, D.W. (1990) Comment on Wright, O'Leary, and Balkin's "Shame, Guilt, Narcissism, and Depression: Correlates and Sex Differences"

Hardeberg, K.G. (2012) Unaturlig Œ la babyer grŒte

Hare, R.D. & al. (1999) Evaluating the screening version of the Hare Psychopathy Checklist - revised (PCL:SV): An item respons theory analysis

Hare, R.D. (1996) Psychopathy and Antisocial Personality Disorder: A Case of Diagnostic Confusion

Hare, R.D. & al. (2008) Psychopathy as a Clinical and Empirical Construct

Hargan, V. (2012) Police Personality and Domestic Violence

Hart, S. (2008:210) Narsissistisk personlighetsforstyrrelse - Depresjon

Hartouni, Z.S. (1992) EFFECTS O F NARCISSISTIC PERSONALITY ORGANIZATION ON CAUSAL ATTRIBUTIONS

Hartvig, P. (2001) Risikovurdering for voldelig adferd - bruk av sjekklister

Harris, D (1993) The prevalence of thought n personlaity-disordered outpasients
- Artikkelen ser pŒ forskjellen mellom borderline innlagte og out pasienter nŒr det gjelder tankeforstyrrelser ved strukturerte og ustrukturerte tester.

Harvard (2013) Domestic violence - Not always one sided

Hasabis, D. & al. (2006) Patients with hippocampal amnesia cannot imagine new experiences

Hashemi, F.O. & al. (2006) The Role Five Personality Factors with Narcissism and Psychopathy in Prediction of Dark Triad

Haslam, N. & al. (2011) Categories versus dimensions in personality and psychopathology: A quantitative review of taxometric research

Haslam, C. & al. (2015) Should have known better: The impact of mating experience and the desire for marriage upon attraction to the narcissistic personality

Hassabis, D. & al. (2006) Patients with hippocampal amnesia cannot imagine new experiences

Hasson, P. (2015) Guess Which Mass Murderers Came From A Fatherless Home

Haugan A.M. (2009) DERFOR BLIR DE SERIEMORDERE

Haugli, T. (2014) Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet
Systemsvikt rundt sakkyndige i barnefordelingsaker.

Haud, C.S. (2013) Norske politikere verdsetter ikke det flersprŒklige p

Haugland, G.N. & al. (2011) Ingen penis ingen skade? NŒr kvinner begŒr seksuelle overgrep
Kopi (pdf)

Haugli (2014) Barnets beste ved vedtak om samv¾r etter omsorgsovertakelse

Haugli, T. & al. (2014) DŒrlig rettssikkerhet for barn

Havas, D. (2010) A Botox gap in understanding emotion

Havas, D. (2010) Botox kan f¿re til f¿lelsesmessig avstumpethet

Havers, B. (2011) Uten Πvite det ble psykiateren stemplet som syk (BT)

Hayes, S. & al. (2013) Why do they keep going back? Exploring womenÕs discursive experiences of intimate partner abuse

Health (2014) Expectant Dads May Also Have Hormonal Changes, Study Suggests

Hedrick, A.N.(2012) Implicit self-esteem in borderline personality and depersonalization disorder

Hegevik, G.K. & al. (2013) Riksrevisjonen hudfletter barnevernet

Heggen, F. (2013) Den narsissistiske sjefen

Heggen, F. (2014) Den narsissistiske sŒrbarheten

Heim, C. & al. (2010) Childhood trauma and risk for chronic fatique syndrome

Heiserman, A. & al. (1998) Narcissism, Affect, and Gender An Empirical Examination ofKernberg's and Kohut's Theories of Narcissism

Heiskanen, M. & al. (2009) MENÕS EXPERIENCES OF VIOLENCE IN FINLAND 2009

Hella, V. (2014) Psykologblogger granskes av staten
Psykolog Slaastuen blir gransket av fylkesmannen i telemark for sin adferd og blogg.

Helland, M.S. & al. (2015) Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivŒer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos h¿ykonfliktpar

Helle, I. (2013) The Breivik case and what psychiatrists can learn from it
Artikkel der s¿steren til Karl Henrik Melle som ledet psykiatrisk gruppe ved Breiviksaken, kritiserer at sakkyndig rapport nr 2 ble lagt til grunn. Per Egil Helle slakter hennes beskrivelse. (avislink)

Heljesen (2014) Ð Flere tusen nordmenn er psykopater

Helmikst¿l, ¯. (2012) Drukner i klager.
Klager pΠsakkyndige psykologer

Helmikst¿l, ¯. (2013) Det er makt i sakkyndiges henderz

Helmikst¿l, ¯. (2012) En stemme imot
Hvorfor har sa mange, inkludert journalister og psykologer, ukritisk gatt i takt? lgjen.

Helms, O. & al. (2014) Psykopati, neuropsykologi og moralsk ansvar

Helsenytt (2006) Depresjon

Helsedirektoratet (2011) Fysisk og psykisk vold i hjemmet

Helsetilsynet (2011) Tilsynsmelding 2011

Helsedirektoratet (2007?) De usynlige barna
Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre.

Helssingeng, T. (2011) GjenŒpnet 197 straffesaker

Helmikst¿l, ¯. (2013) Endelit bittelitt forskning pŒ sakkyndige

Helmiks Bat¿l, ¯. (2013)Barnehage eksperimentet

Henchel, C. (2014) The Effects of Parenting Style on the Development of Narcissism

Hendin, H.M. & al. (2014) Assessing Hypersensitive Narcissism: A Reexamination of MurrayÕs Narcism Scale

Henriksen, R.E. & al. (2012) Tilknytningsteori anvendt pa parrelasjoner. En litteraturgjennomgang

Hepper, E.G. & al. (2013) Narcissism and Empathy in Young Offenders and Non-Offenders

Hertsgaard, L. & al. (1995) Adrenocortical responses to the trange situation in infants with disorganiz ed/disoriented attachment relationships

Herzog, J.M. (2009) Father Hunger and Narcissistic Deformation
Vage psykodynamiske tolkninger av barn i psykoterapi vedr. narsissistiske trekk.

Herpertz, S.C. & al. (2000) Emotional Deficiency and Psychopathy

Hesslow, G. (2005) The Dangers of the Therapeutic Culture

Hestad, K.M. (2013) 8 tegn pΠat barnet elsker deg

Hestad, K.M. (2013) Rosen du ikke skal gi barna

Hestad, K.M. (2013) Pappa er ofte sŒ lei seg. Da t¿r ikke alltid jeg si at jeg er lei meg

Hetland, J. & al. (2009) Prevalens av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i relasjon til behandleres diagnostiseringspraksis og holdninger

Hibbard, S. (1992) Narcissism, Shame, Masochism, and Object Relations: An Exploratory Correlational Study

Hiebert, D. & al. (2015) Personality Traits and Terrorismy

Higgins,C.M. (1920) Horrors of Vaccination

Higgit, A. & al (1992) Psychotherapy in Borderline and Narcissistic Personality Disorders

Hildebrandt, S. (2010) Stressa gravide kan fΠsukkersyke barn
Gravide som har v¾rt alvorlig stresset under graviditeten, har ¿kt risiko for Œ fŒ barn med type 1-diabetes. Forskerne har derfor en mistanke om at barn av kvinner som under graviditeten mistet jobben eller ble skilt, ogsŒ har en ¿kt risiko for Œ utvikle type 1-diabetes.

Hildebrandt, S. (2011) Depresjon kan skade hjernen

Hildebrandt, S. (2012) Derfor kan stress f¿re til depresjon

Hildebrandt, S. (2013) Bed¿velsesmiddel kan hjelpe alvorlig deprimerte

Hillestad, T.M. (2012) Manglende arsaksforstŒelse av 22. juli-terroren

Hilsenroth, M.J. & al. (1996) Assessment of narcissistic personality disorder: A multi-method review

Hilsenroth, M.J. & al. (1997) Narcissism in the Rorschach Revisited: Some Reflections on Empirical Data

Hinze, E. (2013?) Narcissism: Is It Still a Useful Psychoanalytic Concept?

Hinrichs, J. (2015) Inpatient Therapeutic Assessment With Narcissistic Personality Disorder

HiŒsen, D. (2003) SVANHILD JENSENS BARN FRARANET SIN MOR SVANHILD FRARANET SINE BARN
Denne rapporten omhandler to smŒ barn som er fraranet sin mor. Den omhandler en mor som er fraranet sine barn. Den omhandler det saksforhold som ved flere tilfelle er framholdt under betegnelsen Kv¾nangen-saken i de st¿rre og sentrale medier.

Hjelptilhjelp (2014) Hvordan hjelpe barnet med desorganisert tilknytning?

Hjermann, R. (2012) NŒr staten er en dŒrlig mor

Hodges, H.J. (2007) Psychopathy as a Predictor of Instrumental Violence Among Civil Psychiatric Patients

Hoff, H.A. (2009) Utviklar nytt verkt¿y for Œ mŒle psykopati

Hoff, H.A. (2013) Kartlegging av psykopati, PCL sjekklistene, CAPP

Hoff, J. (2011) En 80-Œring kan fŒ samme fysiologiske alder som en 20-Œring

Hoff, B.H. (2014) CDC Study: More Men than Women Victims of Partner Abuse

Holdren, M. (2004) Causal attributions among overt and covert narcissism subtypes for hypotetical and prospective events

Holgerson, A. (????) Varfor skrammer sanningen?
Palmeutredare och styckmordsadvokater verkar inte vilja finna sanningen, skriver vittnespsykolog.

Holgerson, A. (2004) Psykologins tiltampning inom rattsvasendet - en rattssakerhetsfraga

Holme, H. & al. (2007) Barnefordelingsaker ved domstolene, en evaluering

Holme, J. (2003)  leve med en psykopat

Holmen, A. (2009) Evidens og praksis

Holt,T. (2013) Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge

Holta, A. (2015) Makt, barnevernet og den fundamentale attribusjonsfeil

Holtan, C. (2013) Slik mister psykopaten grepet
Her er en (Kopi)

Holte, A. (2012) Ti prinsipper for forebygging av psykiske lidelser

Holtzman, N.S. & al.(2015) The Roots of Narcissus: Old and New Models of the Evolution of Narcissism

Hollund, J.M.. (2013) NΠblir mamma veldig skuffet
Forskning viser at foreldre som spiller pŒ barnets skyldf¿lelse fŒr barn som er mer stresset og oftere har negativ oppf¿rsel. Stresset og den negative oppf¿rselen vises ikke hos barnet bare den dagen irettesettelsen skjer, men fortsetter ogsŒ gjerne neste dag.

Holm, P.A. (2013) PŒfallende at han ikke s¿kte tr¿st hos voksne
Christoffersaken: En ŒtteŒring som er slŒtt gul og blŒ b¿r normalt s¿ke tr¿st hos voksne om de selv ikke er truet til taushet.

Holtzman, N.S. (2012) People With Dark Personalities Tend to Create a Physically Attractive Veneer
Recent findings suggest that people high in some dark personality traits, such as narcissism and psychopathy, can be physically attractive.- Mer her!

Holtzman, N.S. (2011) Facing a Psychopath: Detecting the Dark Triad from Emotionally-Neutral Faces, Using Prototypes from the Personality Faceaurus

Holtzman, N.S. (2010) Narcissism and attractiveness

Honeycutt, J.M. & al. (2013) Using imagined interactins to predict covert narcissism

Honeycutt, J.M. & al. (2014) ASSOCIATIONS BETWEEN NARCISSISM, EMPATHY, PERSONALITY, AND IMAGINED INTERACTIONS

Hopwood, C.J. & al. (2012) DSM-5 Personality Traits and DSMÐIV Personality Disorders

Horton, R.S. & al. (2006) Parenting Narcissus: What Are the Links Between Parenting and Narcissism?

Horton, R.S. & al. (2009) Narcissistic Responding to Ego Threat: When the Status of the Evaluator Matters

Horton, R.S. (2011) ON ENVIRONMENTAL SOURCES OF CHILD NARCISSISM: ARE PARENTS REALLY TO BLAME? e Evaluator Matters

Horvath, S. & al. (2009) Narcissistic defensiveness: Hypervigilance and avoidance of worthlessness

Horton, R.S. & al. (2013) Clarifying the Links Between Grandiose Narcissism and Parenting
Psychological control was associated positively with narcissism, whereas monitoring and coldness were associated negatively. Overvaluation and parental support showed no reliable associations with narcissism.

Horton, R. (2015) Offl ine: What is medicineÕs 5 sigma?

Horvath, S. & al. (2010) To be grandiose or not to be worthless: Different routes to self-enhancement for narcissism and self-esteem

Houlcroft, L. & al. (2012) Three faces of Narcissism
In addition to confirming the two dimensions of Narcissism through factor and correlational analyses, a possible third dimension of Narcissism emerged which was markedly aggressive and antisocial.

Houser, M.C. (2015) A HISTORY OF ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER IN THE DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL ILLNESS AND TREATMENT FROM A REHABILITATION PERSPECTIVE

Hovda, K. (2007) Vold er tabu

Hovst¿, C. (2012) Stress blir til fett

Howard, R.C. (2015) Personality disorders: their relation to offending.

HRNA (2011) Justismord Ð en hverdagslig sak

HSNS (????) The Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS)

Hubel, D. & al. (1981) Deprivation and Binocular Vision Anomalies

Huchzermeier, M.D. & al. (2007) The Relationship Between DSM-IV Cluster B Personality Disorders and Psychopathy According to HareÕs Criteria: Clarification and Resolution of Previous Contradictions

Hudson, P. (2014) 10 Toxic People You ShouldnÕt Bring With You Into The New Year

Huprich, S. & al. (2012) Understanding the association between depressive personality and hypersensitive (vulnerable) narcissism: Some preliminary findings
Depressive personality disorder (DPD) is quite similar to the construct of hypersensitive, or vulnerable, narcissism (HN). Both phenomena involve tendencies towards depression, guilt and anxiety; a sense of self that is inadequate; poorly developed self-esteem; and tendencies towards masochistic suffering. In this study, measures of these constructs (the Depressive Personality Disorder Inventory [DPDI] and the Hypersensitive Narcissism Scale [HSNS]) were found to be significantly correlated in both clinical and nonclinical samples. It is concluded that DPD and HN are closely related constructs.

Hurly, D. (2013) Grandma's Experiences Leave a Mark on Your Genes

Huseby, T. & al. (2011) Rettspsykiatrisk erkl¾ring, Anders Behring Breivik
Sakkyndig rapport vedr. Breiviks terror 22.7.2011. Sidene 32-25 og 47-50 er utelatt. Dette er hhv politiavh¿r av breiviks mor og psykolograpport fra familiens opphold pŒ Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri.

Huseby, T. & al. (2012) 2009: Han har planlagt, ergo er han tilregnelig 2012: Han har planlagt, men er utilregnelig

Hynne, H.E.K. (2008) Arbeidsrelatert stress kan gi diabetes
Arbeidsrelatert stress kan gi diabetes.

Hyphantis, T. & al. (2009) Narcissistic rage: The AchillesÕ heel of the patient with chronic physical illness

H¿vik, T. (2003) Professor uten sosiale antenner

H¿yesterett (2005) Om samv¾rsnekt

HŒkonsen, S.T. (2012) Vannkanaler renser hjernen

I
ICD 10 (2010) ICD 10

ICD 10 (2013) WHO - History of the development of the ICD

Ill. Vitenskap (2010) F¿lelser er fornuftig

Ill. Vitenskap (2010) Vi har mange personligheter

Ill. Vitenskap (2012) Vi har virkelig sex pΠhjernen

Ill. Vitenskap (1994) Slik splittes en personlighet - (jpg-fil)
Mishandlete barn kan flykte fra virkeligheten ved Œ skape seg nye personligheter. Disse oppdiktete personene kan i spesielle tilfeller v¾re sŒ forskjellige at den ene er heterofil, mens den andre er homofil. Selv de elektriske b¿lgene hjernen produserer, kan endre seg med de skiftende personlighetene.

Indseth I.H. (2010) - Er du psykopat, betyr en doktorgrad i ledelse lite

Innes, E. (2014) How the trauma of life is passed down in SPERM, affecting the mental health of future generations
Traumer videref¿res i gener.

Intro (2013?) An introduction to narcissism

 Instanes, A. (2013) Sympatifellen,i LadegŒrdsgaten
Teknisk sakkyndige utredninger b¿r v¾re Çuten f¿lelserÈ i den forstand at de skal v¾re basert pŒ teknisk dokumentasjon, mŒlinger og observasjoner, samt ingeni¿rmessige beregninger og vurderinger. Et minstekrav til utredningen er at all tilgjengelig dokumentasjon og alle mŒlinger og observasjoner tas med i den faglige vurderingen.

Ioannidis, J.P.A. (2005) Why Most Published Research Findings Are False

Irwin, K. (2012) Sleeping brain behaves as if it's remembering something

Iversen,E. (2008) Landsm¿tet (NPF) gav kvalitetsarbeidet et puff

J
Jacobsen, T. (2002) 9 av 10 blir lurt av statistikk

Jacobsen, W. (19??) Innformasjonskriv fra Psykopatofferforbundet

Jacobsen, F. (2013) Terroristene som nesten ingen bryr seg om

Jacobson, S. (2010) Type 1 diabetes - The autoimmune process and islet transplantation

Jacobsen, H. (2011) Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-3 Œrs alder

Jacobsson, M. (2013) 91 barn ble drept i USA i fjor. skutt av sin egen mor.

Jaffe, G. & al. (2013) Terapeutens rett: Rettslig og terapeutisk logikk i domstolsforhandlinger

Jaguessar, A. (2013?) Narcissism puts men's health at risk

Jakobsen, H.¯. (2012) Minner lagret i en hjernebit
En bit rottehjerne i en skŒl pŒ forskernes arbeidsbord kunne huske stimuli i opptil 15 sekunder.

James R. & al. (2003) Nenrobiological basis of psychopathy

Jansen, U. (2007) Barnevern pŒ b¿rs

Janson, T. (2006) Det usynlige barnet

Javanbakht, A. (2006) WAS THE MYTH OF NARCISSUS MISINTERPRETED BY FREUD? NARCISSUS, A MODEL FOR SCHIZOIDÐHISTRIONIC, NOT NARCISSISTIC, PERSONALITY DISORDER

Jarlsbo, R. (2012) PŒ dette rommet bor et barn som har begŒtt seksuelle overgrep

Jensen, T.K. (2012) Traumer hos barn Ð blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Johannesen, C.R. & al. (2014) Diagnose: Ros-avhengig

Johnsrud, N. (2015) 14 advokater fratatt bevillingen

John, O.P. & al. (1994) Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual Differences in Self-Enhancement and the Role of Narcissism

Johnson, J.G. & al. (2005) The Developmental Psychopathology of Personality Disorders

Johnson, J.G. & al. (1999) Childhood maltreatment increases risk for personalitydisorders during early adulthood

Johnson, B.C. (1994) The Suggestibility of Children: Evaluation by Social Scientists

Johansen, G.A. (2007) Protein avgj¿r hvor godt du takler motgang

Johansen, C.S. (2012) Psykisk vold: "Intet, jeg gjorde, var godt nok"

Johansen, O.K. (2012) Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen

Joiner, T.E. & al. (2008) Depressive symptoms induce paranoid symptoms in narcissistic personalities (but not narcissistic symptoms in paranoid personalities)

Johansen, P.A. & al. (2011) Tviler pΠBreivikdiagnose

Jonason, P.K. & al. (2015) Birds of a ÔÔbadÕÕ feather flock together: The Dark Triad and mate choice

Jones, D.N. & al. (2010) Mating Strategies among the Dark Triad: Relationship Focus, Retention, and Infidelity

Jones, N. (2013) My Psychology Abstract on Parental Alienation Syndrome

Jordan, H.C. (2003) Secure and Defensive High Self-Esteem

Jozefiak, T. & al. (2015) Prevalence and comorbidity of mental disorders among adolescents living in residential youth carem

Josefsson, P. (2013) MŠnskliga tigrar; En preferensutilitaristisk diskussion kring hantering av psykopaterr

JP (2011) Tapet av mor dreper

Judge, T.A. (2006) Loving Yourself Abundantly: Relationship of the Narcissistic Personality to Self- and Other Perceptions of Workplace Deviance, Leadership, and Task and Contextual Performance

Jun, H.S. & al. (2002) A New Look at Viruses in Type 1 Diabetes

Jur. fak. UiB (2001) Sensorveiledning, juss 2001
Ugyldighet, Nullitet.

Jur. fak. UiB (2004) Sensorveiledning, juss 2004
Kompetansesvikt

Juul, J. (2013) Jesper Juul vet han risikerer offentlig bannlysing nŒr han skriver dette Del 1 av 3
Ser ut til Œ finnes en s¾rlig kontakt mellom barn og bare Žn av barnets foreldre. Forskjellen pŒ "savner" og "mangler" hos et barn som mister kontakt med en forelder. Den spesielle eksistensielle kontakten mellom barnet og far.

Justiceprojct (2012) Eyewitness Identification

J¿rstad, J. (2000) Det ubeviste - venn eller fiende?

J¿rstad, J. (2002) Noen psykodynamiske perspektiver pŒ selvmordsprosessen

J¿rstad, J. (2003) NŒr barn brukes til Œ fylle foreldres behov

J¿sok, D. (2010) Voksne fosterbarn Ðen brukerunders¿kelse

K
Kagenuma, K. (2014) The Female Psychosis part 2: Narcissism

Kanwal, G. (2011) Some Comments on the Concept of the Ego-Ideal

Kapital (2014) Tok oppdrag mot ex-klient
Adv Mette Yvonne Larsen d¿mt 4 ganger for etiske brudd.

Karlsen,P.J. (2009) I grŒsonen - l¿gnen

Karlsen,A. (2009) Virker barnevernet?

Karlson,N. & al. (2014) Empati och igenkŠnning av mikrouttryck

Karterud, S. (2006) Heinz Kohuts Selvpsykologi

Karterud, S. (20??) Umodne forsvar

Karterud, S. (2015) On Structure and Leadership in Mentalization-based Group Therapy and Group Analysis

Katrine (2006) Borderlineforeningen

Katarsis (2014) PSYKOPATER I MEDIA VERSUS PSYKOPATER I FORSKNING

Kato, K. (2006) Premorbid Predictors of Chronic Fatigue

Katz, C.E. (2015) The Significance of Narcissism

Kaufman, S.B. (2011) Do Narcissists Know They Are Narcissists?

Kausel, E.E. & al. (2015) Too arrogant for their own good? Why and when narcissists dismiss advice

Kaye, H.L. (2015) Elizabeth Lunbeck, The Americanization of Narcissism

Kayed, N.S. & al. (2015) PSYKISK HELSE HOS BARN OG UNGE I BARNEVERN INSTITUSJONER

Kealy, D. & al. (2011) Veiled and Vulnerable: The Other Side of Grandiose Narcissism

Kealy, D. & al. (2012) Pathological narcissism : A frontline guide

Kealy, D. & al. (2011) Narcissistic Interpersonal Problems in Clinical Practice

Kealy, D. & al. (2011) Depressive tendencies and pathological narcissism among psychiatric outpatients

Keiserud, E. (2012) - De sakkyndiges arbeid skjer i stor grad i et rettsl¿st rom

Kelly, J.B. & al. (2000) Extended Overnights by Infants with the Other Parent

Kernberg, O.F. (2008) The destruction of time in pathological narcissism

Kernberg, O.F. (1974) Contrasting viewpoints regarding the nature and psychoanalytic treatment of narcissistic personalities: A preliminary communication

Kernberg, O.F. (1987) Projection and Projective Identification: Developmental and Clinical aspects

Kernberg, O.F. (1991) A Contemporary Reading of "On Narcissism"

Kernberg, O.F. (2009) Narcissistic Personality Disorders: Part 1

Kernberg, O.F. (2013) An overview of the treatment of severe narcissistic pathology

Khaleque, A. & al. (2012) Transnational Relations Between Perceived Parental Acceptance and Personality Dispositions of Children and Adults: A Meta-Analytic Review

Kiat, A. A.W. (2005) PSYCHOPATHOLOGY II

Kiehl, K. (2008) Suffering souls - search for the roots of psychopathy

Kilden (20015) Rasjonell paranoia Ð nye studier viser et nytt bilde av konspirasjonsteoretikere

Killen, K. (2006) Tidlig morÐbarn-samspill i norske familier
I alt 293 morÐbarn-dyader er fulgt over fire Œr. Studien er gjort pŒ grunnlag av videoobservasjoner. Hvilke konsekvenser har ulike former for samspill for barnets utvikling?

Killen, K. (2003) BARNS TILKNYTNING
Denne artikkelen vil kun behandle tilknytning ved ett Œr og i smŒbarns- og f¿rskolealder. Alle barn knytter seg til sine foreldre uansett hvordan de blir behandlet. Det mŒ de for Œ overleve. Men de knytter seg pŒ forskjellige mŒter avhengig av det f¿lelsesmessige samspillet mellom dem og deres omsorgsgivere

Killen, K. (2016) Det verste du kan true et barn med, er tap av omsorgspersonen

Kim,H.K. & al. (2004) The association of antisocial behaviour and depressive symptoms between partners and risk for aggression in romantic relations
- Depresjon hos kvinner er mer bestemmende for et parforholds aggresjon, enn tilsvarende depresjon hos menn!
"The current findings are in keeping with this argument; women's, but not men's, depressive symptoms significantly contributed to the young men's psychological aggression."

Kinander, M. (2012) Etter applausen
Etter terrordommen star vi tilbake like kloke. Det kan se ut til at retten har hoppet over der gjerdet var lavest, og feid all tvil om tilregnelighet til side.

Kind, H.S. & al. (2015) JEG TURTE IKKE  SI AT HUN SLO

Kingsr¿d, A.M. & al. (2015) SmŒbarnsfar forteller: Mitt liv som psykopat

Kirkeb¿en, G. (2007) Skjevheter i fagfolks skj¿nn - hvordan kan beslutningstakingforbedres?

Kirkengen, A.L. (2000) Inskrevet i kroppen

Kirkengen, A.L. (2012) Barndomsforgiftning etterlater dype spor

Kirsti, M.J. (2012) Var det vold?
Ð Jeg er overrasket over hvor mange klienter som har opplevd vold i oppveksten uten selv Œ kalle det vold, skriver Kirsti MacDonald Jareg.

King, J. (2011) Texas teen gets restraining order against Child Protective Services

Kivisto,A.J. & al. (2011) Antisociality and Intimate Partner Violence: The Facilitating Role of Shame

Kjelln¿, M.S. (2009) Foreldrefiendtlighetssyndromet - beskrivelse og sentrale problemstillinger Parental Alienation SyndromeDescription and core issues
Norsk beskrivelse av PAS, symptomer og adferd. Hovedoppgave til progesjonstudiet i psykologi 2009. Etter f¿rst Œ konkludere med at : "PAS er et fenomen som de fleste er enig i eksisterer, men som enkelte kanskje ikke er klar over".skriver hun at : "PŒ dette tidspunkt virker det som det ikke er nok evidens til a kunne konkludere med at PAS er et syndrom som er anerkjent i vitenskapelig sammenheng."

Kjus, A. (2007) Fortelinger til doms

Kj¿lseth, T. (2006) Psykologisk behandling av utbrenthet

Kleiger, J.H. (1990) Emerging From the "Dark Night of the Soul": Healing the False Self in a Narcissistically Vulnerable Minister

Klein, R. (1995) Closet narcissistic disorder

Klein, M. (1957) Envy and gratitude

Kleinschmidt, K. (2013) How Depression in Mothers Affects Their Children

Klette, T. (2009) Omsorgsvikt og personlighetsforstyrrelse
De siste Œrene har man pŒvist sammenhenger mellom ulike former for omsorgssvikt i oppveksten og senere psykiske lidelser. Langtidsunders¿kelser indikerer sammenheng mellom usikker tilknytning i barndommen og personlighetsforstyrrelser hos ungdom og voksne.
(Artikkel i legetidskrift)

Kline, M. & al. & al. (2013) The strategy of psychopathy: primary psychopathic traits predict defection on low-value relationshipsr

Kl¾th, J.R. & al. (2009) Sammenhengen melom barndomstraumer og senere utvikling av psykotiske lidelser

Knoll, J.L. & al. (2012) Pioneering FBI Profiler Answers Questions About Serial Killers

Knudsen, A.K. & al. (2010) Hvem fŒr psykiske lidelser og kan de forebygges?

Knudsen, K.R.. & al. (2013) Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte personlighetsforstyrrelser
- I saker med h¿y konflikt etter samlivsbrudd har ofte en av foreldrene klare innslag av personlighetsforstyrrelse, sier psykolog Knut Ragnar Knudsen.

Knutsen, P.H. (2007) Skam, Skyld og krenkelse

Koch, W. (2007) Study: Troubled homes better than foster care

Kojan, B.H. & al. (2014) Barnevern og sosiale nettsamfunn Ð en utforskende analyse

Kolb, B. & al. , H. (1998) BRAIN PLASTICITY AND BEHAVIOR
It is now clear that experience produces multiple, dissociable changes in the brain including increases in dendritic length, increases (or decreases) in spine density, synapse formation, increased glial activity, and altered metabolic activity.

Kohut, H. (1973) Thoughts on narcissism and narcissistic rage

Kohut, H.& al. (1978) The Disorders of the Self and their Treatment: An Outline

Konrath, S. & al. (2014) Development and Validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS)

Kreger, R. (2013) Enmeshment in Family Relationships: 1+1=1

Kruger, M.B. (1999) MADRS - et mŒleinstrument for depresjon

Kruk, E. (2012) Co-Parenting After Divorce

Kruk, E. (2012) Father Absence, Father Deficit, Father Hunger

Kolk, B.v.d. (1994) The Body Keeps The Score: Memory & the Evolving Psychobiology of Post Traumatic Stress

Krauz, S. (1976) Video: The Aesthetics of Narcissism

Krizan, Z. (2012) Envy Divides the Two Faces of Narcissism

Kringlen, (1970) Legemidler for behov eller profitt

Kristianslund, S.O. (2014) Destruktiv ledelse Makt og verdiers betydning ved lederes mobbing i organisasjoner Ð en litteraturstudie

KS (2012) NŒ vet vi bedre hva vi gj¿r
Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet Ð med tiltaksplaner som praktisk forankring.

Kuss, D.J. & al. (2011) Online Social Networking and AddictionÑA Review of the Psychological Literature

Kvalitetsikringsmanual (2015?) Kvalitetssikringsmanual for fylkesnemnda

Kvam, B. (2007) NŒr dagspresen svikter

KvalvŒg, H.K. (2015) Det er blitt skamfullt Œ v¾re normal

Kvello, ¯. (2009) Hvordan oppdage barn som b¾rer overlast pga foreldrenes psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk

Kvilhaug, S. (2007) HENSYNET TIL BARNETS BESTE I BARNEVERNSSAKER I LYS AV FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP

Kvilhaug, S. (1999) DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET - BARNEVERNET M TVINGES TIL  SAMARBEIDE MED FAMILIENE I STEDET FOR  MOTARBEIDE DEMP

Kyn¿, N.M. & al. (2012) Mishandling av barn Ð psykisk

Kyrre (2013) GRANSKING A V BARNEVERNTJENESTEN I SAMNANGER KOMMUNE

L
Labo, T. (2011) Human nutritional science on stress controll
Repeated psychological stress may lead to chronic alteration in cortisol and catecholamine concentrations and to insulin resistance. Long-term exposure to psychological stressors may enhance the risk of many diseases.

Labyrint (2015) Barn har rett til Œ bli h¿rt.

Lachmann, F.M. (2009) Transforming Narcissism: Reflections on Empathy, Humor, and Expectations.

Lafreniere, M.K. (2011) Self-esteem and passion for activities

Lakritz, K. (2009) KernbergÕs Borderline Conditions and Pathological Narcissism

Lam, Z.K.V. (2012) Narcissism and Romantic Relationship: The Mediating Role of Perception Discrepancy

Lamarck (2014) Model for epigenetic inheritance of odor fear conditioning.

Lamb, M.E. & al. (2009) Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with Infants and Young Children: Empirical Research Foundations

Lammle, L. & al. (2014) DonÕt threaten me and my dark side or even self-harm wonÕt stop me from hurting you

Lancelet (2015) Clinical campaigns: science-based advocacy for change

Lang, A. (2015) Borderline Personality Organization predicts Machiavellian interpersonal tactics

Lawson, G. (2015) IDENTIFYING AND MANAGING HIGH CONFLICT PERSONALITY CLIENTS

LFPO (2015) Tilsvar i h¿ringen av ny barnelov - Landsforeningen for psykopat ofre

Langballe, . (2007) Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravh¿r, og pŒliteligheten i barnets utsagn

Langballe, . (200?) Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn i fosterhjem om deres overgrepserfaringer

Lange, L. (2011) Foreldre oftest overgripere

Lange-Nielsen, T. (2006) 28 er uskyldig incestd¿mt

Langfeldt, N. & al. (2012) Fosterhjemseksperimentet
En person fratatt omsorgen melder seg pΠfosterforeldrekurs - PRIDE - og blir godkjent og anbefalt som fosterforeldre!

Langer, E.J. & al. (1974) A patient by another name ...: Clinician group difference in labeling bias
Artikkelen viser at nŒr en person tillegges visse trekk pŒ forhŒnd, sŒ blir de vurdert ut i fra disse og ikke ut i fra sin reelle adferd.

Langnes, E. (2012) Barn b¿r grŒte nŒr de vitner
Se ogsΠMilde (2012)

Langseth, M. & al. (2006) Mor-datter-forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforl¿p

Lannin, D. & al. (2014) When are Grandiose and Vulnerable Narcissists Least Helpful?
Artikkel

Larsson, H. & al. (2006) I psykopatens fotspŒr

Laroche, K. (20??) Narcissism and Attachment theory. What is the connection?

Laroche, K. (2015) Can Borderline Personality Disorder be Helped?

Lasch, C. (1979) The culture of narcissism
It explores the roots and ramifications of the normalizing of pathological narcissism in 20th century.

Lauber, A.B. & al.(2013) Identification of a SIRT1 Mutation in a Family with Type 1 Diabetesn
Beskrivelse av forskningen fra forskning.no.

Laustsen, E. (2013) Derfor blir vi psykisk syke
Presset om Œ v¾re best mŒ ta noe av skylden for de h¿ye depresjonstallene.

Laustsen, E. (2014) Slik pŒvirker kl¾rne tankegangen din

Larzelere, R.E. (2000) Child discipline: Weak evidence for a smacking ban

Laurence, R. (2005) The psychopath personality

Law (2012) Violence - Classification

Lawrence, R. & al. (2004) Redefining fatal child neglect

Lawrence, I.N. & al. (2015) Narcissism and Sexual Harassment in Organizations: Their Dynamics and Coping Strategies

Lawrence, C.R. & al. (2006) The impact of foster care on development
Barn fŒr det v¾rre i fosterfamilier enn i dŒrliger familier, og bedre i fosterplassering i n¾r familie enn hos ukjente.

Lax, F (1972) Some aspects of the interaction between mother and impaired child: Mothers narcissistic trauma

Lax, R.F (1989) The narcissistic investment in pathological character traits and the narcissistic depression: some implications for treatment

Lazzeri, A. (2011) Dads in despair

Leach, P. (2014) The vengeful mothers who tear fathers from their children's lives: Britain's top parenting guru on one of the unspoken scandals of our age

Lee, Z. & al. (2010) Psychopathy in a Noninstitutional Sample: Differences in Primary and Secondary Subtypes

Lee, R.R. (2006) A Kohutian Theory of Narcissism

Lehman, S. & al. (2013) Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors
Foster children in Norway have a high prevalence of mental disorders, compared to the general child population in Norway and to other societies. The finding that 1 in 2 foster children presented with a mental disorder with high rates of comorbidity highlight the need for skilled assessment and qualified service provision for foster children and families.

Lehman, S. & al. (2014) Screening Foster Children for Mental Disorders: Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire

Lehman, S. & al. (2015) Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder in School-Aged Foster Children - A Confirmatory Approach to Dimensional Measures

Leichtman, M.D. & al. (1995) The Effects of Stereotypes and Suggestions on Preschoolers' Reports
Barns hukommelse pŒvirkes sterkt av voksenes utsagn og beskrivelser.

Leitemo, K. (2013) Ineffektiv psykologutdannelse

Leistedt, S.J. & al. (2013) Psychopathy and the Cinema: Fact or Fiction?

Leonard, C.H. & al. (2014) The Case of Anders Behring Breivik Ð Language of a Lone Terrorist

Lester, E.V. (2000) Normal and Pathological Narcissism in Women

Lester, G.W. (20??) How to Work Effectively with Individuals With Personality Disorders

Levine, S. & al. (1993) Temporal and social factors influencing behavioural and hormonal responses to separation in mother and infant squirrel monkeys

Levine, B.E. (2012) How Psychiatry Stigmatizes Depression Sufferers

Levine, A.B.. (2013) A Psychodynamic Approach to the Diagnosis and Treatment of Closet Narcissism

Levy, K.N. & al. (2009) Narcissistic pathology: Empirical aproaches

Levy, K.N. & al. (2014) Attachment theory and personality disorders

Levy, S.T. (2011) LAMENTATION OF AN AGING WARRIOR: JAPA 2003Ð2011

Levy, K.N. & al. (2015) An Attachment Theoretical Framework for Personality Disorders

Lewi, L.M. (2014) Covert Narcissists Induce Shame in their Spouses

Lewic, J. (2010) Obama's Malignant Narcissism

Lewis, K. (2005) The Ubiquity of Shame

Lichtenberg, J.D. (2009) What Is a Selfobject?
This paper evaluates Kohut's selfobject concept by reviewing the historical context of its origin and the gradual substitution of an emphasis on experience for the ego psychological emphasis on function.

Liest¿l, A.K. & al. (2012) Ð FŒ tilbud til psykopat-ofre

Liest¿l, A.K. (2013) Ð Kvinner bekymrer seg syke

Lilienfield, S.O. (1997) Methodological advances and developments in the assessment of psychopathy

Lilienfield, S.O. (2007) What "Psychopath" Means

Lilienfield, S.O.& al. (2013) Why many clinical psychologists are resistant to evidence-based practice: Root causes and constructive remedies

Lima, E.N. (2007) The Association Between Narcissism and Implicit Self-Esteem: A Test of the Fragile Self-Esteem Hypothesis

Lind, M. (2005) Gestalt som metode i heling av incest

Lind, I.R. (2007) Den p¾ne psykopat

Lindberg, M. (2013) Patienter med psykosrelaterad diagnos vilka har lŠmnat den slutna rŠttspsykiatriska vŒrden vid regionkliniken i Sundsvall

Lindbo, A. (2013) Bedre for barn ved konflikter
Kravene til dommere og sakkyndige b¿r heves for Œ redusere faren for psykiske problemer hos alle barn som opplever slike saker.

Lindenstjerne,I.A. & al. (2010) Attentional bias in later stages of emotional information processing in female adolecents with borderline personality disorder

Lindgren, L. & al. (2010) En tragedie ved navn mor, far og barn

Lindvig, T. (2007) Affekt bevisthet

Lindsay, R. (2010) Sociopath Versus Psychopath : Differential Diagnosis

Linshner, D.A. (2015) Psychopathy, narcissism, and borderline personality: A critical test of the affective empathy-impairment hypothesis

Lipman, V. (2015) The Disturbing Link Between Psychopathy And Leadership

Litman, J. (????) Is empathy ultimately just narchissism?

Lisbeth, ? (2005) Kompendium om forsvarsmekanismer

Littlecott, H.J. & al. (2015) Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9Ð11-year-old children

Liver¿d, S.R. (2012) Splitting: Kaotisk liv i sort/hvitt

Livesley, W.J. (1998) Suggestions for a Framework for an Empirically Based Classification of Personality Disorder

Lloyd & al. (2005) Stress and Diabetes: A Review of the Links

Lok¿y, C.M. (2003) M¿dre og fedre (BA)

Logan, M. (2004) The psychopathic offender

Logan, C. (2012) La femme fatale: the female psychopath in fiction and clinical practice

Long, C. (2014) THE USE OF A CONCEPT: PROJECTIVE IDENTIFICATION AND ITS THEORETICAL USE IN SUPERVISION

Lovefraud (2006) Children of sociopaths are twice cursed

Lowe, F. (2013) The August 2011 riots: Them and us

Luby, J.L. (2012) Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age
Tidlige psykososiale faktorer pŒvirker amygdala. St¿ttende omsorg (suportive parenting) i tidlig barndom var Óstrongly predictiveÓ for volumet av hippocampus i skolealder! Effekten var st¿rre i ikke-deprimerte barn. Slik omsorg er viktig for utviklingen av HPA aksens stress respons og utvikling av hippocampus. Forandringene er assosiert med ¿kning i dendritisk forgreining og neurogenesis og tilh¿rende ¿kning i hippocampus volum. I trŒd med dette har stress ved tidlig omsorg vist Œ ha negativ effekt pŒ hippocamus volum. Mindre amygdalavolum er assosiert med bedre emosjonell regulering (mye stress krever st¿rre amygdala). St¿rre amygdala er registrert hos barn som vokser opp med deprimerte omsorgspersoner. Depressive forstyrrelser er relatert til mindre hippocampus. Redusert hippocampus gir ¿kt risk for utviking av stress relatert psykopatologi. Flere studier har vist at hippocamus er sensitiv til milj¿ og psykososial pŒvirkning. Mindre hippocampus gir ¿kt risk for stress relatert psykopatologi.

Luchner, A.F. & al. (2008) Maintaining boundaries in psychotherapy: covert narcissistic personality characteristics and psychotherapists

Lunbeck, E. (2014) The Americanization of Narcissism

Lund, M. & al. (1995) A THERAPIST'S VIEW OF PARENTAL ALIENATION SYNDROME

Lunga, E. (2006) Psykolog ut mot barnevernet

Lunga, E. (2011) Vrangforestillinger eller om fornuftens skj¿re tilstand

Lutus, P. (2007) On Being Perfect, The narcissist's guerrilla war against reality
(gml pdf)
Luv, T. (2013) Advice and Help During the Breakup of Your Relationship, What is Narcissism? 15 Things a Narcissist Will Never Give Up

Lyngb¿, C. (2015) Slik slutter du Œ rope til barna

Lynn Steward, L. (2011) MALTREATMENT IN THE FATHER-CHILD RELATIONSHIP: AN EXPLORATION OF PROBLEMATIC RELATIONAL DYNAMICS

Lyons, M.T. (2015) Malicious mouths? The Dark Triad and motivations for gossip

Lyons, M.T. (2015) Mirror, mirror, on the wall, who is the most masculine of them all? The Dark Triad, masculinity, and womenÕs mate choice

L¿kling, T. (2010) Attribusjon av skyld Ð paradokset som omfavnes men ikke tolereres

L¿vlie, A. (2012) Vent nŒ litt!
Til de som ivrer mest for strakstiltak, reformer og det psykologiske prinsipp

L¿vlie, A. (2014) Et rettssikkerhetsproblem
Det er lite eller ingen regulering av oppnevning av sakkyndige i straffesaker, og vurderingen preges av manglende retningslinjer og stor variasjon.

LŒg,T. (2014) Alle slagsiders mor
MŒten vi tenker pŒ har systematiske skjevheter.

M
Mackenzie (2014) The Pasta Theory of Memory & Your Personal Beginning of Time

Mackney, C. (2013) Murdered by family cort

Madsen P.A. (2009) Kongerike i en kjeller, Josef Fritzl
Josef Fritzl skal ha vokst opp uten far og blitt hundset av sin mor. Han ble slŒtt gul og blŒ. Fikk aldri et kj¾rtegn. Han forteller om en oppvekst full av ydmykelser, if¿lge en 130 siders psykiatrisk utredning som har lekket ut til ¿sterrikske medier. Mayer hevder at Fritzls barndomsopplevelser har overbevist ham om at bare makt og tvang kan fŒ andre til Œ elske ham.

Madsen R. (2013) Studie fra 2011 bekrefter nordmenns konformitet
Begrepene "obedience", "compliance" og "conformity" er sentral terminologi i sosialpsykologien. Uttrykkene beskriver individets evne til lydighet og graden av underkastelse i m¿te med autoriteter eller situasjoner som inneb¾rer aspekter av gruppepress.

Magarinos, A.M. & al. (1997) Chronic stress alters synaptic terminal structure in hippocampus
Kronisk stress forandrer den synaptiske terminal strukturen i hippocampus.

Magnussen, S. & al. (2012) Vitnepsykologisk sakkyndighet i norsk rett: Hva vet norske psykologer og psykiatere om pŒliteligheten av vitners hukommelse?

Magnussen, S. & al. (2012) What Psychologists Know and Believe about Memory: A Survey of Practitioners

Magnussen, S. & al. (2012) Sakkyndige vet for lite om hva vitner kan huske

Maguire, E. & al. (2011) Changes in London taxi drivers' brains driven by acquiring 'the Knowledge', study shows

Maier, L.L. (2012) Lack of reciprocity and strain: Narcissism as a moderator of the association between feeling under-benefited and irritation

Majchrzyk Z. & al. (2014) PERSONALITY DISORDERS VERSUS PERCEPTION OF FAMILY OBLIGATIONS

Malatesti, L. & al. (2014) Defending psychopathy: an argument from values and moral responsibility

Malekpour, M. (2007) Effects of attachment on early and later developement

Malinak, S.E. (20??) Self-love is not Narcissism!

Malkin, K.L. & al. (2011) Covert narcissism as a predictor of internalizing symptoms after performance feedback in adolescents

Mallers, M.H. (2010) Childhood memories of father have lasting impact on menÕs ability to handle stress

Mallers, M.H. (2010) Farsminner kan redusere stress (NORSK)

Malt, U.F. (2001) Hitlers personlighet

Malt, U.F. (2012) Ryddighet, transparens og fakta
Fra na av b¿r enhver diagnose v¾re fundert pŒ eksplisitte og etterpr¿vbare kriterier.

Mantonakis, A. (2009) Order in choice. Effects of serial position on preferences
Forskning gjengitt i Psychological Science viser at det er en primacy effekt ved vurdering av flere enheter. Det man vurderer f¿rst har en fordel for utfallet. Flytter man denne grunnforskning inn i det virkelige liv, kan det bety at dersom 2 personer skal vurderes for et forhold, fŒr den f¿rste en fordel. Ved en vurdering av 2 foreldre i en barnefordelingsak er det med andre ord, en fordel og bli vurdert f¿rst, fordi det gir en fordel i sluttvurderingen. Den som vurderes som nr. 2 blir vurdert i forhold til nr. 1, og ikke som selvstendig individ. F¿rst ved vurderinger av lengere sekvenser pŒ 4-5 enheter hadde de siste elementer en fordel dersom den som vurderte var en ekspert med reell ekspertise. Jo mer ekspertise en som vurderte hadde, jo st¿rre var denne primacy effekten. Jo bedre psykolog som foretar sakkyndig vurdering av foreldrene, jo st¿rre var sjansen for at den som ble vurdert f¿rst kom best ut! Dette er en f¿rst-er-best bias.

Manewll, L.A.(2010) In Denial of Democracy: Social Psychological Implications for Public Discourse on State Crimes Against Democracy Post-9/11

Maples, J. & al.(2011) Differences between grandiose and vulnerable narcissism and bulimic symptoms in young women

Marazziti, D. & al. (2015) Stalking: a neurobiological perspective

Marck, R.L. (2015) The Boob Tube: Television, Object Relations, and the Rhetoric of Projective Identification

Marcus, B. & al. (2006) Personality in Cyberspace: Personal Web Sites as Media for Personality Expressions and Impressions

Maris, D. (2016) Suporting Bodnatiu family

Marju, M. (2012) An intimate relationship in the shadow of narcissism: What is it like to live with a narcissistic spouse?
According to the victimsÕ stories and experiences, narcissistic persons appear as unstable and immoral exercisers of power and manipulators who lack the sense of reality. Based on the results, the origin of these problems is in low self-esteem. The research results show how narcissism affects intimate relationships in many destructive ways.

Marks, E. (1993) Echo and Narcissism

Marshall, T.C. & al. (2015) The Big Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates

Martens, W.H.J. (2001) The Hidden Suffering of the Psychopath

Martens, W.H.J. (2003) Emotional Capacities and Sensitivity in Psychopaths
Kopi (pdf)

Martin, L.A: & al. (2013) The Experience of Symptoms of Depression in Men vs Women Analysis of the National Comorbidity Survey Replication

Martinez, A. & al. (1996) Depressed MothersÕ and Their InfantsÕ Interactions with Nondepressed Partners

Martinussen, M. (2005) Forskningsetikk

Martskvishvili, K. & al. (2014) THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERSONALITY DISORDER SYMPTOMATOLOGY

Masterson, J.F, & al. (2004) A therapist's guide to the personality disorders
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse, en forstyrrelse i Selvet.

MatŽ, G. (2014) Jian Ghomeshi and the problem of narcissistic male rage

Matre, J. (2006) For dŒrlig kvalitet pŒ helseerkl¾ringer

Matre, M.J. (2012) Autentisk anger?

Matthiesen, S.B. & al. (2008) Sladrehank skal selv ha bank: Om "whistleblowing" i norsk arbeidsliv

Maxwell, K. & al. (2011) The two faces of Narcissus? An empirical comparison of the Narcissistic Personality Inventory and the Pathological Narcissism Inventory

McAllister, H.A. & al. (2002) THE OPTIMAL MARGIN OF ILLUSION HYPOTHESIS: EVIDENCE FROM THE SELF-SERVING BIAS AND PERSONALITY DISORDERS

McGill (2014) Dads: How important are they? New research highlights value of fathers in both neurobiology and behavior of offspring

McHoskey, J.W. & al. (1998) Machiavellianism and Psychopathy

McCarthy, J.B. (1997) Narcissistic Adolescents' Object Relations

McGowan, A. (2007) Two Different Studies Show the Physical Damage Extreme Stress Does to Children

McGregor, I. & al. (2005) Defensive Pride and Consensus: Strength in Imaginary Numbers

McKinell, J. (2008) When your mother's a narcissist

McMahon, G. & al. (2009) Narcissism at work

Mechanic, K.L. & al. (2014) Adolescent Grandiose and Vulnerable Narcissism: Associations with Perceived Parenting Practices

Mead, V.P. (2004) A new model for understanding the role of environmental factors in the origins of chronic illness: a case study of type 1 diabetes mellitus
Kortisol og stress f¿rer til diabetes 1.

Medow, R. (2009) Expert Testimony, Bad Evidence?

MedisinNews (2006) Child abuse can cause schizophrenia

Meffert, H. & al. (2013) Reduced spontaneous but relatively normal deliberate vicarious representations in psychopathy

Mega (2013) Die psychopathin von nebenan

Mehta, M.A. & al. (2009 Amygdala, hippocampal and corpus callosum size following severe early institutional deprivation: The English and Romanian Adoptees Study Pilot
The hippo- campus, amygdala and corpus callosum have been identified as key brain structures sensitive to the consequences of exposure to early negative or stressful experience in experimental animals and humans.

Meissner, W.W. (2008) NARCISSISM AND THE SELF: PSYCHOANALYTIC CONSIDERATIONS

Meland, E. & al. (2013) Begge foreldre er viktige
Norsk barnelovgivning har hatt som mŒlsetting at barn skal ha rett til kontakt med begge foreldre etter skilsmisse. PŒ tross av dette er det fortsatt mange barn som mister kontakt med den ene forelderen etter skilsmisse, nesten uten unntak med far. Se ogsŒ her og her!

Meland, E. (2015) Legen som pasientens advokat Ð om lojalitetens grenser

Meland, E. (2020) NŒr Sakkyndige blir manipulert

Meldalen, S.G. & al. (2012) Derfor smiler terroristen

Meldalen, S.G. (2015) Barnevernet la fram falsk rapport i retten

Melinder, A. (2011) Gjentatte avh¿r: Flere forhold har betydning for pŒliteligheten i barns utsagn

Melinder, A. (2015) PΠoppdrag for rettsvesenet
Forskjellen pΠsakkyndig og terapeut.

Melle, I. (2013) The Breivik case and what psychiatrists can learn from it

Mellgren, C. (2014) SkŒnemodellen : Beskrivning och utvŠrdering av ett nytt verktyg fšr polisiŠr bedšmning av risk fšr upprepat hot och vŒld pŒ individnivŒ

Meloy, J.R. & al. (1993) A borderline psychopath: "I was basically maladjusted..."

Meloy, J.R. (2012) Violent true belivers

Meloy, J.R. (2013) Stalkers

Mendes,C.D. & al. (2013) PSYKOPATI, NEUROPSYKOLOGI OG MORALSK ANSVAR

Menon, M.K. & al. (2011) Narcissism, Exploitative Attitudes, and Academic Dishonesty: An Exploratory Investigation of Reality Versus Myth

Merino. C. B. (2005) Action Observation and Acquired Motor Skills: An fMRI Study with Expert Dancers
When we observe someone performing an action, do our brains simulate making that action?

Merino. C. B. (2006) Seeing or Doing? Influence of Visual and Motor Familiarity in Action Observation
Our results show that mirror circuits have a purely motor response over and above visual representations of action. We understand actions not only by visual recognition, but also motorically.

Merz, T. (2014) Women are Ômore controlling and aggressive than menÕ in relationships

Messer, S.B. (2011) Theory Development via Single Cases: A Case Study of the Therapeutic Relationship in Psychodynamic Therapy

Meyer, K. (2008) How Does the Brain Localize the Self ?

Meyer, B. (2012) Attachment Theory and Narcissistic Personality Disorder

Mezulis, A.H. & al. (2004) Is there a universal positivity bias in attribution? A meta-analytic review of indevidual, developmental and cultural differences in the self-serving attributional bias.

Mezulis, A.H. & al. (2006) The developmental origins of cognitive vulnerability to depression: Temperament, parenting and negative life events in childhood as contributors to negative cognitive life style

Midling (2013) Menn glemmer mest
Menn har dŒrligere hukommelse enn kvinner. Hele ni av ti menn sliter med Œ huske navn og datoer.

Midling A.S.(2015) Tre av fire institusjonsbarn er alvorlig psykisk syke

Michl, P. & al. (2012) Neurobiological underpinnings of shame and guilt: a pilot fMRI study

Midtsand, N.E. (2010) Problemadferd som utrykk for feilinstillinger i hjernens stressresponssystem

Milde, S.H. (2013) Koblet selvkontroll til hjerneutvikling
Evnen til Œ regulere egen atferd og styre sine impulser utvikles raskt gjennom barndom og tenŒrene. NŒ har norske og amerikanske forskere vist hvor i hjernen denne utviklingen skjer. Beskrivelse fra forskning.no

Miller, G. (1979) How Our Brains Make Memories

Miller, A. (1979) Depression and grandiosity as related forms of narcissistic disturbances

Miller, I.J. (1992) INTERPERSONAL VULNERABILITY AND NARCISSISM: A CONCEPTUAL CONTINUUM FOR UNDERSTANDING AND TREATING NARCISSISTIC PSYCHOPATHOLOGY

Miller, J.D. (2007) Narcissistic Personality Disorder: Relations with distress and functional impairment

Miller, J.D. (2008) Comparing Clinical and Social-Personality Conceptualizations of Narcissism

Miller, J.D.& al. (2008) An examination of the factor structure of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, narcissistic personality disorder criteria: one or two factors?

Miller, J.D.& al. (2009) Examining the Relations Among Narcissism, Impulsivity and Self-Defeating Behaviors

Miller, J.D.& al. (2010) The Case for Using Research on Trait Narcissism as a Building Block for Understanding Narcissistic Personality Disorder
En utdypning og forklaring her

Miller, J.D.& al. (2010) Grandiose and vulnerable narcissism from the perspective of the interpersonal circumplex

Miller, J.D.& al. (2011) Personality and Personality Disorders in the DSM-5: Introduction to the Special Issue

Miller, J.D. & al. (2011) Is the Narcissistic Personality Inventory Still Relevant? A Test of Independent Grandiosity and Entitlement Scales in the Assessment of Narcissism

Miller, J.D. & al. (2001) Personality disorders as extreme variants of common personality dimentions: Can the five factor model adequately represent psychopathy?

Miller, J.D. & al. (2013) Grandiose and Vulnerable Narcissism and the DSMÐ5 Pathological Personality Trait Model

Miller, M.C. (2001) Personality disorders

Miller, R.C. (1990) Projective Identification and the Therapist's Use of Self

Miller, M.J. (20??) Neglectful Parenting: The Impact on Children.

Miller, E. (2007) Personality Structure and Addiction: A Psychodynamic Understanding

Milne, A.A. (2005) "Now we are six" - narcissistic parent

Mitson, C. (2013) Hidden Trauma Within the Care-giver Relationship

Mizen, T.S. (2014) Towards a Relational Affective Theory of personality disorder

Mjelde, M.H. & al. (2011) Skitne knep i kampen om barna

Mitchell, S.A. (1986) The Wings of Icarus:ÑIllusion and the Problem of Narcissism

Mjelva, H.K. & al. (2011) Ville heller vore skulda for massemord (BT)

MNT (2009) What Is The Difference Between Diabetes 1 And Diabetes 2?

Molin, J. & al. (2013) Psychopaths in the media

Mollon, P. (1986) An appraisal of Kohut's contribution to an understanding of narcissism

Moltu, C. (2015) NŒr ord vert tomme
Kritikk av politiet rundt Monicha saken

Mon, S.T. & al. & al. (2014) FORSKET P PSYKOPAT-HJERNER Ð FANT UT AT HAN HAR EN SELV

Monsvold, T. & al. (2010) Exposure to teacher bullying in schools: A study of patients with personality disorders
Mobbing av elever fører til utvikling av personlighetsforstyrrelser i voksen alder. Conclusion: Our findings indicate a correlation between bullying from teachers, as reported by PD patients, and the development of PD in adulthood.

Monsen, A.K. (2007) Feministoppgj¿r

Monsen, T.H. (2006) Forskningen i fengseler

Monsen, T.H. (2008) Mors frav¾r kan gi stress

Montebarocci,O. & al. (2004) NARCISSISM VERSUS PRONENESS TO SHAME AND GUILT

Mooney, C. (2014) Internet Trolls Really Are Horrible People

Mor (2014) ÇJeg lot min egen ektemann mishandle barna mineÈ
Kvinner som meg benekter virkeligheten, fordi vi skammer oss.

Moreno, J.K. & al. (1993) Measurement of hostility, anger and depression in depressed and nondepressed subjekcts

Morf, C.C. (2001) Unraveling the Paradoxes of Narcissism: A Dynamic Self-Regulatory Processing Model
A grandiose yet vulnerable self-concept appears to underlie the chronic goal of obtaining continuous external self-affirmation.

Morgan, C. (2006) Parental separation, loss and psychosis in different ethnic groups: a case-control study

Morgan, B.E. & al. (2011) Should neonates sleep alone?

Moscovici, C. (2011) Why Psychopathy is Incurable: Nothing Can Fix a Psychopath
Psychopathy, along with borderline personality disorder and malignant narcissism, is an incurable personality disorder.

Moscovici, C. (2014) Psykopatens syklus i forhold : idealisere Ð degradere og kaste
Engelsk tekst (pdf)

Moriguchi, Y & al. (2009) The Human Mirror Neuron System in a Population With Deficient Self-Awareness: An fMRI Study in Alexithymia

Mossige, S. (2014) Sosiale medier utfordrer barnevernet

Mossige, S. & al. (2012) Vold og overgrep mot barn og unge
NOVA rapport om vold 2007

Mosquera, D. & al. 82011) NARCISSISM AS A CONSEQUENCE OF TRAUMA AND EARLY EXPERIENCES
The pathological self-centeredness of individuals with narcissistic personality disorder is different from the normal narcissism of childhood. In normal narcissism, childrensÕ need for dependence and admiration is fulfilled by the age-appropriate attention they receive, and they are able to acknowledge nurturing with reciprocity and gratitude. Children with a narcissistic pathology deny their dependence. They receive nurturance with a sense of entitlement and do not reciprocate or experience any sense of gratitude.

Motz, A. (2015) Female violence and toxic couples

Muiznieks, N. (2015) COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE FOLLOWING HIS VISIT TO NORWAY FROM 19 TO 23 JANUARY 2015
EU kritiserer Norge

Munic, R.L. (2009) Overparenting and the Narcissistic Pursuit of Attachment

Munchow, O. (2007) Skilsmissebarn: Reaksjoner i flere Œr

Munoz, F.J. & al. (2013) Cocaine-induced structural plasticity in frontal cortex correlates with conditioned place preference

Munshi, J. & al. (2012) Ethnic density as a buffer for psychotic experiences: findings from a national survey

Murphy, C. & al. (2003) SUBTYPES OF PSYCHOPATHY: PROPOSED DIFFERENCES BETWEEN NARCISSISTIC, BORDERLINE, SADISTIC, AND ANTISOCIAL PSYCHOPATHS

Murphy, D. (2009) Imaging people with psychopathy
Professor Declan Murphy and colleagues Dr Michael Craig and Dr Marco Catani from the Institute of Psychiatry at KingÕs College London have found differences in the brain which may provide a biological explanation for psychopathy.

Murrie, D.C. & al. (2007) Does Interrater (Dis)agreement on Psychopathy Checklist Scores in Sexually Violent Predator Trials Suggest Partisan Allegiance in Forensic Evaluations?

Myers, E. (2013) Ripples in the Reflecting Pool: Narcissistic Subtypes and Reactions to Past Relationship Events

Myhre, M.C. & al. (2013) Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: A prospective cohort study
M¿dre som ble utsatt for overgrep i barndommen, opplever mer uro og oppmerksomhetssvikt hos barna sine enn de som ikke var overgrepsutsatt, viser fersk studie. Funnene kan brukes til Œ hindre at dŒrlig mental helse videref¿res gjennom generasjoner.

Myrhol,F.K. (2010) Foreldres frykt kan gi f¿ling
Foreldres frykt for at barn med diabetes kan fŒ for lavt blodsukker, kan f¿re til dŒrligere blodsukkerregulering hos barna.

Murphy, J. (2008) Children of bad parents 'doomed to poverty at 3

Mygind, J. (2009) Vi elsker b¿rnehaver, men det har vi ingen grund til
Forskningen peger pŒ, at b¿rn fungerer dŒrligere motorisk, sprogligt og socialt. Men for¾ldre har brug for institutionerne og har sv¾rt ved at se i ¿jnene, at de skader deres b¿rn.

Mykletun, A. & al. (2009) Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv

Mykletun, A. (2011) Reverse Causality in the Association Between Whiplash and Symptoms of Anxiety and Depression

Myrhol, F.K. (2010) Foreldres frykt kan gi f¿ling

M¿inichen, T. (2011) Stress og kriser

M¿ller, J.F.N. (1990) Det antisosiale syndrom

M¿rch, W.T. (2012) Bedre beskyttelse av barns utvikling

M¿rch, W.T. (2016) Asylbarna tar stor skade av det de opplever

M¿rch, W.T. (2016) Professor kritisk til at barnevernet splittar s¿skenflokk

N
Nadis, (1995) Utter amorality : Can psychopaths feel emotions?

Nadkarni, A. & al. (2012) Why do people use Facebook?

NarcissismFree (2012) Narcissistic Men and Borderline Women

Narcissism (2014) What is Pathological Narcissism?

Narvesen, U.G. (2013) NŒr hjemmet blir det farligste stedet

Naso, R.C. (2007) Beneath the mask

NationMaster (2011) Fictional portrayals of psychopaths

Nature (2001) Into the mind of a killer

Nature (2012) Slik krymper depresjoner hjernen
Store depresjoner og kronisk stress kan f¿re til at deler av hjernen blir forminsket. NŒ begynner forskerne for f¿rste gang Œ n¾rme seg grunnen til at dette skjer.

Neal, T.M.S. & al. (2012) Examining the Factor Structure of the Hare Self-Report Psychopathy Scale

Neborsky, R.J. (2002) SHAME AND GUILT FROM A DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE PERSPECTIVE: IMPLICATIONS FOR TECHNIQUE IN INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Nelson, S. (2015) SPIRITUAL ABUSE : Unspoken Crisis

Nemeroff, C.B. & al. (2006) Posttraumatic stress disorder: A state-of-the-science review

Nentjes, L. & al. (2015) Examining the influence of psychopathy, hostility biases, and automatic processing on criminal offenders' Theory of Mind

NES (2006) Narcissistic Entitlement Syndrome (pdf)
(Poverpoint)

Netland, J.D. & al. (2011) Psychopathy traits and parental dysfunction in sexual offending and general delinquent adolescent males

Nettpsykologene (2005) Personlighetsforstyrrelser

Neufeld, D.C & al. (2015) Burning With Envy? Dispositional and Situational Influences on Envy in Grandiose and Vulnerable Narcissism

Nevica, B. (2011) NARCISSISTIC LEADERS: THE APPEARANCE OF SUCCESS
Betegnende bokomslag

Nevica, B. & al. (2011) Reality at Odds With Perceptions: Narcissistic Leaders and Group Performance

Newman, K.M. (2013) A more usable Winnicot

Newsome, L.J. (2011) THE USE OF RORSCHACH SCALES IN DISTINGUISHING ROMAN CATHOLIC CLERGY SEX-OFFENDERS FROM NON-OFFENDERS ON NARCISSISM, DEPENDENCY, IMMATURITY, AND SEXUALIZATION

Newton, J.I. (2015) Identifying the Prevalence of the ÒDark TriadÓ Personality Traits in Law Students: Eradicating an Unwarranted Stereotype

Newton, G. & al. (2015) Personality disorder across the life course

Ngujen, N. & al. (2008) Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse

Nickerson, R.S. (1998) Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises

NIBR (2005) Barnevernbarnas helse
Se ogsΠSkullerud (2005)

Nicolo, G. & al. (2006) Reaching the Covert, Fragile Side of Patients: The Case of Narcissistic Personality Disorder

Nielsen, L. & al. (2013) Unders¿kelse av non-termiske effekter av mobilstrŒling

Nielsen, L. (2014) Woozles: Their Role in Custody Law Reform, Parenting Plans, and Family Court

Nielsen, L. (2014) How ÒWoozlingÓ Deprives Babies of Fathering Time
Have you heard that children under the age of four should live primarily, or exclusively, with their mothers after their parents separate because too much ÒovernightingÓ in their fatherÕs care creates a host of problemsÑespecially for infants? Have you read that babies and toddlers who frequently spend the night at their fatherÕs house are less securely attached to their mothers and are more irritable, anxious, and stressed than those who only spend time with their nonresidential fathers during the day? If so, then youÑalong with many lawyers, judges, and policy makersÑhave been misled.

Nielsen, L. (2011) Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared Residential Parenting Research
Forskning viser tydelig at delt omsorg ca. 50/50 gir de beste resultatene i de fleste tilfeller for barn hvis foreldre ikke lever sammen. Det er 43 fagfellevurderte studier som sammenligner barn i delt omsorgs-familier til de som lever prim¾rt eller utelukkende med en av foreldrene. Resultatene er klare og entydige. Barna i delt omsorgs-familier har bedre resultater.

Nielsen, L. (2007) The Lost Relationship: Fathers and Daughters
The impact that positive father-daughter relationships may have on the lives of women.

Nierenberg, C. (2014) Bullying has lingering effects on children's mental health

Nilsen, L. (2012) Barnevernet gav opp, sendte barnet tilbake til mor!

Nilsen, L. (2012) Usikker tilknytning

Nilsen, I. (2012) Rettspsykiateren som nyttig idiot

Nilsson, I. & al. (2015) Diagnosing insanity 170 years apart: Piere Riviere and Anders Breivik

NIH (2007) Chronic Family Stress Linked to Illness in Children

NKP(2015) Personlighetsforstyrrelser

Nilsen, A.W. (2000) Psykiatere tok grundig feil - baneheiasaken

Nilsen, W. & al. (2012) Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge
Folkehelseinstituttet rapport 2012:2

Nisander. L. (2015) Reaktiva respektive instrumentella gŠrningsmŠn till dšdligt vŒld: grad av kŠnslor, brottsbegŒendets lŠngd och val av vapen

Noland, E & al. (2013) Brottslighet, psykosocial belastning i barndomen och risk fšr vŒld
Kšnsskillnader hos rŠttspsykiatriska patienter

Nollmeyer, D. (2005) Antisocial Personality: An Interdisciplinary Approach of Implications for the Field of Criminology

Nord, E. (2012) Manglende alternative tolkninger (Breivik sakk.)

Nordanger, D.¯ & al. (2010) Blanke ansikter - Kronikk BT

Nordanger, D.¯ (2014) Regulering som n¿kkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi

Nordanger, D.¯ & al. (2011) Developmental trauma disorder: En l¿sning pŒ barnetraumatologifeltets problem?
Dersom den inkluderes i DSM-V, kan diagnosen developmental trauma disorder potensielt motvirke at volds- og overgrepsutsatte barn feildiagnostiseres og feilbehandles.

Nordahl, M. (2011) NŒr traumet ikke forsvinner

Nordahl, M. (2011) Psykopatenes sprŒk

Nordahl, K.B. (2014) Early Father-Child Interaction in a Father-Friendly Context
Gender Differences, Child Outcomes, and Predictive Factors Related to FathersÕ Parenting Behaviors with One-Year-Olds

Nordahl, D. (2011) Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten pΠkomplekse beslutninger?

Nordhelle, G. (2009) Det farlige spillet

Nordhelle, G. (2010) Kritisk blikk pΠsakkyndigrollen i barnefordelingsaker

Nordhelle, G. (2012) SkrŒsikker i sin sak

Nordhelle, G. (2014) Sikker i sin sak?
En s¾rskilt utfordring m¿ter sakkyndige, for eksempel i barnefordelingssaker, nŒr de ene parten utviser manipulerende adferd. Usikkerhetsfaktorene er oftest frav¾rende i sakkyndiges dr¿ftelser.

Nordhelle, G. (2012) Sakkyndige b¿r ikke konkludere

Nordhelle, G. (2015) Er det psykopat eller manipulator du har m¿tt?

Nordhelle, G. (2020) Fallgruver i sakkyndigarbeid

Nordland, E. (2003) Morens depresjoner kan smitte barnet
- Fra Dagsavisen: "Unders¿kelsen viste at risikoen for at barnet utviklet depresjon ¿ker hvis moren enten fŒr en alvortig depresjon eller en moderat depresjon som vedvarer over tid"

Norell, M. (2013) Kvinnan bakom Thomas Quick

Norevik, A. (2014) - TRODDE IKKE DET VILLE EKSPLODERE
Ber folk om Πikke rose datteren - nΠroses hun selv opp i skyene

Normann, K. (2013) Ser du meg nΠmamma? NΠser du meg vel?
Anmeldelse av boken om Breivik skrevet av Borschgrevink.

Norsk Psykolog Forening (2004) Veiler for psykologer som virker i eller inn mot organisasjoner pŒ vegne av en akt¿r eller organisasjoner.

Norton, E. (2012) Rewiring the Autistic Brain

NOU 1995:3 Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver

NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet

NOU 2000:23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndigerapporter i barnevernsaker

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling: Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet
Raundalens utvalg

NOU 2012:14 Rapport fra 22 juli kommisjonen

NOU 2004:23 Barnehjem og spesialskoler under lupen

NOVA (2002) Sex for overlevelse eller skyggebilder av kj¾rlighet
If¿lge NOVAs rapport var det litt mer enn tre ganger sŒ mange gutter som hadde solgt sex minst en gang, og omtrent 3 ganger flere gutter enn jenter som hadde solgt sex ti ganger eller mer. Gutter er altsŒ i stort flertall bŒde blant de unge som har solgt sex noensinne, og blant de unge som selger sex med en viss regularitet. Fra Dagbladet

NOVA (2014) Barnevern i Norge 1990Ð2010

Novacova, P. (2014) To be seen or not to be: Narcissistic tendencies among bloggers

NOU 2012:14 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern
Utvalget ble oppnevnt i kj¿lvannet av 22. juli-rettssaken. Hovedsp¿rsmŒlene i utredningen er om vi skal ha regler om strafferettslig utilregnelighet, og eventuelt hvordan de b¿r utformes, hvilken rolle psykiatrien skal ha i strafferettspleien og hvordan samfunnet b¿r verne seg mot utilregnelige personer som kan v¾re farlige for medborgeres liv og helse.

NPF (2013) Norsk psykolog forening - fagutvalg for rettspsykologi

NRK (2014) Krever Œpenhet om barnevernsoppdrag
Familier i barnevernssaker mŒ fŒ vite hvem de sakkyndige jobber for, mener eksperter. I dag offentliggj¿r NRK en liste over de 10 mest brukte psykolog-sakkyndige i barnevernssaker.

NTB (2012) Hjernen krympet pΠjapanske tsunamiofre

NTB (2016) 1000 tidligere barnevernsbarn tilkjent vederlag fra Oslo kommune

NTB (2014) Barnevernet fikk godt inntrykk av Alvdalmoren
Alvdal-moren gjorde et sΠgodt inntrykk pΠbarnevernet at de ikke kunne se for seg at hun hadde forgrepet seg pΠegne barn.

NTB (2014) Barn og unge fŒr ikke behandlingen de har krav pŒ i psykiatrien
Barn og unge fŒr ikke den vurdering og behandling de har krav pŒ nŒr de henvises til psykisk helsevern. Tilsyn med 23 helseforetak viser at 20 av dem bryter loven.

Nummenmaa, L. & al. (2013) Bodily maps of emotions

Nuzzolo, V.E. (2016) The UntouchablesÉ

Nussbaum, E. (2009) In Defense of Narcissism

Nyfl¿t, H. (2012) Stress satte ned Christoffers mors IQ

Nygaard, J.A. (2008) Psykiske lidelser blant barn og unge - s¿k hjelp - signaler

Nygard, F. (2013) Far tapte samv¾rskamp i H¿yesterett

Nylund, A. (2012) Barnefordelingssaker og Ófamilier med h¿yt konfliktnivŒÓ

NYT (2010) Narcissism No Longer a Psychiatric Disorder

Nyttingnes, O. (2009) Uf¿r av vond barndom

N¿ra, S. (2013) Barnevernet sliter med Œ snakke med barna

O
O«Connor, R. (2003) Undoing depression: When parents are depressed

ODT (2014) Children most often killed by mothers

Ofstad, F.B. & al. (2013) Kattunger mΠfΠtolv uker med kattemor
Kattunger som tas fra moren f¿r de er tre mŒneder gamle, kan bli aggressive, utrygge, og tisse innend¿rs.

Ogden, T. H. (1979) On Projective Identification

Ojanen, T. & al. (2012) Physical and Relational Aggression in Early Adolescence: Associations with Narcissism, Temperament,and Social Goals

Okada, R. (2013) The relationship between vulnerable narcissism and aggression in Japanese undergraduate students

O«Keefe, J. & al. (1978) The hippocampus as a cognitive map

Oleary, J. & al. (1986) Shame and Gender Issues in Pathological Narcissism

Olofson, S. (2009) Jurist sŒgar socialtjenesten

Olsen, M.N. (2012) Penger, makt og menneskesyn, Psykologer og terapiformer

Olsen, M.B. (2008) Oppdragelse forklarer unges risikoatferd

Olsen, T. & al. (2009) ÓEt liv jeg ikke valgteÓ

Olsen, E. (2003) Hva skjer nŒr incestd¿mte frifinnes

Olsen, G. (2014) Slik er den kvinnlige psykopaten

Olsen, A.K. & al. (2010) Drap i Norge i perioden 2004Ð2009
NOU 2010:3

Olsson, J. (2014) Narcissism Ð Brain and Behavior
Self-Views and Empathy in the Narcissistic Brain

Olss¿n, I. & al. (2015) Is there an association between the level of grandiose narcissism severity of psychopathology?

I
Omdal, H. (2014) Den autoritative voksne

Ono Frei, L. (2009) A Critical Examination of the Theoretical and Empirical Overlap Between Overt Narcissism and Male Narcissism, and Between Covert Narcissism and Female Narcissism

Orange, D.M. (2015) A Review of Traumatic Narcissism: Relational Systems of Subjugation

Opheim, S. (2013) Eks-advokat ble kalt ÇpsykopatÈ, krever politifolk for 175.000 kroner

Ormhaug, S.M. (2012) Traumer hos barn Ð blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Oslo Tingrett (2009) Saker etter barneloven - Almenprosess

Oslo Tingrett (2011) Dom 08-176871 TVI-OTIR
Mor saboterer samv¾r, far fŒr omsorgen.

Ostrow, N. (2013) Fattigdom og stress i barnehjem kan gi syke voksne

Ottesen, V. (2011) Hvorfor tiltrekkes noen kvinner av farlige menn?

Ottesen, V. (2013) Stefedrar truleg overrepresenterte i barnedrap

Ottosen, M.H. & al. (2011) B¿rn i deleordninger

Otway, L.J. & al. (2006) Narcissism and Childhood Recollections: A Quantitative Test of Psychoanalytic Predictions

Ovid (????) The story of narcissus

P
P1 (2012) Metodefrihed stŒr over retssikkerhed i for¾ldreevne-sager

Palaiou, K. & al. (2015) The dark side of personality predicts positive and negative work attitudes

Palermo, G.B. (2011) Psychopathic Aggression: Will or Determinism

Palm, E.A. (2013) Den morlaske psykopat

Palmatier, T.J. (2010) Parental Alienation: Programming and Brainwashing

Palmatier, T.J. (2011) False Allegations in Divorce and Custody Battles: The Personality Types of False Accusers and the Falsely Accused

Palmer, A. (2012) What's the difference between these two brains?
De begge tilh¿rer tre-Œringer, sŒ hvorfor er en sŒ mye st¿rre? Fordi en var elsket av sine foreldre og den andre neglisjert - et faktum som har dramatiske konsekvenser. (oversatt artikkel)

Palmgren, G. (2010) Psykiske sykdomer kan sees i hjernen

Palmgren, G. (2011) Forskere vil ta bort traumer

Pan, A. (2012) Rotating Night Shift Work and Risk of Type 2 Diabetes: Two Prospective Cohort Studies in Women

Pandika, M. (2014) Is Alzheimer's Disease Brain Diabetes?

Pape, K. (2011) Unge kvinners vold mot partner

Pape, H. & al. (2004) Den skjulte volden?
Dr¿yt halvparten av mennene og n¾r fire av ti kvinner hadde mottatt alvorlige voldstrusler og/eller blitt utsatt for grov fysisk vold Žn eller flere ganger etter fylte 16 Œr.

Paris, J. (2005) A concise guide to personality disorders

Parker, R. (2005) Twins Study Finds Genetic Cause For Psychopathy

Park, H.Y. & al. (2014) Visualization of Dynamics of Single Endogenous mRNA Labeled in Live Mouse
Artikkel
Plansje 1
Plansje 2
Plansje 3
Plansje 4
Plansje 5

Parry, W. (2011) How to Spot Psychopaths: Speech Patterns Give Them Away

Patil, I. (2015) Trait psychopathy and utilitarian moral judgement: The mediating role of action aversion

Pauletti, R.E. & al. (2012) Narcissism and Adjustment in Preadolescence

Paulhus, D.L. & al. (2012) The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy

Paust,T. (2009) S¿stre drept med 66 knivstikk

Paust,O. (2013) Husker ikke mamma
Savnet ble sΠstort at visesangeren har blokkert alle minnene.

Paterson, H. (2010) Vitneutsagn blir ¿delagt av falske minner

PDC2(2015) The Psychodiagnostic Chart-2 (PDC-2)

Pearson, C. (2012) Child Psychological Abuse More Insidious, As Damaging As Other Forms, Pediatricians Say: Report

Pechorro, P.S. & al. (2014) Psychological and behavioral adjustment in female youths with high or low psychopathic traits

Pedersen, M. (2003) Barnevernet og sakkyndige

Pedersen, K. (2015) Helsetilsynet fant barnevernsvikt i alle kommuner

Pedersen, C.L. (2013) Seriemord, Kommer det ogsΠtil Danmark?

Pedersen, A. & al. (2010) Influence of psychological stress on upper respiratory infection - A meta-analysis of prospective studies

Peele, R. & al. (2013) DSM-5: What It Will Mean to Your Practice

Pelaez-Nogueras, M. & al. (1994) Infants of Depressed Mothers Show Less "Depressed" Behavior with Their Nursery Teachers

Pennisi, E. (2012) Human Genome Is Much More Than Just Genes

Pennings, S. (2015) Clarifying the association between the subtypes of narcissism and suicide risk

Peplov, M. (2014) Social sciences suffer from severe publication bias
When an experiment fails to produce an interesting effect, researchers often shelve the data and move on to another problem. But withholding null results skews the literature in a field, and is a particular worry for clinical medicine and the social sciences.

Perry, J.P. (1998) Referat fra seminar om forsvarsmekanismer med professor J.C. Perry

Perry, B.D. (1993) Neurodevelopment and the psychophysiology of trauma I: Conceptual Considerations for Clinical Work with Maltreated Children

Perry, B.D.& al. (1995) Childhood Trauma, the Neurobiology of Adaptation, and "Use-dependent" Development of the Brain: How "States" Become "Traits"

Perry, B.D.& al. (1997) Altered brain development following global neglect in early childhood - (pdf)
Omsorgsvikt og manglende sensorisk input i tidlig alder skaper alvorlige problemer for barnets utvikling. Som vist blir hjernens st¿rrelse og struktur betydelig redusert.

Perri, F.S. (2010) The Precarious Use Of Forensic Psychology As Evidence: The Timothy Masters Case

Perry, B.D. (2001) Bonding and Attachment in Maltreated Children

Perry, B.D. (2003) EFFECTS OF TRAUMATIC EVENTS ON CHILDREN

Perry, B.D. (2009)Examining Child Maltreatment Through a Neurodevelopmental Lens: Clinical Applications of the Neurosequential Model of Therapeutics

Personlighetspsykologi (????) PERSONLIGHETSPSYKOLOGI

Petrglieri, G. & al. (2012) The unwanted self : Projective identification in leaders identity work

Petersen R.B. (2016) Virker tiltakene i barnevernet?
NŒr dokumentasjon for effekt av barnevernstiltak har uteblitt, sitter vi igjen med et barnevern som baserer sin virksomhet pŒ skj¿nn og ikke pŒ resultater.

Pettersen E.A. (2013) Psykolog: Filmer fŒr barn til Œ se inbildte lokkemenn

Phillips, M. (2011) How the liberals ruined Britain

Phillips, M. (2013) Why the Left hates families: MELANIE PHIILLIPS reveals how the selfish sneers of Guardianistas made her see the how Left actively fosters Ð and revels in Ð family breakdown...

Picinich, V. (2007) Relative Versus Non-Relative Foster Care
The study revealed that relative foster care, when available, is superior to non-relative foster care because of the emotional and social connection present as a result of the pre-existing relationship between the foster child and relative provider.

Picirilli, V. (2012) The Multifaceted Relationship Between Narcissism and Aggression: A Path Model

Pies,P. (2011) How to eliminate narcissism over night, DSM-V and the Death of Narcissistic Personality Disorder

Pigg, S. (2009) Children harmed by sole custody, report says

Pincus, A.L. & al. (2009) ) Initial construction and validation of the Pathological Narcissism Inventory

Pincus,.L. A. & al. (2010 ) Pathological Narcissism and Narcissistic Personality Disorder

Pincus,.L. A. & al. (2014 ) Narcissistic Grandiosity and Narcissistic Vulnerability in Psychotherap

Pinto, C. (1980 ) The Borderline States : An Increasing Need For Recognition

Pistole, M.C. (1995) Adult Attachment Style and Narcissistic Vulnerability

Plauborg, R & al. (2012) Partnervold mod m¾nd i Danmark

Plough, N. (2003) Vidensopsamling om social arv
Analyser af sammenh¾ngen mellem opv¾kst i socialt belastede kŒr og b¿rn og unges livssituation.

Politidirektoratet (2009) Grunnleggende verdier, moral og etikk

Politiet (2012) POLITIETS INNSATS 22/7, Lokal evaluering

Politiet (2015) Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge 2010-2014.

Politikken (2014) H¿jkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt
Myndighederne siger Õvores barnÕ. Jeg ser ikke en far, men et monster, som har forfulgt os i mere end 8 Œr. Et liv under jorden, skadestuerapporter, krisecentererkl¾ringer og en psykologerkl¾ring pŒ, at far har narcissistiske tr¾k, er ikke nok til, at statsforvaltningen stopper samv¾ret og giver os ro.
I bŒde USA og Australien har stikpr¿ver vist, at i 90 procent af alle b¿rnesager, som indbringes for retten, opfylder en af for¾ldrene kriterierne for patologisk narcissisme (pŒ ICD-10 Õparanoide personlighedstr¾kÕ) eller sv¾r borderline. Den anden for¾lder var i disse unders¿gelser normal, men led af angst eller posttraumatisk stress.

Pollak, S. (1999) Child abuse can alter brain development

Pontikis (1999) ECHO & NARCISSUS

Popovac, Z. (2013) Antisosial ungdom i behandling: Kliniske erfaringer

Post, J.M. (1986) NARCISSISM AND THE CHARISMATIC LEADER-FOLLOWER RELATIONSHIP

Pitman, F. (2012) Fathers and Sons

Poulsen, H.D. (2013) Kendt psykiater: Derfor skaber islamisme kriminalitet

Powell, M.B. & al. (2003) Guidelines for interviewing children during child custody evaluations

Pronin, E. & al. (2015) The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self Versus Others

Psychology Today (2015) How to Profile a Narcissist with One Simple Question

Psykologforeningen (2011) Ydmyke terapeuter s¿kes

Psykologforeningen (2004) Veileder for psykologer som virker i eller inn mot organisasjoner pŒ vegne av en akt¿r eller oppdragsgiver

Pulman, A. & al. (2012) Munchausen by Internet: Current Research and Future Directions
Munchausen by Internet occurs when medically well individuals fake recognized illnesses in virtual environments, such as online support groups.

Pulver, S. (2000) Narcissism

Q
Quantum (2011) THE PSYCHOPATH - The Mask of Sanity

Quinn, J. & al. (2012) From internett troll to psychopathy expert: The con-artitry of thomas sheridan

R
Rachlew, A. (2009) Justisfeil ved politiets etterforskning

Raeburn, P. (2014) Wher is dad?
The influence of fathers on their teenage children has long been overlooked. Now researchers are finding surprising ways in which dads make a difference.

Rafaelsen, C.R. (2013) Sosialarbeiderens etiske blikk

Raine, A. & al. (2000) Reduced Prefrontal Gray Matter Volume and Reduced Autonomic Activity in Antisocial Personality Disorder

Raine, A. & al. (2004) Hippocampal Structural Asymmetry in Unsuccessful Psychopaths

Ramsland, K. (2007) Psychopaths

Ramic, A. & al. (2013) NEUROLOGISKA SKILLNADER MELLAN KRIMINELLA OCH LAGLYDIGA PSYKOPATER

Ramstad, D.A. (2013) Har vi egentlig l¾rt av Christoffer-saken?

Ramberg, S. & al. (2014) Myter, tradisjoner og barns rettssikkerhet i volds- og overgrepssaker

Ramkisson, M. (2014) Examining the Defense Style Questionnaire 88 (DSQ-88) in an Employee Sample: Items and a Two-factor Model

Rand, D.C. (1989) MUNCHHAUSENSYNDROMET GENOM OMBUD SOM EN MØJLIG FAKTOR VID FALSKA BESKYLLNINGAR FOR MISSBRUK

Rand, D.C. (1997) THE SPECTRUM OF PARENTAL ALIENATION SYNDROME
PAS

Randerson, J. (2008) Parents' stress may affect child health

Rappoport, A. (2005) Co-Narcissism : How we accommodate to narcissistis parents

Ramachandran, V.S. (2007) The neurology of self-awareness

Ramb¿l, I.R. (2012) ÇMorfar tar nedi trusaÈ

Ramb¿l, I.R. (2012) Klarte ikke Œ forlate sin voldelige samboer

Raskin, R. (1988) A Principal-Components Analysis of the Narcissistic Personality Inventory and Further Evidence of Its Construct Validity

Raskin, R. (1991) Narcissistic Self-Esteem Management

Raskin, R. & al. (1991) Narcissism and the use of fantasy

Rasmussen, K. & al. (2012) Gjerne flere sakkyndige psykologer
Men verken psykologer eller psykiatere har kompetanse i rettspsykiatri kun i kraft av sin yrkestittel.

Rasmussen, K. & al. (2009) Evaluering av traumetilbudet ved Betania Malvik

Rasmussen, K. (2013) Risikovurdering for fremtidig voldsatferd

Rasmussen, K. & al. (2012) Torgalsb¿en villeder
Anne-Kari Torgalsb¿ens kraftige kritikk mot norsk rettsvesen kan gi folk en feil oppfatning av norsk rettspsykiatrisk virkelighet.

Rasmussen, K. (2013) ¾ringslivspsNykopat
Det finnes personer i h¿ye stillinger, for eksempel i n¾ringslivet, som har klare psykopatiske trekk, og som kan betegnes som vellykkede psykopater.

Rasmusen, K. (1998) Rasmussen utvalget: Fylkeslegen mŒ unders¿ke systemsvikt ved voldshandlinger
PŒr¿rende blir ikke h¿rt av helsepersonell.

Rasmusen, I. & al. (2013) Blir kvinnlige psykopater sjeldnere oppdaget enn mannlige?

Rastier, F. (2012) Nyord og vrangforestillinger

Ratliff, M. (2014) Armed Employees and School Policy: The Issues and Perspectives of School Employees Regarding Armed Personnel in a Rural High School Setting

Ratcliffe, M. (2014) Empathy and Psychiatric Illness

Raundalen,M. (2012) NOU 2012 -5 : BEDRE BESKYTTELSE AV BARNS UTVIKLING

Raundalen, M. (2012) Den beste investeringen i 2013
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sŒrbare barna til unnsetning, pŒstŒr raundalen

Raundalen,M. (2012) Barnevernets nye prinsipp

Rauthmann, J.F. (2011) The Dark Triad and Interpersonal Perception: Similarities and Differences in the Social Consequences of Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy

Rauthmann, J.F. (2012) Towards multifaceted Machiavellianism: Content, factorial, and construct validity of a German Machiavellianism Scale

Rauthmann, J.F. (2014) Mate attraction in the Dark Triad: Narcissists are hot, Machiavellians and psychopaths not

Read, J. & al. (2001) The Contribution of Early Traumatic Events to Schizophrenia in Some Patients: A Traumagenic Neurodevelopmental Model

Reavis, J.A. (2011) Serial Murder of Four Victims, of Both Genders and Different Ethnicities, by an Ordained Baptist Minister

Reeve, D.K. & Aggleton, J.P. (1998) On the specificity of expert knowledge about a soap opera: an everyday story of farming folk.

Rebsdorf, G. (2011) B¯RNEUNDERS¯GELSER FULDE AF FEJL

Reedtz, C. (2013) Salvesens korstog mot sakkyndige

Reime, B.L. (2013) De er betalt av barnevernet. Det kan oppfattes som bestilling.

Reimer, C. (2011) Who Does A Narcissist Target?

Reinecke, D.M. (2010) ChildrenÕs Cortisol in Preschool and Aggression One Year Later in Kindergarten
SmΠbarn og kortisol i barnehage. "When both basal and reactive cortisol were included in the same model, only basal cortisol predicted kindergarten aggression."

Reinhard, D.A. (2012) Expensive Egos: Narcissistic Males Have Higher Cortisol

Reiter, S.F. & al. (2013) Skilsmissebarn fŒr foreldremangelsjukdom
Barn som mister kontakt med en forelder (oftest far) etter skilsmsisse viser klare tegn pΠpsykisk problemer helt opp i voksen alder!

- majoriteten av barn som mister foreldrekontakt, mister kontakt med sin far
- markert ¿kning der barn mister kontakt med sin far
- steforeldre kompenserer ikke for tap av foreldrekontakt
- Biologiske foreldre synes v¾re sv¾rt viktige
- regul¾r kontakt med begge foreldre reduserer skadevirkning
- skilsmossens skadeeffekt avtar ikke med tid
- det er ikke skilsmisse som sŒ, men tapet av foreldrekontakt som er skadelig
- tapt foreldrekontakt f¿rte til ¿kt emosjonell og psykosomatisk problematikk
- problemene er synlige helt opp i voksenalder
- tapt foreldrekontakt hadde alvorligere f¿lger enn tap ved d¿d
Se ogsΠMeland her.

Reiter, S.F. & al. (2013) Impact of divorce and loss of parental contact on health complaints among adolescents
A majority of those losing contact with parents had no contact with their fathers. The study revealed only a modest increase of health complaints if parental contact was preserved, but a marked increase when the adolescents experienced loss of parental contact following the divorce.

Remuda (2013) Narcissism and Eating Disorders

Renda, J. (2012) Is it just a matter of time? How relationships between children and their separated parents differ by care-time arrangements

Reppesgaard, H.¯. (2012) Den politiske psykiatri

Resaland, K.H. (2008) Menneske eller monster?
Pedofili i den faglige og offentlige diskurs

Resaland, K.H. (2008) Mener barn misforstŒs i overgrepssaker

Ridar, T. (2013) Mener barn misforstŒs i overgrepssaker

Ridar, T. (2013) Barna som ikke blir trodd

Rijsenbilt, J.A.. (2011) CEO NARCISSISM, MEASUREMENT AND IMPACT

Rikspolisstyrelsen (2014) Riskanalys i polisverksamhet Ð fungerar det?

Ringgard, A. (2012) Institusjoner er med pŒ Œ gj¿re barn kriminelle
Samme historie her!

Rinker, L.S. (2009) Narcissism and type of violent relationships for predators of intimate partner violence

Risa, E. & al. (2012) Kampen om barna
En serie om foreldrene Norge glemte og rŒdgiverne de fikk

Rise, M.K. & al. (2011) 52 barnevernsbarn utsatt for grove overgrep

Ritter, K. & al. (2013) Shame in patients with narcissistic personality disorder

Ritter, K. & al. (2013) The Narcissistic Personality Disorder: Empirical Studies

Ritter, K. & al. (2011) Lack of empathy in patients with narcissistic personality disorder
The study's conclusions were that while NPD involves deficits in emotional empathy, cognitive empathy seems grossly unaffected.

Rizos, E.C. & al. (2012) Association Between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events

Roach, C.B. (2013) Shallow Affect, No Remorse: The Shadow of Trauma in the Inner City
This article looks at a psychotherapistÕs lessons learned at the intersection of trauma and antisocial behavior in 20 years of working in American prisons, forensic hospitals, and trauma centers.

Rob (2009) MMPI-2 Can Reveal Parental Alienators
Beskrivelser av Gordons bok og medeas hevn rundt PAS, foreldrefientlighet, parent alienation. og MMPI-2 som kan avsl¿re dette.

Rob (2011) How and Why Psycho Parents Manipulate Kids to Resist Custody Exchanges

Roberts, D. (2013) IN DEFENSE OF DEFENSELESSNESS: KIERKEGAARDÕS CRITIQUE OF AN ACCEPTED NARCISSISM

Robbins, S.B. & al. (1992) Narcissistic Needs of the Self and Perceptions of Interpersonal Behavior

Robbinson, A.B. & al.(2012) Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide

Robins, R.W.. & al. (2001) Positive Illusions About the Self: Short-Term Benefits and Long-Term Costs

Roberts, A.L. & al. (2010) Witness of Intimate Partner Violence in Childhood and Perpetration of Intimate Partner Violence in Adulthood

Robert, J. (2013) Dads: how important are they?

Roepke, S. & al. (2014) Narcissistic Personality Disorder: An Integrative Review of Recent Empirical Data and Current Definitions

Rogers, C.A. & al. (1975) Empathic: An unappriciated way of being

Rognes,W (2003) Klassifikasjonsystemer og diagnostisk praksis

Rognmo,G. (2003) Skolen oppdager i liten grad de som har det verst

Rolness, K. (2013) Voldtekt av fakta
Ingen ÇvoldtektmyterÈ er st¿rre enn den feminister har laget selv, og fŒtt det politiske Norge til Œ tro pŒ.

Romerikets Blad (2016) Foreldre 12 timer i Œret
Saken om Ken Joar Olsen og Vibeke Morrissey i L¿renskog.

Romig, C. (2003) Unmasking Narcissism: The Ultimate Act of Repentance in a Consumer Culture

Ronningstam, E. (2009) Narcissistic Personality Disorder: Facing DSM-V

Ronningstam, E. & al. (2014) Empathy in Narcissistic Personality Disorder: From Clinical and Empirical Perspectives

Ronningstam, E. (2013) Fear and decision-making in narcissistic personality disorderÑa link between psychoanalysis and neuroscience

Ronningstam, E. (2011) Narcissistic Personality Disorder in DSM V Ñ In Support of Retaining a Significant Diagnosis

Rose, P. (2002) The happy and unhappy faces of narcissism
Forfatteren beskriver overt og covert narsissisme. Overt narsissisme fremviser st¿rre lykke og h¿yere selvf¿lelse enn covert narsissisme. Overt narsissister er lykkelige fordi de har en h¿yere selvf¿lelse (self-estem), mens covert narsissister er mindre lykkelige fordi de opplever lavere selvf¿lelse. Overt og covert narsissisme kan sees pŒ som to ytterpunkter i et continum. Overt narsissister opplever h¿y explisit selvf¿lelse og lav implisitt selvf¿lelse. Noe som kan sees pŒ som et utrykk for beviste og ubeviste selvoppfattelses konflikter. Overt narsissisters h¿ye selvf¿lelse er av defensiv illusorisk karakter. denne unders¿kelsen kan tyde pŒ at bare covert narsissister er ulykkelige.

Rosenbergen, J.W. (2005) ENVY, SHAME, AND SADISM

Rosenfeld, H. (1971) On projektive identification
Beskriver dynamikk rundt projektiv identifikasjon.

Rosenhan, D.L. (1973) On Being Sane In Insane Places - ( diskusjon)
Hvordan friske mennesker blir ansett pΠsom psykisk syke i helsevesenet

Rosenthal, S.A. & al. (2011) Further evidence of the Narcissistic Personality InventoryÕs validity problems: A meta-analytic investigation Ñ Response to Miller, Maples, and Campbell

Rosenqvist, R. (2007) Hvordan b¿r rettsmedisinske vurderinger utformes og kvalitetssikres?

Rosenqvist, R. (2007) Hvordan b¿r rettsmedisinske vurderinger utformes og kvalitetssikres?

Rosenqvist, R. (2011) Rettsmedisinske vurderinger av Anders Behring Breivik
3 psykiatriske vurderinger av Breivik fra 18.8.2011, 1.11.2011 og 20.1.2011. Rosenqvist finner at Breivik ikke er psykotisk, samtidig som de sakkyndige Huseby/S¿rheim pŒstŒr han er psykotisk.

Rosenqvist, R. (2012) Rettspsykiatrien er ikke i krise

Rosenqvist, R. (2012) Straffeloven moden for revisjon?

Rosenqvist, R. (2013) Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler

Rosenqvist, R. (2012) Rettskraftig
Randi Rosenqvist (61) lever av Œ diagnostisere Breivik og andre g¾rninger.

Rubinstein, G. (2003) Macho Man: Narcissism, Homophobia, Agency, Communion, and AuthoritarianismÑA Comparative Study Among Israeli Bodybuilders and a Control Group

Ruud, H.H. (2012) Bortplasserte barn husker hendelsen sv¾rt godt

Rugland, I. & al. (2011) Ett av 4 barn har foreldre med psykiske lidelser

Ruus, T. (2014) Tjek om din k¾reste er psykopatisk

Ruus, T. (2014) Min mor var psykopatisk

Rusell, V.M. & al. (2010) Frequent Sex Protects Intimates From the Negative Implications of Their Neuroticism

Russell, G.A. (1985) Narcissism and the narcissistic personality disorder: A comparison of the theories of Kernberg and Kohut

Ruus, T. (2014) Psykopat-kvinder bedrager med sex

Rygard, N.P. (2008) Psykologer kan bidra til justismord

Ryssdal, A. (2014) Hva vet egentlig de sakkyndige?
"How do you know what you say you know?"

R¿d, P.A. (2008) Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: ProblemforstŒelse og f¿lelsesmessige reaksjoner

R¿dberg, L. (2011) Hvordan kan vold mot barn avdekkes i psykisk helsevern?

R¿nbeck, K. & al. (2006) Rettsm¿ter under saksforberedelsen i barnefodelingsaker

R¿nbeck, K. & al. (2006) Evaluering av fors¿ksprosjektet "Konflikt og forsoning"

R¿nbeck, K. (2008) Fra konflikt til forsoning - barnefordeling i et rettsbasert fors¿ksprosjekt

R¿nbeck, K. (2006) Advokatrollen i barnefordelingssaker

R¿nbeck, K. (2006) foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven.

R¿nbeck, K. & al. (2010) Foreldreposisjoner i bevegelse: Fra fastlŒst konflikt til utvidet omsorg og empati for egne barn

R¿nbeck, K. (2007) Dommerrollen i barnefordelingssaker

R¿nbeck, K. (2008) Konflikt og forsoning, en evalueringsunders¿kelse

R¿nnhaug, J. (2007) Artikkel om overgrep mot barn
Flertallet av overgrepssaker mot barn henlegges. Ikke fordi barnet lyver, men fordi politi og domstoler har gjort en for dŒrlig jobb.

R¿nning, (2012) Gjenoptagelseskommisjonen fikk gjennomgŒ

R¿nning, A.J. (2012) Bekymret over terrorlovgivningen

R¿ssum, E. & al. (2004) Rocknes rapport fŒr flengende kritikk
Fagrapporter som ikke holder vitenskapelige mŒl blir ikke akseptert.

R¿vik,J.O. (2001) OVERT AND COVERT NARCISSISM: TURNING POINTS AND MUTATIVE ELEMENTS IN TWO PSYCHOTHERAPIES

S
Sadock (2005) COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY VOLUME IIs

Saks,M.J. / al. (2005) The comming paradigmshift in forensic identification science

Saltau, C. (2001) Boys harmed by fathers' absence

Salvatore, G. & al. (2012) THE DEPENDENT SELF IN NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER IN COMPARISON TO DEPENDENT PERSONALITY DISORDER: A DIALOGICAL ANALYSIS

Salvesen, E.C. (2013) Sakkyndighet gŒr pŒ rettsikerheten l¿s
Kritikk av sakkyndige i domstolene.

Salvesen, E.C. (2014) RETTSSIKKERHET I OMSORGSOVERTAKELSER

Salvesen, E.C. (2015) Bekymringsmelding om barnevernet

Sander¿d, A. (2009) Slik skapes en psykopat

Sandvik, A.M. & al. (20??) Psychopathy assessment

Sandvik, A.M. (2014) Psychopathy - The heterogenity of the construct.

Sandnes, H.E. (2014) PAPPA ER VIKTIG FOR BARNAS UTVIKLING

Sarkadi, A. & al. (2007) Fathers involvment and childrens developemental outcomes: a systematic study of longitudinell studies

Sauer, P. (2014) R¿veriet, der aldrig fandt sted
Falske anmeldelser: Da Joe Christensen i januar afv¾rgede et bankr¿veri mod Svendborg Sparekasse i SkŒrup pŒ Sydfyn, blev han h¾dret som en helt. Men r¿verifors¿get havde aldrig fundet sted, og snart viste det sig, at fynboens l¿gnehistorier tidligere havde fŒet en uskyldig mand f¾ngslet.


Saxe, R. (2012) Children's Brains Change As They Learn To Think About Others
Researchers have shown that activity in a certain region of the brain changes as children learn to reason about what other people might be thinking.

Sayers, J. (1987) Melaie Klein, Psykoanalysis and Feminism

Scavengers (2011) A Study of the Cognitive Effects of Facebook: Narcissism

Schechter, D.S. & al. (2007) Child mental representations of attachment when mothers are traumatized: The relationship of family-drawings to story-stem completion

Schnieders, T.C. & al. (2011) WE DONÕT WANT YOUR KIND HERE: WHEN PEOPLE HIGH IN NARCISSISM SHOW PREJUDICE AGAINST IMMIGRANTS

Schmeck, K. & al. (2013) The role of identity in the DSM-5 classification of personality disorders

Schj¿lberg (1997) ASPERGERS SYNDROMs

Sciencedaily (2007) Children Under Stress Develop More Fevers

Sciencedaily (2012) Child's Behavior Linked to Father-Infant Interactions, Study Shows

Scinet (2005) The Nature of the Psychopath - An 1 In-Depth Look at Psychopathy

Science (2012) Social deprivation hurts child brain development, study finds

Science (2014) Watching molecules morph into memories: Breakthrough allows scientists to probe how memories form in nerve cells

Schei, E. (2011) Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag

Schmidt, S. (2011) Splintered by stress

Schore, A. (2014) The most important years of life, the beginning
Fra foredrag Oslo 2014. Finnes pΠvideo YouTube.

Schoenleber, M. & al. (2011) Parallel Syndromes: Two Dimensions of Narcissism and the Facets of Psychopathic Personality in Criminally Involved Individuals

Schwartz, S & al. (1999) The right answer for the wrong question: Consequences of type III error for public health research

Schwartz, L. (1974) Narcissistic persoanlity disorders - A clinical discussion

Sedikides, C. & al. (2004) Are Normal Narcissists Psychologically Healthy?: Self-Esteem Matters

Segal (2013) The Doctrine of Narcissism
The doctrine of Narcissism is misunderstood in contemporary society. The doctrine is more than a perspective one takes; it is a way of life.

Segal, S.J. & al. (1970) INFLUENCE OF IMAGED PICTURES AND SOUNDS ON DETECTION OF VISUAL AND AUDITORY SIGNALS
"In the present experiments, mental imagery was found to block detection of both visual and auditory signals."
Fors¿kspersonene hadde st¿rre problemer med Œ oppdage fysiske stimuli nŒr det mentale bildet var i det samme sensor omrŒde f.eks. audio eller visuell. For eksempel, nŒr deltagerne mentalt hadde sett for seg formen pŒ et tre (visuell), hadde de problemer med Œ oppdage en liten blŒ pil (andre visuelle stimuli). Det mentale bildet (av et tre) forstyrret det reelle visuelle stimuli (blŒ pil). Dette til forskjell fra nŒr de innbildte seg lyden av et instrument (audio), da hadde de ingen problemer med Œ se den blŒ pilen (visuell).(Gjengitt i Matlin, 2014:220) Kosslyn & al. (2006) viste at hukommelsen har begrenset kapasitet for mentale visuelle bilder.

Segerstr¿m, S.G. & al. (2004)Psychological Stress and the Human Immune System : A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry

Seidman, G.. (2014) Is Facebook Really Turning Us into Narcissists?

Seim, R. (2001) Personlighetsmessig sŒrbarhet og personlighets forstyrrelser

Seeltzer, L.F. (2013) 6 signs narcissism you may not know about

Seeltzer, L.F. (2015) What Narcissists REALLY WantÑand Can Never Get

Seeltzer, L.F. (2015) The Narcissist's Dilemma: They Can Dish It Out, But

Semper, A. (2006) Narcissisme

Sepa, A. & al. (2002) Could Parenting Stress and Lack of Support/ Confidence Function as Mediating Mechanisms between Certain Environmental Factors and the Development of Autoimmunity in Children?

Sepa, A. & al. (2004) The Stress Hypothesis: Implications for the induction of diabetes-related autoimmunity in children?

Sepa & al. (2005) Mothers' experiences of serious life events increase the risk of diabetes-related autoimmunity in their children

Sepa, A. & al. (2005) Psychological stress may induce diabetes-related autoimmunity in infancy
- Stress kan utl¿se diabetes1 hos barn.

Sepa & al. (2006) Psychological stress and the risk of diabetes-related autoimmunity: A review article

Settlage, C.F. (1977) The psychoanalytic understanding of narcissistic and borderline personality disorders: Advances in developemental theory

Shaw, B.A. & al. (2004) Emotional Support From Parents Early in Life, Aging, and Health

Shaw, J. (2014) Psychotic and non-psychotic perceptions of reality

Shay, N.L. & al. (2008) Maternal depression and trait anger as risk factors for escalated physical disipline
- Mors depresjon er en riskfaktor for barnet, men det er irritabiliteten til den deprimerte mor som bidrar til fysisk mishandling.

Sheng, T. & al. (2010) Default Network Deactivations Are Correlated with Psychopathic Personality Traits

Shengold, L. (1974) The metaphor of the mirror

Shilkret, C.J. (2006) Endangered by interpretations, Treatment by Attitude of the Narcissistically Vulnerable Patient

Shiner, R.L. & al. (2014) Personality Disorders in Children and Adolescents

Shlomo, S.B. & al.. (2014) Who owns the trauma? A Kleinian perspective on the dialogue between child protection social workers and the media

Shulman, D. (1986) Narcissism in Two Forms: Implications for the Practicing Psychoanalyst

Shulman, D. (1998) The Projective Assessment of Narcissism: Development, Reliability, and Validity of the N-P

Sieber, W.J. & al. (1992) Mudolation of human natural killer cell activity by exposure to uncontrollable stress
- Stress reduserer naturlige "killes cells", celler som uskadeliggj¿r kreftceller og andre infeksjoner.

Siegel, J.C. & al. (1998) MMPI-2 VALIDITY SCALES AND SUSPECTED PARENTAL ALIENATION SYNDROME

Siem, K. (2014) Kristian Siem hudfletter offentlig sektor generelt, Arbeidstilsynet spesielt

Singer, E. (2009) A comebavk for lamarcian Evolution?

Silverman, D.K. (1995) Problems With Linking Constructs From Different Domains: Commentary on Pistole's "Adult Attachment Style and Narcissistic Vulnerability"

Silverman, M.A.. (2014) WHEN THEORY MEETS PRACTICE: THE VALUE AND LIMITATIONS OF THE CONCEPT OF PROJECTIVE IDENTIFICATION

Silverstein, ? (2007) NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER

Silverstein, ? (2007)Theoretical introduction, Disorders of the selv

Sj¿berg, L. (2006) Ekspertord veier mindre enn ingen ord

Sj¿gren, L.H. (2006) Pas in compulsory public custody conflicts
5 saker der svenske barn utvikler PAS som f¿lge av barnevernets fiendtliggj¿ring av barnas m¿dre. (Fra Gardner & al. 2006)

Sj¿gren, L. H. (2008) Behøver psykologen bry seg om PAS?
Det er te traume for et barn Œ skiles fra en forelder. Dette traume pŒvirker ogsŒ barnets psykiske helse.En gjennomgang av PAS.

Sj¿gren, L.H. (2012 : 483-484) Barnets rett til familieliv NB!

Sjåmo,N. (2010) Hvordan kan milj¿personalet i akuttpsykiatrisk avdeling fremme eller hemme regresjon hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type) ?

Skaare, S.D. (2006) Profesjonsutdanninger som halvfabrikata

Skavlid, S. (2011)  skille normale fra de gale (Rosenthan forsj¿k 1973)

Skeem, J.L. & al. (2003) Psychopathic personality or personalities? Exploring potential variants of psychopathy and their implications for risk assessment

Skinner S. (2011) You Hurt Me, IÕll Hurt You: The Prediction of Aggression Based on the Interaction Between an Ego Threat, Fragile High Self-Esteem, and Narcissistic Traits.

Skjetne O.L. & al. (2015) Seks stalkerprofiler: Derfor terroriserer de sine mŒl.

Skogstr¿m, L. (2014) Studie: Terapi stopper ikke nye overgrep mot barn

Skoglund, P. (2015) Svak kj¿nnsidentitet kan vere Œrsak til hatefulle ytringar pŒ nett

Skullerud,K. (2005) Barnevernbarns helse, NIBR rap. 2005:12

Skjelstad, D.V. (2013) Er tiden moden for dimensjonale diagnoser?

Sj¿berg, L. (20??) Humanistisk psykologi - den morka sidan

Sj¿berg, L. (20??) Expertord vager Uittare an inga ord

Skodol, A.E. (2013) Narcissistic Personality Disorder in DSM-5

Skodol, A.E. (2003) WHY ARE WOMEN DIAGNOSED BORDERLINE MORE THAN MEN?

Skogli, G.k. & al. (2010) Desorganiseret tilknytning i et psykobiologisk perspektiv

Skogstr¿m, L. (2015) Psykologisk vold mot barn gir mest angst og depresjon senere i livet

SkŒrderud, F (2012) Kroppsf¿lelsen

Smith, L. (2010) Hvert 8 barn emosjonelt mishandlet
Smith mener sΠmye som hvert 8 barn er emosjonelt mishandlet og at barnevernet burde gripe in oftere.

Smith, L. (2010) Tilknytning og omsorg for barn under tre Œr nŒr foreldre gŒr fra hverandre
Smith diskuterer tilknytning i relasjon til samlivsbrudd og frarŒder at barn har samv¾r med voldelige foreldre.

Smith, L. (2011) An exploration of the relationship between poor parent-child attachment and callousunemotional traits in a sample of high-risk young offenders

Smith, J.N (2012) THE CRIMINAL AND THE TERRORIST: A COMPARATIVE CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF PATHWAYS INTO CRIME

Smith, R.(2014) Nagging could cost the lives of hundreds of men

Sn¿fugl, S.N. (2011) Laster kunnskap rett inn i hjernen

Sn¿fugl, S.N. (2011) En god natts s¿vn mot vonde minner

Socialresearchmethods.net (2012) Deduction & Induction

Sogn Avis (2017) Dei som ikje orka meir

Sogn, H. & al. (2010) Vold mot menn i n¾re relasjoner

Solhaug, R.M (2009) Hjelpeapparat som overgriperr
Barn med store atferdsvansker blir ofte kasteballer i det offentlige hjelpeapparatet. Resultatet er at barna kan fŒ st¿rre problemer enn de hadde i utgangspunktet.

Sommers, A.B. & al. (2014) Empathy in Narcissistic Personality Disorder: From Clinical and Empirical Perspectives

Sonneman, ? (1954) The peril to man and psychotherapy

Sorotzkin, B. (1985) THE QUEST FOR PERFECTION: AVOIDING GUILT OR AVOIDING SHAME?

Sosialministeriet (20??) RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FOR®LDREKOMPETENCEUNDERS¯GELSER

Spangler, G. & al. (1993) Biobehavioral Organization in Securely and Insecurely Attached Infants

Sparkster (2013) The Covert Narcissist
Veldig gode beskrivelser av covert narsissist og deres skade pΠpartner, deres dynamikk og adferd.

Sparkster (2010) The Covert (Closet/Stealth) Narcissist - Malignant Self-Love/Covert Narcissism (Narcissistic Personality Disorder - NPD)

Spencer, B. (2013) Father with no rights: Mother stops him seeing daughter for 12 YEARS - despite 82 court orders demanding she back down

Spilde, I. (2012) Strenge foreldre fŒr umulige barn

Spilde, I. (2012) Bare vissheten om at det fantes edderkopper i n¾rheten endret stoffsammensetningen i kroppen til gresshopper. Og det forandret igjen nedbrytninga av planterester i jorda.

Spiro, J. (2012) Har vi alle evnen til Œ utf¿re grusomme handlinger?

Spring (1987) Empathic parenting

Spruiell, V. (1974) Theories of the treatment og narcissistis personalities.

Stami, (2012) Stress og utvikling av type II diabetes

Stavrianos C. & al. (2009) Child Neglect: a review

Steen, F. (2009) Barnelov til mors beste
Den moderne fraskilte pappaen er rettsl¿s i Norge i dag, sŒ lenge han ikke har en grei eks.

Steiner, J. (2006) Seeing and being seen: Narcissistic pride and narcissistic humiliation

Stephansen, S.M. (2008) Mamma med nerver

SteinsvŒg, P.E. (2007) Prosjektet ÓBarn som lever med vold i familienÓ

Steinberg, L. & al. (2001) The Juvenile Psychopath: Fads, Fictions,and Facts

Steinberger, C. (2006) Father? What Father?Parental Alienation and Its Effect on Children
Veldig god artikkel om PAS, Parent Alienation Syndrome, Foreldrefiendtlighet. Kan anbefales. En gjennomgang av litteraturen.

Stern, J. (2003) Tony Soprano and "The Vertical Split"

Stig (2009) Manipulerende mennesker, del 1: Kjennetegn

Steinsland, T.& al. (2013) Forskere advarer: EttŒringer kan bli alvorlig stresset av Œ begynne i barnehage
Analyse av spyttpr¿ver viser en dobling av ettŒringers nivŒ av stresshormon ved barnehagestart Ð og stressnivŒet holder seg h¿yt over lang tid.

Stinson, F.S. & al. (2008) Prevalence, Correlates, Disability, and Comorbidity of DSM-IV Narcissistic Personality Disorder: Results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions

Stoeber, J. & al. (2015) Multidimensional Perfectionism and Narcissism: Grandiose or Vulnerable?r

Stoffers, J.M. & al. (2011) Pharmacological interventions for people with narcissistic personality disorder

Stokke, O. & al. (2007) Dystre tall m¿ter barnehjemsbarn

Stokke, O. & al. (2012) Departementet vil endre barneloven

Stoltenberg, K. (2011) NŒr barnet mŒ reddes fra mor

Stone, A.M. (2013) Thou Shalt Not: Treating Religious Trauma and Spiritual Harm With Combined Therapy
This article addresses this deficit by exploring the potentially harmful effects of religion and spirituality. It highlights the role of secure attachment and the combination of individual and group therapy to treat religious trauma and spiritual struggles.

Storberget, K. (2012) Ekstremisme starter i barndommen

Straker, M. (1950) The management of depression

Strand, N. (2011) Verdens mest komplekse nettverk

Strand, N. (2012) Den minst elskede pasienten

Strand, N. (2012) 0mhet aller viktigst

Strand, N. (2013) NŒr barn blir fritt vilt

Strand, N. (2012) Med 22. juli som bakteppe
Otto Kernberg, internasjonal ekspert pΠalvorlige narsissistiske forstyrrelser, viser til behandling med god effekt. Men han tviler selv pΠom han kunne kurere Breivik.

Strand, N. (2012) Med 22. juli som bakteppe
Intervju med Otto Kernberg

Straus, M.A. (2007) Processes Explaining the Concealment and Distortion of Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence
Forskning pΠvold i parforhold er biased. Forskning pΠkvinners vold er utelatt over hele verden. Forfatteren beskriver de metoder som benyttes for dette.

Straus, M.A. (2009) Why the overwhelming evidence on partner physical violence by woman has not been percieved and is often denied.
Over 200 studies have found about the same percentage of women as men physically assault partners, and that the risk factors and motivations are mostly the same as for men. Explanations are suggested for why thisfundamentalfact has not been perceived by the public and practitioners, including concealment and denial by many academics who know the research. Explanations for concealment and denial are also presented, with discussion of the adverse effect that misperception and denial have had on prevention and treatment programs. The practical implications of recognizing gender symmetry in partner violence are discussed.

Stray, T. (2013) Mange grunner til at barn blir vanskelige

Strickland, B. & al. (2011) Event completion: Event based inferences distort memory in a matter of seconds

Stridbeck, U. & al. (2012) Det troverdige vitnet Ð den uskyldiges verste fiende
Bastante vitneforklaringer viste seg v¾re feil. Mens uskyldige ble d¿mt, drepte de egentlige gjerningsmenn andre! Gjentatt identifisering er ikke egnet til Œ styrke vitneutsagn.

Str¿mme, O. (1978) Den hemmelige h¾ren

Str¿mmen, O. (2011) Det regelstyrte samfunn

Studyworld (2005) On Narcissism

Strand, S. (2006) VIOLENCE RISK ASSESSMENT IN MALE AND FEMALE MENTALLY DISORDERED OFFENDERS -DIFFERENCES AND SIMILARITIES

Str¿mmen, ¯. (2012)Meir enn ei hovudforklaring
ÇVanlige borgere begar ikke massedrap)), skriv Torgeir M. Hillestad i debatten mellom han og Arne Klyve i h0ve terrorataka 22. juli. Deter- for a vera ce rleg ein ganske uinteressant observasjon.

Str¿mmen, ¯. (2013) Gravlegg fakturaforskningen - Gjenreis vitenskapene

St¾rk, B. (2012) Prinsippet om medansvar

Sudb¿, J. (2006) Sammendrag av granskingsrapporten om forsker Jon Sudb¿

Sundnes, T. (2004) Omsorg gŒr i arv (VG)

Sun (2012) Psychopaths have poor sense of smell, say Macquarie University scientists

Svaar, T. (2004) Sakkyndige i etisk grenseland

Svartdal, F. (2006) Attribusjon Ð grunnleggende prinsipper

Svanevik, A.J.G.(2013) Barnehage og psykiske problemer

Svartdal, F. (2006) Dissonansteori

Svendby, R. (2011) Kvinners overgrep mot gutter og menn

Svendby, R. (2011) Kan kvinner voldta menn?

Svendsen, F. (2014) Ekspertenes rŒd mot psykopater : Kom deg unna!

SVT1 (2013) ÓErikÓ anses skyldig till incest trots att Œklagaren slŠppt fallet.

Svendby, R. (2013) Menn og motstand
Det Πbli paralysert under en voldtekt er ikke en reaksjon forbeholdt kvinner.

Sweet, A.D. (201) On the Borderline: Some Observations on Internal Pathological Organizations, Patterns of Early Attachment and their Later Emergence in Criminal Offending and the Therapeutic Relationship

Sykepleieren (2006) Splitting

Sylte (2013) Uredelighet og udugelighet i barnevernet

Synovate (2006) Sorg uten blomster
En unders¿kelse om omfanget av sykefrav¾r og annet frav¾r ved samlivsbrudd

Syvlte, O. (2015) UROVEKKENDE STATISTIKK OM DE SOM ER ANNERLEDESs

Syversen, L.K. (2006) Jobb-stress kan gi diabetes

S¿derberg, E.A. & al. (2015) Antisocial Personality Disorder and Psychopathy

S¿gaard, J.I. (2014) For¾ldre chikanerer sig til for¾ldremyndighed

S¿reide, A.M. (2005) OgsŒ kvinner er overgripere

S¿mme, R. & al. (2013) Likhet for Ioven?
Nye retningslinjer for oppf¿lging av barn til foreldre med psykisk lidelse

S¿derstam M. (2012) "Jag efterlyser en kontrollinstans som fŒr kritisera undermŒliga barnavŒrdsutredningar"

T
Tackett, J.L. & al. (2010) EMERGING PERSONALITY IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF NARCISSISM AND MACHIAVELLIANISM

Tamborski, M. & al. (2011) Self-serving bias or simply serving the self? Evidence for a dimensional approach to narcissism

Tangnes, J. (2003) Mente egen dom var justismord

Taylor, S.E. & al. (2003) Portrait of the Self-Enhancer: Well Adjusted and Well Liked or Maladjusted and Friendless?

Tazegul, U. (2011) Comparison of narcissims in some branches of athletes

Telegraph (2012) A loving father is 'more important to children'

Tempany A. (2010) Can I have your attention, please?

Tennfjord, I.W. (2008) Eksperimentet
T¿r du virkelig Œ sende ettŒringen din i barnehage? Det gjorde ikke Simen Tveitereid (36).

Tenn¿, J.. (2013) Torgersensaken - Juks satt i system
At loven gang pŒ gang er blitt brutt av dens egne hŒndhevere blir innlysende for enhver som gir seg i kast med "Torgersensaken - Juks satt i system (1957-2013)". Det er skrevet mye om Torgersensaken. Boken til Tenn¿e, en konservativ og velrennomert advokat, skiller seg ut ved Œ blottlegge den systematiske uredeligheten, det gjennomf¿rte jukset til rettsvesenet.

The Age (2014) Empty days, lonely nights
Across Australia, fathers are being told in mediation sessions or by lawyers that there's no hope of overnight contact with children under three years old.

Thiis, V. (2009) Jeg har fŒtt nok
En av Trondheims mest profilerte advokater, Venil Katharina Thiis, velger Œ avslutte sin advokatpraksis. I dette intervjuet tar hun et knallhardt oppgj¿r med rettsapparat og barnevern.

Thompson, L. (2004) Echo Personality Disorder
The term Echo Personality Disorder was coined by British Psychosynthesis practitioner Patrick Hurst, as a replacement term for 'Inverted Narcissism' and 'Covert Narcissism' which later terms place unwarranted emphasis on narcissistic qualities of the personality, which in many of these individuals may not be a feature at all.

Thomaes, S. & al. (2009) What makes narcissists bloom? A framework for research on the etiology and development of narcissism

Thomas, M.E.. (2013) Confessions of a Sociopath

Thompson (2004) Echo Personality Disorder

Thorsen, G.R.B. (2000) Depresjonsbehandling - forebygging av selvmord

Thoresen, S. & al. (2014) Vold og voldtekt i Norge
En nasjonal forekomststudie av vold i et livsl¿psperspektiv

Thornhammar, J. (2013) "Svensk skatteindrivning strider mot EKMR - kan fšrstšra enskildas ekonomi"
ECHR konstaterade att enskildas egendom ska vara omgŠrdat av ett skydd och det ska rŒda balans mellan statens intresse att driva in skatt och den enskildes grundlŠggande rŠttigheter. Reglerna om betalningsanstŒnd ska vara en ventil och ge den enskilde ett nšdvŠndigt skydd. Domstolen fann det ÓremarkableÓ att ett sŒ avgšrande beslut om utmŠtning skickas med post. Risken finns att vederbšrande inte vet vad som hŠnt och dŠrfšr gŒr miste om rŠtten att šverklaga i tid.

Thuen, F. (2002) Barn som hater far eller mor

Thuen, F. (1996) Ny barnelov og samlivsbrudd

Thunstad, E. (2003) Psykopaten uten samvittighet

Thunold, A. (2011) Skjulte bŒnd
Hver dag blir det bestemt at barn skal skilles fra familien sin. Avgj¿relsene tas pŒ rŒd fra psykologer, bak lukkede d¿rer. Vi mŒ stole pŒ at atskillelsen er til barnas beste. Men en unders¿kelse NRK har gjort viser at mange av de sakkyndige har skjulte bindinger til barnevernet.

Thybring_Gjedde, C. (2012) Ytringens pris

Tjersland, O.A. & al. (2010) Mekling ved samlivsbrudd: oversikt over modeller og ideologi

TjeldflŒt, G.M.. (2013) Jeg har tenkt at jeg var et monster
Eileen Hornell Ystheim ble mobbet hver dag, hele barneskolen. PΠungdomsskolen begynte hun selv Πmobbe.

Tjelflaat, T. & al. (2011) Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner

Tjellhaug, A.B. (2008) Skilsmisse kan gi helseskader

Tonkin, M. & al. (1985) Narcissism and Borderline States: Kernberg, Kohut, and Psychotherapy

Torgalsb¿en, A.K. (2008) Forsker pŒ m¿dre som skader barn

Torgersen, A.M.K. (2013) Forklaringer pa individuelle forskjeller i tilknytningsm¿nstre hos barn og voksne
Er det mulig a skille tilknytningsatferd fra temperament og personlighet?

Torgersen, T. (2010) Hvorfor jeg tok initiativ til opprettelsen av F2F
Psykiater Terje Torgersen beskriver hvordan hans ex. kone hindret ham kontakt med barna og snudde disse mot ham. Dette var bakgrunnen til at han opprettet F2F

Torgersen (2008) Samv¾rsnekt og avmakt
Sv¾rt mange foreldre som saboterer sine barns legitime kontakt med den andre av foreldrene, er dessverre i st¿rre eller mindre grad personlighetsforstyrret og evner ikke Œ sette barnas behov foran sine egne behov.

Torgaldsb¿en, C. (2008) NŒr behovet for oppmerksomhet og sympati overgŒr morsf¿lelsen: En litteraturgjennomgang av MŸnchausen syndrome by proxy
Foreldre som med vilje produserer fysiske eller psykiske symptomer hos sine barn, ut¿ver ikke bare en type mishandling med d¿delig utfall for barnet, men de involverer ogsŒ helsepersonell i mishandlingen ved at det gjennomf¿res un¿dvendige og ofte smertefulle medisinske unders¿kelser.

Torney, C.J. (2014) Social information use and the evolution of unresponsiveness in collective systems

Torres, C. (2002) Early maladaptive schemas and cognitive distortions in psychopathy and narcissism

Torset, N.S. (2011) I et hus i Alvdal
Helt siden moren f¿rst ble anklaget for overgrep, har den eldste s¿nnen bedyret hennes uskyld. NŒ endrer han forklaring i saken som rystet en hel nasjon.

Totland, T.H. (2011) De rettsl¿se barna

Totland, T.W. (2013) Lotto i norske rettssaler
Sakkyndige i barnevern- og barnefordelingssaker har for stor makt og ofte for lite kompetanse.

Transparency Norge (2011) Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011

Tran¿y, R. (2006) Sakkyndighet i barnevernssaker

Tran¿y, R. (2011) Sakkynighet og rettssikerhet i barnevernsaker

Tran¿y, R. (2006) Sakkyndighet i barnevernsaker: metodebruk,rettssikkerhet og menneskerettigheter

Tran¿y, R. (2012) Beskyttelse av barn og loven
Denne artikkelen gir en oppsummering oversikt over noen punkter som viser hvordan ÇrettssikkerhetÈ er implementert for barn og foreldre i saker om barnevernet.

Tran¿y, R. (2013) Ufeilbarlige sakkyndige

Tran¿y, R. (2013) ¯kt psykologmakt i barnevernet

Tran¿y, R. (2013) Barnevern

Tran¿y, R. (2013) ÇJeg gjorde feilÈ
Det finnes psykologer som vil snakke om sin dŒrlige d¿mmekraft.

Tran¿y, R. (201?) Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Unders¿kelse av sakkyndige utredninger. Rapporten handler om sakkyndighetsarbeid i barnevernsaker i Norge og Sverige. PŒ grunn av kort tidsramme og manglende tilgang pŒ saker fra Sverige, er unders¿kelsen begrenset til granskning av sakkyndige utredninger i norske barnevernsaker.

Trifu. S. (2013) The Malignant Narcissistic Dimension in the Antisocial Personality Disorder

Tritt, S.M. & al. (2009) Pathological narcissism and the depressive temperament

Trumpeter, N.N. & al. (2008) Self-Functioning and percived parenting: Relations of parental empathy and love inconsistency with Narcissism, Depression and Self-estem

Ts Si News (2011) Brain Region Associated With Self-Consciousness

Tschanz (1998) Gender differences in the structure of narcissism: A multi-sample anaslysis of the Narcissistic Personality Inventory.

Tyrer P. (2012) The end of the psychopharmacological revolution

Tunhold, (2014) Psykologfirma legger frem liste over barnevernsoppdrag
Bergens st¿rste psykologfirma vil nŒ legge frem alle sine oppdrag i barnevernsaker, etter at NRK avdekket skjulte bindinger mellom psykologer og barnevernet.

Turner, M. (2011) Stress can shorten telomeres in childhood

Turvey, B. (2005) Criminal Profiling and Psychopathy

Tvedten, H.M. & al. (2010) Kroniske smerter krymper hjernen

Twenge, J.M. & al. (2008) Mapping the scale of the narcissism epidemic: Increases in narcissism 2002Ð2007 within ethnic groups

Twenge, J.M. & al. (2009) The Narcissism Epidemic

Tybring, C. (2012) Ytringens pris

Tylim, I. (2001) American Psycho, Malignant Narcissism on the Screen

Tyrer, P. (2009) Primary article for discussion: Why borderline personality disorder is neither borderline nor a personality disorder

Tyrer, P. & al. (1979) Classification of personality disorder

Tysion, P.T & al. (1984) Narcissism and superego developement

T¿mmerŒs, S. (2013) F¿rst, gj¿r ikke skade.
Naivitet rundt personlighetsforstyrrede der terapeutisk tenkning dominerer.

U
Uiversity Minesota (2005) Impulsive Behavior May Be Relict Of Hunter-gatherer Past

Uji, M. & al. (2013) Japanese interpersonal competences, narcissism and moral affects

Ulvestad, E. (2000) Feilbruk av diagnostiske laboratorie tester - et beslutningsanalytisk perspektiv

Underwood, E. (2012) Early Isolation Impairs Brain Connections

UNT (2012) VŠxelvist boende inte farligt

Urban (2014) BabyÕs Brain Begins Now: Conception to Age 3
Child development specialists have produced decades of research showing that the environment of a childÕs earliest years can have effects that last a lifetime.

Urheim, R. (2014) ForstŒelse av pasientaggresjon og nedgang i voldsrate ved regional sikkerhetsavdeling.

Urnes, ¯. (2013) Utredning av antisosial personlighetsforstyrrelse 2013

USC (2005) USC study finds faulty wiring in psychopaths

Utdanningsdirektoratet (2011) Veileder om flersprŒklige barns utvikling

V
Vaaler, A.E. & al. (2013) Antidepressive legemidler Ð klinisk praksis mŒ endres
Antidepressive legemidler er mindre effektive enn det det omfattende forbruket skulle tilsi. Preparatene er beheftet med bivirkninger som tilsier st¿rre forsiktighet i forskrivningen.

Vaccineinjury.info (2011) Illnesses in unvaccinated children

Vaknin, S. (2012?) Sam Vaknin: Setting the Record Straight

Vaknin, S. (2005) Malignant Self Love Narcissism Revisited

Vaknin, S. (2005?) PhD Diploma, Sam Vaknin

Varvin, S. (????) Hva kan vi vite om ekstreme traumer

Vaskinn, A. & al. (2012) Testbruksunders¿kelsen: En oversikt over tester brukt av norske psykologer

Vassiliou, D. (1998) Parental alienation syndrome: The lost parentsÕ perspective
This qualitative study examines alienated parentsÕ perceptions of their own experience of Parental Alienation Syndrome (PAS).

Vater, A. & sl. (2013) When grandiosity and vulnerability collide: Implicit and explicit self-esteem in patients with narcissistic personality disorder

Vazira S. & al. (2008) Portrait of a narcissist: Manifestations of narcissism in physical appearance

Vebenstad, M.AA. (2012) Er barnet ditt lykkelig?

Veka, C. (2014) Stress kan fŒ f¿lger for barnets utvikling
Stress over lang tid kan f¿re til forsinkelser i barnets utvikling. Ð Det kan gi alvorlige konsekvenser som angst og depresjoner, sier psykolog. Dette er tegnene du b¿r se etter.

Ven¾s, H. (2013) St¿rre risiko for psykiske lidelser hos smŒbarn med aleneforeldre
Psykiske lidelser blant f¿rskolebarn som lever sammen med bare mamma eller pappa er mye h¿yere enn hos andre barn.

Veronese, G. & al. (2015) Narcissism and Defending Self-Esteem. An Exploratory Study based on Self-characterizationsa

Vetlesen, A.J. (2012) - ABB tar deler av moderne psykologi pΠsenga

Vetlesen, A.J. (2014) Skammens paradoks

VG (2011) Avsl¿rte seksuelle overgrep mot barnebarnet pŒ julaften
"- De fleste overgrepene fant sted om natten, etter at jeg hadde sovnet. NoksΠsnart fortalte jeg mamma om hva som skjedde, men hun trodde ikke pΠmeg."

VG (2014) Den uansvarlige politiledelsen

VG (2015) SmŒbarnsfar forteller: Mitt liv som psykopat

VG (2006) Du kan d¿ av stress

VG (2008) Psykiatri kan bli overgrep

VG (2004) Vitnepsykologi og rettssikkerhet

VG (2012) Konkluderer oftest med "tilregnelig"
Beskrivelse av den andre sakkyndigrapport i Breivik saken.

VG (2013) Psykolog bak Thomas Quicks drapstilstŒelser

Viamontes, G.I. (2007) THE NEUROBIOLOGY OF THE UNCONSCIOUS
Chronic Stress Induces Contrasting Patterns of Dendritic Remodeling in Hippocampal and Amygdaloid Neurons

Viblemo, T.E. & al. (2015) Organisering, effektivitet og rettssikkerhet
Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Vicary, A. (2011) AN INVESTIGATION INTO THE POTENTIAL ROMANTIC APPEAL OF CONVICTED KILLERS

Viding, E. (2013) Behavioural and outcome differences in children with Callous-unemotional traits (CU) compared to children with non-CU traits DEL 1
DEL 2
DEL 3

Viggen, E.D. (2013) Nekt foreldre samv¾r oftere
Barnevernet i kommunene stiller altfor fŒ krav til tilsyn nŒr barn under barnevernets omsorg skal m¿te sine biologiske foreldre, mener tilsynsf¿rer Sollaug Burkeland.

Vince, G. (2015) Hacking The Nervous System

Vindvind (2004) Integritet, kongruens og autencitet

Virk, J. & al. (2010) Early Life Disease Programming during the Preconception and Prenatal Period: Making the Link between Stressful Life Events and Type-1 Diabetes

Virgil Zeiglier-Hill, C. & al. (2008) Narcissistic Subtypes and Contingent Self-Esteem: Do All Narcissists Base Ther Self-Esteem on the Same Domains?

Virtanen, H. (2013) The King of Norway: negative individuation, the hero myth and psychopathic narcissism in extreme violence and the life of Anders Behring Breivik

Vognhild, P.H. (2007) ER RETTSSIKKERHETEN BARE TOMME ORD?
Objektivitetsprinsippet brytes stadig av politi og pŒtalemakt.

Vogt-Kjelland, C. (2000) NŒr domstolene svikter

Vogt, H. (2013) Psykiatrisk ettertanke for Christoffer
Christoffer-saken burde mane norsk barnepsykiatri til mer ettertanke enn den har vist offentlig. Diagnoseverkt¿yene er ikke gode til Œ reflektere og skille virkelighetens tilstander fra hverandre.

Vold, J.S. & al. (2003) Pappa like flink pΠbabysnakk

Vospernik, P. (2014) THE RELATIONSHIP OF ADAPTIVE AND PATHOLOGICAL NARCISSISM TO ATTACHMENT STYLE AND REFLECTIVE FUNCTIONING

Vyas, A. & al. (2002) Chronic Stress Induces Contrasting Patterns of Dendritic Remodeling in Hippocampal and Amygdaloid Neurons

W
Waade, C.C. & al. (2013) Barndomstraumer og psykoser: en integrert forstŒelses modell

Wagner, K.D. (2011) Effects of Early Parental Depression
The adverse effects of maternal depression during the prenatal and postpartum periods have received much attention. Maternal depression has been associated with a wide range of problems in offspring that include deficits in social, emotional, temperamental, and cognitive functioning in childhood that may extend into adolescence. Recent studies have focused on critical periods for maternal depression and have also examined prenatal and postpartum depression in fathers

Wai, M. & al. (2011) The affective and cognitive empathic nature of the dark triad of personality

Wallace, H.M. & al. (2002) The Performance of Narcissists Rises and Falls With Perceived Opportunity for Glory

Wallace, H.M. & al. (2015) When People Evaluate Others, the Level of OthersÕ Narcissism Matters Less to Evaluators who are Narcissistic

Walker, J. (2010) Family mediation: The retoric, the reality and the evidence

Wanjek, C.(2013) Your Liver May Be 'Eating' Your Brain

Warshak, R.A. (2014) Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report
Two central issues addressed in this article are the extent to which young childrenÕs time should be spent predominantly in the care of the same parent or divided more evenly between both parents, and whether children under the age of 4 should sleep in the same home every night or spend overnights in both parentsÕ homes.

Washburn, J.J. & al. (2010) Moving beyond parents in the etiology of narcissistic traits.

Waska, R.T. (1999) Projective Identification, Self-Disclosure, and the Patient's View of the Object: The Need for Flexibility

Waska, R.T. (1999) Projective Identification, Countertransference, and the Struggle for Understanding Over Acting Out

Waterlow, L. (2013) I'm a high-flying lawyer on £150,000 per year - and it's all because I'm a psychopath! Woman claims mental condition is secret of her success
30-year-old woman, known as Miss Thomas, is diagnosed psychopath She admits 'heart has always been darker and colder than most people's'. She can be ruthless, charming, manipulative and dominant. As a result, she has excelled academically and professionally. She believes many others are 'secret psychopaths' like her

Waterson, J. (2013) Is the Fundamental Problem of all Human Beings the Schizoid State?

Watson, P.J. & al. (2002) Narcissism and Depression: MMPIÐ2 Evidence for the Continuum Hypothesis in Clinical Samples

Watson, P.J. & al. (1988) Assertiveness and narcissism

Watson, P.J. & al. (1992) Narcissism and Parenting Styles

Watson, P.J. & al. (1993) Narcissistic personality inventory factors, splitting, and self-consciousness
Artikkelen tar for seg adaptive kontra maladaptive narsissistiske trekk og at det er en kompleks sammenheng mellom disse.

Watts, G. (2012) More psychiatrists attack plans for DSM-5

Wedge, M. (2012) Why French Kids Don't Have ADHD

Wegerif, . (2012) Ubevisst traumatisk samspill: En teoretisk unders¿kelse av relasjoner etter relasjonstraumatisering
Projektiv Identifikasjon, tilknytningsteori.

Weiner, M.B. & al. (1982) Depression as the search for the lost self

Weiss, H. (2014) Projective identification and working through of the countertransference: A multiphase model

Weis¾th. L. (2011) A-Magasinet: Ekspertenes d¿mmende makt

Wennergren, K. (2002) HUR K€NNER MAN IGEN EN PSYKOPAT?

Wellons, S. (2012) The Devil in the Boardroom: Corporate Psychopaths and Their Impact on Business

Wesche, I. (2008) Mor var hverdagspsykopat

Westny, J.A. & al. (2014) Andra i ljuset av sig sjŠlv Relationen mellan sinnesstŠmning och empati
Empati Šr en grundfšrutsŠttning fšr mŠnniskors interaktion, kommunikation och fšrstŒelse fšr varandra. Forskning har visat att individer med depression och olika personlighetsstšrningar har en tendens till nedsatt empati.

Weston, D. & al. (2005) Assessing adolescent personality pathology

Wells, L. (2011) Stress, Illness and the Narcisstic mother who doesnÕt care

Weestendorp, R. (2012) The biology of leadership The relation between leadership, psychopathy and hormones

Wien, H.. (2015) Flyttet fra psykiatrien til barnevernet med Çmeget alvorlig tilstand

Wikstr¿m, L. & al. (2015) Mange barn i barnevernet har det vondt Ð og de har psykiske lidelser

Whinston, R. (2011) Norgrove and McIntoshÕs Ôjunk scienceÕ

Whiston, R. (2012) Shared parenting, An Academic Overview

Whitcombe, S. (2013) Psychopathology and the conceptualisation of mental disorder: The debate around the inclusion of Parental Alienation in DSM-5

Whitbourne, S.K. (2012) Get in Touch With Your Hidden Narcissist
How to make your implicit self-esteem work for you.

White, M. (2013) When men become victims of abuse - PDF

Wider¿e, R.J. (2007) Trodde han var normal

Widiger, T.A. (2000) Narcissistic personality disorder

Widiger, T.A. & al. (2009) Evidence-Based Assessment of Personality Disorders

Widiger, T.A. (2010) In Defense of Narcissistic Personality Traits

Widiger, T.A. (2011) A Shaky Future for Personality Disorders

Widiger, T.A. (1997) Personality disorders as maladaptive variants of common personality traits : Implications for treatment

Widiger, T. (2002) Modeller for forstŒelse av personlighetspatologi

Wiig, F.L. (2013) Ny forstŒelse av traumer
Barn som er utsatt for utviklingstraumer har flerdoblet risiko for Œ utvikle personlighetsforstyrrelser senere i livet. Psykologspesialist Per Isdal mener sekund¾r traumatisering er en yrkesrisiko for terapeuter som i Œrevis h¿rer om rystende opplevelser.

Willberg, T. (2002) Modeller for forstŒelse av personlighetspatologi

Williams, K.M. & al. (2003) Faktor structure of the self report psychopathy scale (SRP-II) in non forensic samples.

Widen, V. (2013) En perfekt bedrageri
Aktor i Gjerdrum-saken mener Alvdal-moren i Œrevis har manipulert og bedratt for Œ kunne misbruke barna sine.

Wilford, M.M. (2010) Does Facial Processing Prioritize Change Detection? Change Blindness Illustrates Costs and Benefits of Holistic Processing

Willock, B. (1986) Narcissistic Vulnerability in the Hyperaggressive Child: The Disregarded (Unloved, Uncared-for) Self

Willock, B. (1987) The Devalued (Unloved, Repugnant) SelfÑA Second Facet of Narcissistic Vulnerability in the Aggressive, Conduct-Disordered Child

Wilson, E. (2006) Fostered children 'disturbed'

Wilson, M.S. (2011) ÔNarcissism creep?Õ: Evidence for Age-Related Differences in Narcissism in the New Zealand General Population

Wink, P. (1991) Two Faces of Narcissism

Wink, P. (1992) Three Types of Narcissism In Women from College to mid-life

Wink, P. (1992) Three narcissism scales for the california Q set

Wisner, D.H. (2010) Trauma, Critical care, Acute surgery

Withaker, J. & al. (2007) Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships With Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence

Wold, G.C. (2011) Slik avsl¿rer du sykelig sjalusi
Ekstrem, sykelig sjalusi kan f¿re til drap og voldshandlinger. - Mange lever i forhold med kontrollerende partnere, og det er viktig Œ vite forskjellen pŒ hva som er akseptabelt og ikke, sier psykiater Nils HŒvard Dahl, avdelingsoverlege ved psykiatrisk klinikk, ved Sykehuset Levanger.

Wood, J.M. (2012) Scans Show Psychopaths Have Brain Abnormalities

Wood, M.J. (2013) ÒWhat about building 7?Ó A socialpsychological study of onlinediscussion of 9/11 conspiracytheories.

Wordpress (2011) Studie fra 2011 bekrefter nordmenns konformitet

Wright, R. & al. (1999) Shame, Guilt, Narcissism, and Depression: Correlates and Sex Differences

Wright, K. & al. (2014) What Is Narcissistic Personality Disorder? Lay Theories of Narcissism

Wright, A.G.C. & al. (2013) Conceptions of Narcissism and the DSM-5 Pathological Personality Traits

Wyller, W.B. & al. (2013) Ta faget tilbake!
Vi ser klare tegn pŒ forfall i helsetjenesten. En radikal kursendring er n¿dvendig.

X
Y
Yadav, S.B. & al. (1985) Management og type III error in problem identification

Yavari, Y. (2014) Narcissism and its Relations with beliefs about body appearance and personal characteristics among elite body builders
There was not significant correlation between narcissism and beliefs about appearance scores among elite body builders.

Young, J. (2003) Early maladaptive schemas and Schema domains

Young, J. (2003) Early maladaptive schemas and Schema domains (NORSK)

Yu, C.K. (2014) Psychopathological Symptoms as a Function of Trauma, Dreams, and Inhibitions

Z
Zajenkowski, M. & al. (2015) What makes narcissists unhappy? Subjectively assessed intelligence moderates the relationship between narcissism and psychological well-being

Zavala,A.G. & al. (2010) The paradox of in-group love: Differentiating collective narcissism advances understanding of the relationship between in-group and out-group attitudes

Zamostny, K.P. & al. (1993) Narcissistic Injury and Its Relationship to Early Trauma, Early Resources, and Adjustment to College

Zavala, A.G. & al. (2009) Collective Narcissism and Its Social Consequences

Zeigler-Hill, V. (2006) Discrepancies Between Implicit and Explicit Self-Esteem: Implications for Narcissism and Self-Esteem Instability

Zerach, G. (2013) The associations between pathological narcissism, alexithymia and disordered eating attitudes among participants of pro-anorexic online communities
This study investigated the relationships between pathological narcissism, alexithymia, and disordered eating attitudes among participants of pro-anorexic online communities.

Zondag, H.J. & al. (2009) Overt and covert narcissism in Poland and the Netherlands

Zondag, H.J. (2013) NARCISSISM AND BOREDOM REVISITED: AN exploration of correlates of overt and covert narcissism among DUTCH UNIVERSITY STUDENTS

Zomerland, G. (2012) Narcissism and Co-Narcissism

Zuboff, S. (2004) Organizational Narcissism

®

¯

¯degŒrd, F.J. (2011) Omsorg er maskulint og vold er feminint?

¯ie, S. (2015) Fagfolk i oppr¿r mot barnevernet

¯rjaseter, E. (2013) Statistikk 1
Forskjellen pΠgruppenivΠog individnivΠi statistkkk og diskusjon

¯stberg, ¯. (2013) Seier for familien

¯istad, B.S. (2015) Unge, kvinnelege journalistar fŒr dobbelt sŒ mykje netthets

¯verlien , C. (2010) Barn som opplever vold i hjemmet - Kunnskapsstatus



kernes, H.L. & al. (2012) DŒrlige rŒd kan forringe barns psyke

sar¿d, A.M. & al. (2013) Stadig flere kvinner raner og dreper

.