Lover

Beskrivelser

Liste 

Dommerforsikring

 
             Liste over dommerforsikringer (domstolsadm.) embedseder (statsm.k.) med dato:

u
NR. NAVN DF EE DATO Dom avsagt før DF Div
             
- Aarum, Kristin Norman DF ? 2003-08-18 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Aasgard, Tone DF ? 2004-03-08 Ukjent Borgarting Lagmannsrett
- Alsaker, Svein DF ? Mangler Ukjent Gulating Lagmannsrett Svar - Ikke oppgitt medlemskap som frimurer Sjekk dato!!!!!
- Blom, Beate DF EE 2002-07-31 Ukjent Bergen Tingrett (DF=lagmannsrett?? Skifterett)
- Bårdsen, Arnfin DF ?2004-07-11 Ukjent Gulating Lagmannsret, Innsyn
- Coward, Kirsti DF ? 2002-09-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Erstad, Jan Erik DF ? 2010-03-05 Ukjent Gulating lagmansrett Ny, Instilling
- Elsheim, Magni (tidl.Skaar) DF ? 1994-02-28 Ukjent Midthordland Sorenskriverembete
- Engstrøm, Bjørn DF EE 2008-06-05 Ukjent Borgarting Lagmannsrett
- Falkanger, Aage Thor DF ? 2010-02-21 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Flock, Hans DF ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Gjerstad, Liv DF ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Hagen, Tore ? ? Mangler Ukjent Follo Tingrett
- Hole, Ove Kjell DF EE 2003-10-15 JA dom Bergen Tingrett Mail - Mail2
- Indreberg, Hilde DF ? 2007-01-30 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Isaksen, Per Magne ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel
- Jacobsen, Ørnulf ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel
- Jordal, Per Johannesøn DF ? 2006-02-07 Ukjent Gulating lagmannsrett
- Kaasen, Knut DF ? 2006-01-12 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Koslung, Sveinung ? ? Mangler Ukjent Borgarting Lagmannsrett, Ikke registrert i DA
- Kristensen, Svein DF ? 2002-08-13 Ukjent Olso Tingrett : stemplet DA 2010!
- Kværnes, Rolf Erik DF ? 1997-01-02 Ukjent Nedre Romerike Tingrett
- Lillebergen, Bjørn DF EE 2012-03-14
2002-03-07
Ukjent Gulating lagmansrett. Sjekk datao DF !!!!!
- Lunde, Daniel ? ? Mangler Ukjent Borgarting lagmannsrett, Ikke registrert i DA
- Martinsen, Carl Petter DF ? 2000-01-05 Ukjent Gulating Lagmannsrett Mrk. stemplet DA 7.12.2009
- Matheson, Wilhelm DF ? 2009-08-13 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Matringsdal, Magnus DF ? 2002-09-24 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Mellingen, Marita Dolores Leiva DF ? 2009-05-13 Ukjent Bergen
- Meyer, Håkon ? EE 2000-10-21 Ukjent Gulating lagmansrett, Ikke registrert i DA ?
- Midttun, Ove ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel - Svar!
Rettsfornektelse, dommeren nektet svare! Ikke registrert i DA
- Molven, Guri Elisabeth ? EE 1999-01-15 Ukjent Gulating lagmansrett
- Myhr, Inger DF ? 1980-07-14 Ukjent Follo Tingrett : stemplet DA 2010!
- Njøsen, Jon Atle ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel Ikke registrert i DA
- Norbak, Karl Magnus DF ? 2010-02-04 JA dom Follo Tingrett
- Nyhus, Ellen DF ? 2002-09-02 Ukjent Holmestrand Tingrett
- Ottesen, Eva Nygård DF ? 1999-10-14 Ukjent Oslo Tingrett Mrk. stemplet DA 7.12.2009
- Pedersen, Åge Fred DF ? 2003-02-07 JA dom Bergen Tingrett
- Romarheim, Håvard ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel - Midl. svar
- Rønning, Thore ? ? Mangler Ukjent Borgarting Lagmannsrett, Ikke registrert i DA
- Schei, Tore DF ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn, Mail fra DA? Sjefen i høyesterett, Schei tiltrådte som dommer i slutten av 1985, men signerte dommerforsikring først i 2002. Mer interessant er at den først er innkommet DA 17 januar 2012!
- Sjong, Stig ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel
- Skjeldal, Klaus DF? EE 2002-10-18 Ukjent Hardanger Tingrett, Svar på mail!
- Skjæggestad, Wenche ? ? Mangler JA dom Borgarting Lagmannsrett
- Smørdal, Jarle Golten , DF EE 2008-05-24 Ukjent Gulating Lagmannsrett, forsikring/ed uten stempel
- Spilde, Magne ? ? Mangler JA dom Borgarting Lagmannsrett
- Stoltz, Eirik Chr. ? ? Mangler Ukjent Borgarting Lagmannsrett
- Staff, Fredrik DF ? 2000-01-05 Ukjent Gulating Lagmannsrett
- Strand, Øyvind DF ? 2004-05-04 Ukjent Follo Tingrett : stemplet DA 2008!
- Ståland, Helge DF ? 2010-02-05 Ukjent Follo Tingrett
- Tenold, Martin DF ? 2010-02-04 JA dom Gulating lagmansrett Ny
- Tønder, Bård DF EE 2006-05-01 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Utgård, Karl Arne - utgave 2! DF
DF
? 2002-09-26 Ukjent Høyesterett Mrk. 2 sett!! Siste stemplet DA 17.01.2012
- Velle, Steinar ? ? Mangler jmf Mail fra DA JA dom Gulating lagmansrett Forespørsel
- Vikanes, Eirik DF JA 2006-10-25 Ukjent Follo Tingrett
- Voll, Rune ? ? Mangler Ukjent Gulating lagmannsrett Ikke registrert i DA, Innstilling
--- --------------- -- -- ----- ---- -----
--- --------------- -- -- ----- ---- -----
- Stabel, Inger Else JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett (?), Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Bergsjø, Per Erik JA ?2011-11-23 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Øie, Toril Marie JA ? 2004-04-25 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Bull, Henrik JA ? 2010-07-09 Ukjent Høyesterett, Innsyn
- Støle, Ole Bjørn JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Bruzelius, Karin M. JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Noer, Ragnhild JA ? 2005-06-20 Ukjent Høyesterett
- Nasland, Gunnar JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Skoghøy, Jens Edvin Andreassen JA ? 2002-09-25 Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 17.01.2012
- Kallerud, Knut H. (2) JA ? 1985-06-24
2011-08-08
Ukjent Høyesterett, Innsyn Mrk. stemplet DA 07.02.2012 NB! 2 forsikringer
- Endresen, Clement JA JA 2006-04-27 Ukjent Høyesterett
- Tjomsland, Steinar JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, DF avgitt i høyesterett
- Møse, Erik JA ? 2009-03-16 Ukjent Høyesterett
- Webster, Bergljot JA ? 2008-11-24 Ukjent Høyesterett
- Strøm, Rolf ? JA Mangler forsikring
embetsed
Ukjent Gulating Lagmannsrett, Embedsed ikke kontrasignert
- Guttormsen, Kirsti JA ? 2004-01-005 Ukjent Bergen Tingrett NB! Dommerfullmektig, ikke dommer!
- Wegner, Jens Sveinung JA ? 1999-11-09 Ukjent Asker og Bærum herredsrett Mrk. stemplet DA 07.02.2009
- Høyer, Jon Bonnevie JA ? 1999-11-11 Ukjent Asker og Bærums herredsrett Mrk. stemplet DA 27.02.2009
- Løken, Kathrine Berggrav JA ? 2004-04-05 Ukjent Asker og Bærum tingrett Mrk. ustemplet
- Huus-Hansen, Hakon JA ? 2008-08-09 Ukjent Borgarting Lagmannsrett Svar på forespørsel
- Dahl, Irene Vanja JA ? 2010-05-31 Ukjent Hålogaland Lagmannsrett Svar på forespørselMrk. ustemplet
- Buer, Christine JA ? 2010-04-15 Ukjent Dommerfullmektig Kristiansund
- Meringen, Frederik JA ? 2003-08-11 Ukjent Nordmøre Tingrett, Dommerfullmektig Mrk. stemplet DA 11.6.2008
- Otterlei, Kristin JA ? 2011-07-26 Ukjent Ålesund
- Gjøen, Kjetil ? ? Mangler Ukjent domstol Svar på forespørsel
- Oskarsom, Knut Anders ? ? Mangler Ukjent domstol Svar på forespørsel
- Bernhardt, Petter L. ? ? Mangler Ukjent domstol Svar på forespørsel
- Rønning, Thore ? ? Mangler Ukjent domstol Svar på forespørsel
- Evensen, Lars Ove JA ? 2005-06-16 Ukjent Borgarting Lagmannsrett Forespørsel
- Noss, Cecilie Østensen JA ? 2009-10-12 Ukjent Borgarting Lagmannsrett Forespørsel
- Jensen, Egil F. ? ? Mangler Ukjent Borgarting Lagmannsrett Forespørsel
- Voll, Rune ? ? Mangler Ukjent Svar fra DA
- Husabø, Erling Johannes JA ? 2010-06-27 Ukjent Svar fra DA
- Ree, Jørn JA ? 1999-11-03 Ukjent Svar fra DA Stemplet fylkesmann 1999 og DA 23.1.2012
- Tufto, Silje Thea JA ? 2009-06-23 Ukjent Svar fra DA
- Tonning, Geir JA ? 1999-11-12 Ukjent Svar fra DA Stemplet DA 3.1.2012
- Linde, Thor JA ? 2010-02-04 Ukjent Svar fra DA Ustemplet
- Borgerud, Ragnhild JA ? 2010-02-14 Ukjent Svar fra DA Ustemplet
- Aarmo, Sverre Sigurd JA ? 2010-02-05 Ukjent Svar fra DA Stemplet 29.2.2010
- Mo, Ellen JA ? 2011-03-18 JA Mail Borgarting lagmannsrett, uten stempel
- Svarteberg, Oddmund JA ? 2011-12-16 Ukjent Oslo Tingrett
- Stigum, Ingrid Marianne JA ? 2002-08-20 Ukjent Trondheim Tingrett
- Bøen, Ida Kristin - EE JA JA 2008-06-28
2008-11-06
Ukjent Fjordane Tingrett
- Mowatt, Terje - EE JA JA 2009-11-25
1999-05-28
Ukjent Fjordane Tingrett
- Lund, Ketil JA ? 2002-08-26 Ukjent Høyesterett, mangler stempel
- Hjermann, Harald - EE JA JA 2004-12-06 Ukjent Sorenskriver Sogndal, forsikring uten stempel
- Røstum, Knut JA ? 2003-09-02 Ukjent Frostating Lagmansrett, stemplet
- Svendgård, John Morten JA ? 2002-08-13 Ukjent Oslo Tingret, stemplet 10.08.2010
- Hohle, Olav Magnus JA ? 1992-11-16 Ukjent Trondheim Byfogd, stempel 30.12.2011
- Versland, Robert ? ? Mangler Ukjent Tingretsdommer, Mail
- Herrebrøden, Kristine JA ? 2011-02-07 Ukjent Bergen Tingrett
- Jebens, Sverre Erik ? ? 2012-03-13 Ukjent EMD, gikk av i mars 2012. Har sittet der UTEN forsikring!!
- Haugen, Finn JA ? 2012-03-13 Ukjent Tingrettsdommer Se følgemail
- Nytt navn ? ? dato Ukjent domstol
- Nytt navn ? ? dato Ukjent domstol
- Nytt navn ? ? dato Ukjent domstol