16 oktober 2022 kom VG med en drittpakke/karakterdrap mot Rune Fardal. 30-40 sider, forside, leder osv. Se klage på dette til PFU: VG tar kontakt med Datatilsynet, noe som beskrives i artikkelen over. I brev av 2.1.2023 ønsker Datatilsynet svar på 3 spørsmål i forbindelse med den kampanje VG driver mor Rune Fardal. Brevet fra Datatilsynet er gjengitt under:

   
I brev av 23.1.2023 svarer Familiekanalen på datatilsynets henvendelse. Det kan leses her.

Vedlegg til svar viser at Familiekanalen ikke har noen annen eksponering enn det MSM ellers har: