Vitnepsykologi

Vitnepsykologi handler om hvordan vår hukommelse påvirkes og endres av ytre og indre faktorer. Hukommelsen er ikke en video vi kan spille av, det er bruddstykker av informajson vi setter sammen hver gang vi benytter den. Nyere forskning på avhør bygger på kunskap om vitnepsykologi.


1. Fokusert oppmerksomhet gir mindre bredde i informasjons om hendelsen.
   - Har man vært opphisset og emosjonell, påvirker det informasjonsbearbeidingne.
   - Man får ikke med seg informasjon utenfor sin egen oppmerksomhet, som er innsnevert grunnet egne følelser.

2.Midlertidighet i hukommelsen - vi glemmer.
   - Minner svekkes over tid.
   - Kildene til minner blandes sammen med ny informasjon som tilflyter.

3.Minner som har brent sge fast, påvirker synet på nye minner.
   - Enkelte traumatiske minner kan påvirke andre hendleser slik at de får et mer negativt fortegn enn hva realiteten er.

4.Blokkering av minner.
   - Man husker noe, men makter ikke hente det frem på aktuelt tidspunkt.

5. Manipulerbarhet
   - Både bevist og ubevist informasjon påvirker oss til å huske feil, likevel kan vi være overbevist om at det vi husker er riktig.

6. Redigering
   - Minner påvirkes i etterkant av andres utsagn om hendelsen.

7. Feilattribusjon
   - Hendelser man har forestilt seg, eksempel en fantasi eller en drøm, blandes med faktiske hendelser.
   -