Selvstendig dokumnet

Rapporten bør utformes som et selvstendig dokument, slik at den gir mening også til lesere som ikke har annen kjennskap til saken.

1. Kan rapporten leses og forstås uten tilgang til andre dokumenter?
   -
   -