Publication Bias

Publication Bias gjør dessverre at vi får et skjevt inntrykk av hvordan virkeligheten er.

Forskning som er negative for en hypotese publiseres ikke, mens forskning som er positiv blir publisert.1. Er negative resultater/observasjoner for en teori eller hypotese publisert?
   - Falsifikasjon?
   -