Skilles det mellom påstander og fakta?

Det er meget viktig å skille mellom hva som er subjektive påstander, oppfattelser og meninger og hva som er fakta eller vitenskapelig basert. En udokumentert påstand kan ikke legges til grunn som premiss for en konklusjon uten at det klart fremgår at påstanden ikke er verifisert.

1. Blandes påstander og fakta?
   - blir påstander angitt som fakta i konklusjoner?
   - er konklusjonene reliable?
   - skilles klart mellom beskrivelsen av faktum og de faglige vurderinger som foretas på grunnlag av dette faktum?
   - hvilke faktiske premisser bygger den faglige vurderingen bygger på og hva er grunnlaget for disse premissene.

2. Er påstanders kilder klart redegjort for?
   - foreligger det annonyme premisser/meldinger?
   - subjektive fornemelser som "Jeg føler", "Jeg tror", "Det virker som" osv er ikke faglig holdbare.

3. Er fakta dokumentert?
   - tilfrestiller fakta erfaringsbasert empiri?
   - er fakta valide?
   - hvilke faktiske premisser den faglige vurderingen bygger på og hva som er grunnlaget for disse faktiske premissene, da det er dette retten og partene først og fremst har anledning til å kontrollere.