Metoder

Kravet om etterprøvbarhet medfører krav til metode. For å bedrive vitenskapelig forskning, så må man benytte en metode som gir etterprøvbare svar. Altså metoden som gjerne kalles «den vitenskapelige metode». Den vitenskapelige metode er grovt sett som følger:
1. Gjør observasjoner
2. Fremsett hypotese
3. Gjør nye observasjoner
4. Juster hypotese og gå til 3, eller forkast hypotese og gå til 21. Er de benyttede metoder beskrevet?
   - er metodene beregnet på denne typen sak/vurdering?
   -

2. Er de benyttede metoder alment akseptert?
   - oppdatert empirisk?
   - er målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet mulig?

3. Er observasjoner målbare?
   - bygger hypoteser på målbare data?
   - er måleverktøyet (også sakkyndige) valid?
   -

4. Risiko, sansynlighet, konsekvens
   - er produktet av sansynlighet og konsekvens vurdert
   - er hvordan valg av tiltrak kan virke på kort og lang sikt vurdert?
   - er alternative hypoteser vurdert?
   - hva er baksiden med de ulike alternativer?
   - er forskning på gruppenivå relevant for saken
   - er det noe som tilsier titak ikek har god effekt i denne saken?
   - er medvirkning i beslutningsprosess ivaretatt
   - settes hjelpetiltak inn for å "sikre" seg?
   -