Metoder

Kravet om etterprøvbarhet medfører krav til metode. For å bedrive vitenskapelig forskning, så må man benytte en metode som gir etterprøvbare svar. Altså metoden som gjerne kalles «den vitenskapelige metode». Den vitenskapelige metode er grovt sett som følger:
1. Gjør observasjoner
2. Fremsett hypotese
3. Gjør nye observasjoner
4. Juster hypotese og gå til 3, eller forkast hypotese og gå til 21. Er de benyttede metoder beskrevet?
   - er metodene beregnet på denne typen sak/vurdering?
   -

2. Er de benyttede metoder alment akseptert?
   - oppdatert empirisk?
   - er målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet mulig?

3. Er observasjoner målbare?
   - bygger hypoteser på målbare data?
   - er måleverktøyet (også sakkyndige) valid?
   -