Kildekritikk

Kritisk behandling av kilder. Kildekritikk er et sett prinsipper for hvordan vurdere troverdigheten til kilder.
En akademiker skal være en skeptiker: "en som stiller spørsmål, sjekker referanser, vurderer om forskningen bak påstandene er god nok, og hvorvidt resultatene er sannsynlige, ut fra kunnskap vi allerede har". (Klausen&Hope, 2012:15).


1. Er det foretatt kildekritikk?
   - kan vitners beskrivelser verifiseres av dokumenter eller opptak?

2. Er kilder forurenset?
   - nære familie eller relasjonsbånd?
   - har kilder egeninteresse i saken?
   - er kilden det den utgir seg for å være? Er kilden en forfalskning?

3. Hovedkriterier i kildekritisk tilnærming
    - A  Kildesøking (kilde- og arkivkunnskap)
    - B  Ytre kildekritikk (opphav og formål)
    - C  Tolking (forstå innholdet)
    - D  Indre kildekritikk (relevans og troverdigehet)