Dokumentasjon

Dokumentasjon har flere funksjoner. Det tydeliggjør om arbeidet er gjort forsvarlig, synliggjør kvaliteten i det gitte arbeidet og bidrar til tydeligere beslutningsgrunnlaget i en sak. Systematsik dokumentasjon sikrer transparens og gjør det mulig å etterprøve de vurderinger som er gjort. Dokumentering skaper struktur i egen tankegang og tvinger deg til å tenke gjennom begrunnelsen for beslutningene man tar. Det kan også bidra til større grad av forpliktelse, da man vet at man gjennom den skriftlige dokumentasjonen kan bli sett i kortene for sine begrunnelser.

1. Synliggjøres kvaliteten i det gitte arbeidet?
   - Muliggjør dokumentasjonen etterprøvbarhet?
   - Er formen på dokumentasjonen og hva som er dokumentert tilstrekkelig?
   -