Bekreftelsesbias

Bekreftelsesbias (confirmation bias) handler om den tendensen vi mennesker har til å oppsøke og fokusere på informasjon som støtter vår egen oppfatning. Dette vil enkelt og greit si at vi hele tiden ønsker bekreftelse på at det vi tror er korrekt. Bekreftelsesbias innebærer også det å ha mer tiltro til informasjon som stemmer overens med vår nåværende oppfatning.
Resultater av eksperimenter (Stanford 1979) viste at de som i utgangspunktet støttet et bestemt syn (dødstraff) vurderte at artikkeler som samsvarte med deres syn var av langt høyere kvalitet enn de som ikke støttet deres meninger.
Konsekvensene av bekreftelsesbias er potensielt svært store. Det som kan skje er at om du har gjort deg opp en mening om en sak mister du all evne til å kunne se ting fra andre perspektiv senere. Dette er en kvalitet man helst vil være foruten, da det er slik tankegang som fører til sneversyn og ignoranse. Du vil alltid trekkes mot det du er enig i.


1. Søker den sakkyndige å bekrefte en forutintatt hypotese?
   - fremstår rapporten som en søken etter å bekrefte en forutintatt hypotese?
   -

2. Er det søkt etter premisser som avkrefter hypotesen?
   - falsifikasjon, søken etter premisser som motsier hypotesen?
   -