Kåre WillochKåre Willoch kommer her med en klar fordømmelse av hvor rettsystemet er på veg. Hvordan det lar seg lede av de såkalte "ekspertene" og hvordan ekspertene i alvorlige tilfeller tar feil, med tragiske menneskelige konsekvenser som resultat. Dommere har et ansvar i disse sakene. Debattinnlegg av K. Willoch Som vanlig evner Willoch å ha et perspektiv på sine uttalelser.