Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Oversikt over fagfolk vi og vŒre medlemmer
ikke kan anbefale grunnet selvopplevde negative erfaringer.
Varslingslisten er et redskap for mennesker som utsettes
for det de opplever som overgrep fra ulike instanser.
Ta utskrift av varslingslisten!
ADVOKATER ol.
ANT. ETTERNAVN FORNAVN ARBEIDSSTED Tittel
1 Adv. Firma Harris   Bergen/Vestlandet Advokater
2 Amdahl Marcus Trondheim Advokat
3 Andersen Hans-J¿rgen Hamar Advokat
4 Berven ¯rjan Stavanger Advokat
5 Birkenfeldt Beate Bergen Stipendiat
6 Breien Thor Oslo Advokat
7 Dahle Jan Henrik   Statsadvokat
8 D¿ssland Bjarte K. Bergen Advokat
9 Edwardsen Audun Hagbart   Adv/Fylk.n.led.
10 Eriksen Per Christisn Bergen Advokat
11 Flock Hans Oslo H¿yesterettsdommer
12 Frivoll Eva Moss/Askim Advokat
13 Gjerde Mette Bergen Kommuneadv.
14 Hansen Ulf Nord Norge Advokat
15 Haugli Trude Tr¿ms¿ Advokat/Forsker
16 Heiestad Arne Oslo/Dr¿bak Advokat
17 Holm Olaf Bergen Advokat
18 Horstad Egil Bergen Advokat
19 Hove Harald Bergen Adv./Stortingsrepr.
20 H¾reide Arve Bergen Advokat
21 Jakhelln Olaf   Statsadvokat
22 J¾ger Leif Bergen/Vestlandet Advokat
23 Kroken Anne Elisabeth Stavanger Advokat
24 Larsen Mette Yvonne Oslo Advokat
25 Larsen Leon Bergen Advokat
26 Lilleberg Ragnhild K. Sandvika Advokat
27 Magnussen Reidunn Hordaland/Sogn og Fj. Fylkesnemdleder
28 Meland Monica Bergen Advokat
29 Methlie Sidsel Bergen Advokat
30 Mjeldhein Aage Bergen Advokat
31 Morken Ragnar Bergen Advokat
32 N¾s Kari Sandvika Advokat
33 Otterlei Kristin Bergen Advokat
34 Paulsen Ada Bergen Advokat
35 Roll Otto Bergen Advokat
36 Rysst Trine B. Bergen Advokat
37 R¿mo Ola Oslo Kommuneadvokat
38 Sekse Per, T. Rogaland Advokat
39 Skogvoll HŒvard Oslo Advokat
40 Skotverdt Lars Erik Oslo Advokat
41 Stabell Harald Oslo Advokat
42 Stang Elisabeth Gording Oslo Stipendiat
43 Strand Harald   Statsadvokat
44 S¿rensen Rolf Beck Bergen Advokat
45 Torall Erik Stavanger Advokat
46 Torstrup Odd Rune Stavanger Advokat
47 Vegsund Roar Bergen Advokat
48 Velle Eli Bergen Adv. Fullmektig
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59