Rune Fardal Webmaster/Redaktør
Vurdering

GFSR og nettstedet www.likestilling.com, prøvde å være imøtekommende, vi ønsket dialog, men departementet har ikke vist noen interesse av å få stanset de fagfolk som i mangel av kunnskap, er med på å ødelegge Norske barn. Av den grunn er det besluttet at listene kommer på nett igjen fra i dag, 18.6.2005, og de vil fortløpende bli oppdatert.

Videre er det helt klart at dette nettsted dekkes av personopplysningslovens §7 og Personvernnemda skriver i sitt vedtak, enstemmig : "Personvernnemda anser det nokså klart at nettstedet representerer virksomhet med opiniondannende formål". Videre skriver nemda : "Personvernnemda antar derfor at nettsidene faller inn under avgrensingen i personopplysningslovens §7".

Likeledes ble anmeldelser for
ærekrenkelser henlagt!


Det er vår klare oppfatning at behovet for listene overskygger listenes negative sider med klar margin. De er derfor tilbake i påvente av at man får på plass en kontrollinstitusjon mot udugelige, kunnskapsløse fagfolk, slik at disse blir fjernet fra alt som har med barn å gjøre.

Vi skylder våre barn å beskytte dem
mot det største sviket av dem alle,
sviket fra de vi skulle stole på!En klargjøring fra Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Hvem skal ha lov til å kritisere samt beskrive erfaringer og evalueringer av helsepersonell som klart går utenfor sine fullmakter, bryter lover og forpliktelser for store deler av befolkningen! Skal bare det tause "media" ha lov til det? Skal de som er ofre i dette totalitære "system" også få lov å uttale seg??

Her er en oversikt over ulike offentliggjøringer:

Dommer - BT Eksponerer BARN - BV-Lindesnes - T.Jagland - VG 1 VG 2 - VG 3- Dagblaget - Barnevakten - NRK - Weekend - VG 4- Aftenposten Dagsavisen - Opplsnd arb.bl. - Norge i dag- Dagbladet - Rogaland avis - Aftenposten- Advokatforeningen- Dagbladet/Politiet v/Karoliussen + Statsadvokaten - Tullingtoppen - NLF-henger ut medlemmer!- Dagsavisen henger ut Forsvarsministeren - Elev klaget - ble uthengt - Uthengt etter skolekritikk - Ottar henger ut mennesker - Vegdirektoratet svartelister bilverksteder - Danske firmaer svartelistes - Svenske firmaer svartelistes - Flyselskap svartelistes - Meglere svartelistes - Komuneforbundet svartelister private firmaer - Næringsmiddeltilsynet svartelister resturanter - Forbrukerådet krever svartelisting på nettet! - Forbrukerinspektøren svartelister en rekke firmaer - Verdensbanken svartelister veidekke! - Norge svartelistes som miljønasjon! - Norsk komuneforbund svartelister svensk firma - Leger kan svartelistes på apotek - Pensjonsfondene svartelister mektige selskaper - Hotell og resturantarbeiderforbundet svartelister resturanter! - Psykolog vil svarteliste foreldre - Statoil svartelistes av etiske fond - KLP svartelister 27 firmaer - Gamle damer svartelistes - Norske firmaer svartelistes i USA - Svartelisting av E-mail SPAM! - Svartelisting av japanske universiteter - Passasjerer svartelistes - Norske blader henger ut psykologer - BERGENSAVISENs uthenging av mennesker - Henger ut dårlige betalere - BA - henger ut familier - Mødre henges ut - Sverige henger ut banker - Polen henger ut spioner - Justismord i England - USA offentliggjør sexforbrytere - Universitas offentliggjør arbeidsgivere - Flyselskap svartelistes - Japanske advokater i barnefordelingsaker svartelistet - Franktike advarer mot farlige flyselskap - Fransk liste PDF-fil - Svartelisting av arbeidsgivere - Offentliggjør sexualforbrytere og de som ikke betaler bidrag! - EU svartelister flyselskaper - USA med lister over sexovergripere - USA´s sexoffender-list! - Vil henge ut forsikringselskaper - Forsikringselskaper svartelistes! - Valgerd Svarstad Haugland med sin liste - Henges ut av Helsetilsynet - Henger ut foreldre - Henge ut bidragsbetalere - Hengt ut av helsetilsynet - Varslingslisten - Katalogfirmaer! - Russiske kvinner svartelistes - Seksualforbrytere i UK svartelistes - .....OSV.

Konklusjon : Offentliggjøring er et offentlig akseptert middel til å fjerne og varsle om uredelige personer og instanser!

Også Fellesforbundet benytter seg av internett til å avsløre udugelighet!

Frifunnet for utskjelling!

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett lar kritikk komme til!
Slik blir Norge sett fra utlandet i Barnevernsaker ! Fortjener ikke landet et bedre rykte?

I likhet med Jens Stoltenberg er Gruppen til Familiens Selvstendige Rett også av den oppfatning at det er viktig å lytte til kritikk! Stoltenberg sier at: "En kan ikke forbedre seg uten å få korreksjoner og råd!" En holdning mange i barnevernet, sakkyndige psykologer og rettsvesen har mye å lære av.

Noen viktige lover i ytringsfrihetens navn
Barnevernet informerer..... !

Barnevernet trenger enklere loverk!
Utredning om personvern

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen gir klar melding ut. Journalister som kritiserte dommere i Belgia på en meget sterk måte, ble frikjent da dommen mot dem var brudd på artikkel 10. Det disse journalistene skrev får disse sidene til å blekne!
Virker ikke linken så bruk denne link og gå til dommen :
"The case of De Haes and Gijsels v. Belgium (1) 1997 02 24" eller her på denne kopien!

Om god FORVALTNINGSSKIK

Trygve Hegnar vinner mot staten. Det handler om ytringsfrihet jmfr. EMK.

Datatilsynet støtter nettsidenes adgang til å utale seg om barnevernet og dets sakkyndige! Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes utaler til P4 :"..... det er helt uproblematisk at noen lager nettsider der de mener noe om barnevernets kompetanse eller kvalitet." ...og det er hva vi gjør!
Datatilsynets direktør, Georg Apenes, med brev av 04.05.04, til redaktør/webmaster.
Svar på datatilsyntes brev.
Brev til Datatilsynet, ved Direktør Georg Apenes

Datatilsynets direktør, Georg Apenes skrev i 1994 i forordet til boken "Røyk uten Ild" følgende:

" I de mindre sakene, kan det hende at vedkommende myndighet ikke har kapasitet til å sjekke opplysningene. Eller den regner uten videre med at de er riktig og ikke trenger dobbeltsjekk. Dermed kan det skje, at myndighetene kan treffe en beslutning som angår deg eller meg på grunnlag av et rykte ingen av oss har hørt om eller har anelse om eksisterer og følgelig heller ikke kan verge oss mot. "
Og videre ...
"Denne boken handler om ondsinnede beskyldninger, fremsatt i det dulgte, som kunne ha medført at hederlige og anstendige borgere kunne ha blitt stemplet som uskikket til å ha med barn å gjøre i rollen som fosterforeldre. Og i Norge i 1994 vet vi alle hva dét impliserer ....."
Og til slutt ....
"Burde det ikke være et obligatorisk krav at den som er villig til å medvirke til at medborgere skal få sitt gode navn og rykte ødelagt ved en administrativ beslutning, står frem i offentlighet?"

Det burde være et obligatorisk krav at de som i barnevernet ødelegger familier og barns fremtid, må stå frem i offentlighet og ikke skjule seg bak en anonym fasade av taushetsplikt!!

Professor Marianne Haslev Skånland om Wiliam Shakespeare og Georg Apenes

Menneskerettigheter i Norge på bånn!

21.4.2004 :
Stortingsrepresentant May Hansen fra SV-Østfold stiller i spørretimen, spørsmål til Barne og Familieminister Laila Dåvøy:
Her er spørsmålene og ministerens svar med kommentarer! Nå som svaret foreligger var det som ventet! Hun kan ikke gjøre noe, men prøver febrilsk gjennom datatilsynet og lovavdelingen i justisdepartementet å finne noe...! Ingen synes å ta inn over seg at dette handler om ytringsfrihet!
MAIL 1 av 21.4.04, til stortingsrepresentant May Hansen, SV!
MAIL 2 av 24.4.04, til stortingsrepresentant May Hansen, SV!
Purring 1 av 27.4.04, på mailer til stortingsrepresentant May Hansen, SV!
Svar av 27.4.04, fra stortingsrepresentant May Hansen, SV!
MAIL 3 av 27.4.04, fra stortingsrepresentant May Hansen, SV!
MAIL 4 av 10.4.04, til stortingsrepresentant May Hansen, SV!
MAIL 5 av 19.4.04, fra stortingsrepresentant May Hansen, SV med kommentarer!

Barnevernet og Norge dømmes for brudd på menneskerettskonvensjonen i Strasbourgh!
Men det verste er at Barnevernet fortsetter å bryte loven på samme måte i dag!

Hengt ut av psykolog på nettet!
Lagmannsretten : Godtar ærekrenkelser!
Faksimile fra Allers, som stiller spørsmål ved lovligheten av nettsiden!
Om ytringsfrihe
Loyalitet og ytringsfrihet
Sosialarbeidere møter motdemonstranter
Harald Stanghelle i Aftenposten er klar : Når varslerne knebles! Utskriftvenlig versjon
Om innsynsrett ved klager på dommere
Klage og disiplinærordning for dommere
Også andre avslører maktmisbruk i Norge!
Trusselen mot demokratiet er tausheten og ikke hylekoret
Ytringsfriheten styrkes - Grunnloven §100
Menneskerettigheter og ytringsfrihet
Er det slike tilstander barnevernet ønsker i Norge..?

Verdenserklæringen om mennskerettigheter

Grunnlovens § 100, YTRINGSFRIHET

15.09.2004 Åpent brev til Forbundsleder Randi Reese, FO! (Ubesvart)
Påstander fra forbundsleder Randi reese i "Fontene"!
Påstander fra forbundsleder Randi reese i "Fontene"! (tekst)
08.10.2004 Åpent brev til Forbundsleder Randi Reese, FO! (Ubesvart)

Gran-dommen i Finnmark blir stående. Barnevernspedagog tapte mot ytringsfriheten


Varslingslistene omtales i LO magasinet Aktuell
Kommentar til "Ytringsfrihet eller Uthengning?"
Rune Fardal
Edderkoppen bak svartelistene på nett
Uthengt og hetset på internett!
Ytringsfrihet eller uthengning?
FO sin kamp mot uthengning
Statsekretær vil rydde opp
Reese: Et klart arbeidsmiljøproblem
Premiert som idiot etter drapstrusler