Mona Lygre, Grunnlegger GFSR
Vurdering
Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Presenterer....
Barnevernet et forhistorisk monster!
Helseskadelig Advarsel
Pressens "Vær varsom" - plakat...!! Plakaten journalister glemmer!

Her en liste over psykologer og barnevernsansatte, advokater, journalister oa. som i mange tilfeller har mange klagesaker på seg der folk urettmessig og på sviktende grunnlag er fratatt barn ol. Enkelte er også svartelistet av offentlige myndihgheter. Flere av disse "fagfolk" er gjengangere i barnevernsaker og benyttes av barnevernet bevisst forde de lager rapporter på bestilling. Ofte subjektive og forutintatte "fagfolk" hvilket klart går frem av de dokumenter vi har fått tilgang til! Vi har også tilgang til opplysninger som tyder på at det blandt barnevernsansatte rundt i landet sirkulerer lister eller oversikter/kunskap over "sakkyndige" psykologer som gir de konklusjoner man ber om. Dette er etter vår mening særdeles uheldig og vitner om at man har misforstått det som er barnevernets hensikt.!


Trusselbrev fra Asker Kommune 18.3.2004 side 1) side 2)
Svar på trusselbrev

Justisdep. svarer Komunaldep. vedr. henvendelse om nettsider

Nytt truende brev fra Asker Kommune av 31.3.04
Svar på trusselbrev nr. 2
Asker kommune klarer ikke svare for sine handlinger!

Anmeldelse Av Mona Lygre Henlagt!
Henleggelse påklages

Anmeldelse 1 fra Asker Henlagt!
Henleggelse fra Asker Påklages

Anmeldelse 2 fra Asker Henlagt! Straffeprosessloven §224!
Henleggelse fra Asker påklages
NY! Påtegningsark fra Asker Politi til statsadvokaten. Side 2

SAKEN HENLAGT AV STATSADVOKATEN!
Følgebrev
Lar nettsted henge ut barnevernsansatte!

KLAGE AVVIST AV DATATILSYNET !
Uttalelse fra Datatilsynet
Avklaring melom personoppl.l. og offentlighetsloven

FO vil gå til sak (sier de)!

Heidi Borud, Afrenposten :Barnevernsansatte trakassert på nettet
GFSR svarer gjennom Pressemelding

FO kritiske til lister på nett
GFSR svarer på FO sitt utspill

Sterk kost fra avisen Nordlys
Det får vi tåle!

Barnevernet kartlegger sine motstandere !

Som barnevernet : Synger så søtt helt til sannheten kommer for en dag!!

Purring fra Mona Lygre til BFM-Ministeren

Dansk Datatilsyn om ytringsfrihet

Personvernnemda forkaster klage på nettsted!

Svensk utenriksminister måtte gå av etter å ha stengt nettsted! (PDF)