Liv Wiborg Karlsen, leder av Horten BarneverntjenesteMed de vanlige glorifiserende påstander fra barnevernet:
Barnevernet går nye veier, ÅPENHET!
Barnevernet har et "image-problem", innser barneverntjenesten i Horten.
Barnevernet er ofte utsatt for kritikk.
Hun mener det skyldes manglende kunnskap blant folk flest. (Andre får skylden = projeksjon) Hvor er dokumentasjonen?
Barnevernets problemer med "imaget" vil hun avlive med mer åpenhet. Den venter vi på!
Kritikken skyldes manglende kunnskap om hva barnevernet driver med. Når noen spør blir det vist til taushetsplikten!
Hun mener at det er John Alvheim, med innlegg som "Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet", som undergraver barnevernets arbeid.
Barneverntjenesten er et lukket system med strenge taushetsregler. Taushetsplikten blir ofte brukt når media vil belyse begge sider i en sak. Fylkesmannen kan frita barneverntjenesten for taushetsplikt i saker som blant annet fokuseres i media.
Barnevern er et fag, og det er bare barnevernet som kan få det totale bilde av familie og barn, sier hun. Hva med de normale oppegående familiene selv???
Det har vært en stor økning i fosterbarn i kommunen. Hun forteller om en sterk prioritering av fosterhjem, og masse flotte fosterforeldre.
Siden alle andre har skylden og BV vet mer om familiene enn familiene selv har hun langt igjen til noen åpenhet! Her er uttalelsen Som vanlig bare tomt prat. Når skal barnevernet innse at de selv er en del av problemet?
Utgiftene til barnevern doblet mens Karlsen var sjef!
Barnevernslederen vurderes nå sparket fra sin jobb grunnet "merkelig" økonomistyring!
Horten kommune og barnevern
Barnevernet en "god" medspiller!
Apropos barnmevern i Horten!
Horten og barnevern, flere artikler

Professor Marianne Skånland har et innlegg i Gjengangeren. (Ligger også på: NKMR)
Det ble sterk kost for barnevernslederen, som samme dag sender et brev til Universitetet i Bergen. Universitetet sender så et svar tilbake.
Man merker seg at barnevernslederen i Horten, som fra før har sprengt budsjettet med en del millioner, allerede samme dag hun leser et skarve leserinnlegg hun ikke liker, bruker av kommunens tid og ressurser til å protestere mot ytringsfriheten, og at hun dessuten later til å tro at et universitet er en menighetsskole hvor det eksisterer en overordnet "myndighet" som kan bestemme at forskere skal mene noe bestemt, og at de skal disiplineres til å tale i kor. Ensretting er nettopp et kjennetegn på læresteder som IKKE fremmer selvstendig og kritisk tankegang. Et universitet har selvsagt ikke noen egen faglig mening og ingen anledning til å drive sensur overfor ansatte forskere; det skulle bare mangle.

Det interesante i denne saken er at barnevernslederen i kjent stil ikke evner å besvare en eneste av de påstander Skånland fremsetter. Kun at Skånland mangler kunnskap og kommer med (etter barnevernslederens syn) grove påstander. Så vidt meg bekjent kan Skånlands "grove" påstander meget godt verifiseres. Avisenes daglige påminelser om barnevernets falitt er viden kjent og dokumentert. Noe som setter et stort spørsmålstegn ved karlsens kunnskap!!
Det påfallende her er at barnevernslederen er mer bekymret for Skånlands tittler enn saksinnhold. En ikke ukjent hersketeknikk for å flytte fokus fra en plagsom kritikk!
Karlsen får da også klart svar fra Universitetet som lar ytringsfriheten henge høyt og som i motsetning til Karlsen, regner med at folk i Norge kan tenke selv! Om Karlsen trodde Universitetet skulle irettesette Skånland, vitner det om en særdeles liten kunnskap om norske Universitetsmiljøer.
Karlsen burde bekymre seg mer over sin egen feilslåtte bruk av skattepengene i Horten Kommune! I motsetning til professoren, var det Karlsen som ble kalt inn på; teppet i Horten Kommune for sin "flyktige" pengebruk.

Flere linker om Horten barnevern, av Marianne Haslev Skånland :
Barnevernets bedømmelser Ligger også på: NKMR
Litt mer om økonomi i barnevern Ligger også på: NKMR

Hverken Wiborg Karlsen eller andre barnevernsarbeidere kan sees å ha gjort noe for å bøte på de misforhold denne dokumentasjonen viser, og heller ikke ser det ut til å ha kommet ytterligere uttalelser fra Wiborg Karlsen. Det er vel forståelig, i og med at barnevernet generelt har uhyre vanskelig for konkret å tilbakevise kritikk som kommer mot dem, nekter å diskutere enkeltsaker og kritikkverdige enkelt-handlinger, og derfor jevnlig forfaller til generelle, vage uttalelser om sin egen kompetanse og andres uvitenhet.

Egosentrert barnevernsleder i Horten ødelegger barnevernet!
Dette var en link som NRK fjernet på oppfordring fra barnevernslederen i Horten. Her ser vi hvordan media lar seg presse av barnevernet!