Rune Fardal

Fjellvn. 74

5019 Bergen

 

                                                               Bergen, 24.3.2004

 

Asker Kommune

v/ Rådmann Bernard Geicke

v/Juridisk Sjef Olav Knutsen

Boks 353

1372 Asker

 

 

Vedr. deres ref. S04/01540

 

Viser til deres brev der de  beskriver  enkelte av sidene på nettstedet, www.likestilling.com . Det vises til at 2-3 ansatte fra Asker er satt opp på listen og at disse har byttet plass etter som listen øker.

 

Deretter følger et krav om at disse umiddelbart slettes fra listen.

 

Jeg kan ikke se at det blir angitt noen begrunnelse for at de ber om at navnene fjernes fra listen. Jeg finner det særdeles påfallende at en kommune (advokat) på denne måten fremsetter direkte trusler mot undertegnede.

 

De  følger opp med  å fortelle at undertegnede er anmeldt til politiet!

For hva????

 

Jeg må be rådmann/juridisk  sjef om en utdypning  av hvilke lover undertegnede skal ha forbrutt seg imot, og hva selve forbrytelsen skal bestå i,  all den tid undertegnede er anmeldt til politiet.

 

Imøteser deres snarlige svar.

 

 

 

 

Rune Fardal

 

Webmaster

www.likestilling.com