Husk!

De listene som i dag finnes på GFSR sine sider er

ikke de lister som omtales i personvernnemda sin avgjørelse.

De listene som i dag finnes på GFSR sine sider er etter vår oppfatning

rene "Frustrasjonslister" over folk man ikke liker "trynet" på!

Likestilling.com har ikke noe med disse lister å gjøre

og har trukket seg fra alt som har med GFSR å gjøre,

da det er vår oppfatning at de ikke bidrar til å hjelpe de barn

som utsettes for overgrep av en del sakkyndige psykologer og barnevernsansatte!

Likestilling.com dokumenterer hvorfor en del sakkyndige psykologer

må advares mot, og vi gir en fyldig begrunnelse for dette,

i motsetning til det som beskrives på en del andre "frustrasjonslister"!

REDAKTØREN - 31.12.2005

 

Personvernnemda
avviser klage fra barnevernsansatte.

Flere advokatfirmaer er engasjert
av barnevernet
for å kneble ytringsfriheten i Norge.
Spesiellt den som avslører
barnevernets lovbrytende virksomhet.
Gang på gang er deres klager avvist.
Nå også i Personvernnemda!


Personvern nemda´s begrunnelse! - PDF-fil