Fordrag om narsissisme og psykopati!I regi av Rettsikkerhetsforbundet, holdt undertegnede et 2 timers foredrag om narsissisme og psykopati i et fullsatt auditorium på Litteraturhuset i Bergen tirsdag 26.2. Over 120 fremmøtte tyder på at temaet har stor interesse blant folk flest.

Temaer som ble belyst var hva en personlighetsforstyrrelse er, og hva den ikke er. Diagnosesystemer og deres oppbygning, svakheter. Narcissus myten og myten om Medeias hevn trakk problematikken inn i større rammer. De to ulike hovedtyper narsissist, overt og covert ble beskrevet. Den mer folkelige opplevelsen av at narsissister er mennesker som elsker seg selv ble utfordret når det viser seg at dette er mennesker som faktisk hater seg selv og som kompenserer for dette ved å skape en falsk fasade av vellykkethet.

Beskrevet ble Selvet og dets funksjon som ramme for vår opplevelse av hvordan vi oppfatter oss selv. Speilingen så typisk for narsissister og psykopater handler ikke om refleksen fra glasspeilet, men om refleksen i omgivelsenes reaksjon på vår egen adferd. Narsissister soler seg enten i glansen av sin egen grandiose storhet, slik det ble vist hvordan Breivik gråt da han fikk se sin egen film, eller det handler om speilingen fra et ytre objekt for de covert narsissister som investerer i det ytre objekt.Beskrevet ble også de nærliggende diagnoser som antisosial, dyssosial, sosiopat og borderline, og hvordan deres mange felles trekk i en større pool av adferdstrekk gjør at de har mange likheter, men avskilles på de særegne trekk for de enkelte diagnoser. Både biologiske og miljømessige forhold synes føre til at barn utvikler seg til narsissister og psykopater.

De for narsissister og psykopater viktigste forsvarsmekanismer som projeksjon, splitting og projektiv identifikasjon ble belyst. Kjente psykopater og narsissister ble avbildet. Særlig interessant vakte Youtubes psykopat/narsissist informatør Sam Vaknin, som selv er diagnostisert som psykopat og narsissist, og saom gir råd til ofre for psykopater!

“The object of my affection, is in my reflection” beskriver narsissisten i et nøtteskall og bidrar til å forstå narsissistens tenkemåte. Beskrevet ble også barnets behov for god speiling og konsekvenser av dårlig speiling. Også den spesielle form for depresjon man finner ved narsissistisk problematikk ble beskrevet. At det som på overflaten kan se ut som depresjon faktisk kan være :

”.. de kan tilsynelatende virke deprimerte ved en overflatisk undersøkelse, men faktum er at i realiteten koker av innestengt sinne og hevngjerrig bitterhet.”

Psykologiske forsvarsmekanismer som projeksjon, speiling og projektiv identifikasjon ble beskrevet. Avslutningsvis ble sakkyndiges manglende modeller og kunnskap om narsissister og psykopater beskrevet. Oppsummert synes dette nyttig informasjon hvis kunnskap synes mangle i de etater ofre for narsissister og psykopater henvender seg til for å få hjelp til å komme ut av slike settinger. Det er åpenbart et stort behov for mer informasjon om disse temaer.