Psykoanalyse

 

En forenklet fremstilling

Av Rune Fardal

 

Ved hjelp av fri assosiasjon, dr¿mmetydning eller andre projektive metoder pr¿ver man ved psykoanalyse Œ fŒ synliggjort de ubeviste  indre problemer en pasient kjemper med.

Pasienten ledes til en forstŒelse der problematiske tanker, dr¿mmer adferd, symptomer eller f¿lelser alle har underbeviste  Œrsaker.

Gjennom innsikt ledes pasienten til Œ forstŒ de underliggende Œrsaker til sin adferd.

 

Dette er vanskelig, fordi pasientens ego har brukt mye energi pŒ Œ fortrenge Œrsakene til problemene. NŒr man gjennom psykoanalyse sŒ begynner Œ avsl¿re disse vil pasientens ego s¿ke Œ  hindre disse i Œ komme opp i bevisstheten. Jo mer som skal til for Œ fŒ disse underliggende Œrsaker opp, jo mer energi bruker pasienten pŒ Œ fortrenge disse. Den kraft som er brukt til Œ undertrykke disse problemer, vil nŒ  motarbeide den psykoanalytiske prosessen, en tilstand som kalles resistance. NŒr pasientens forsvar trues i denne prosessen, kan pasienten finne pŒ alle mulige unnskyldninger for Œ flytte psykoanalytikerens fokus.  Motstand viser at viktig underbevist materiale er i ferd med Œ komme til overflaten.

 

Pasienten kan forn¾rme psykologen og i denne prosessen inntrer det som kalles transference.  Det inneb¾rer at pasienten reagerer pŒ psykologen som om han er en viktig skikkelse  fra pasientens eget liv. Pasienten overf¿rer f¿lelser for noen over pŒ psykologen. Ideen med transference er at pasientens indre problemer  med noen fra vedkommendes eget liv rekonstrueres i terapien.  Dette kalte Freud Órepetition compulsionÓ. Pasienten rekonstruerer sine indre problemer  med nye mennesker inkludert psykologen.

 

Transference kan skje i det daglige liv sŒ vel som i psykoanalyse. Mellommenneskelig adferd i hverdagen influeres av tidligere handlingsm¿nstere.

 

 

 

 

Larsen, Buss (2002)