Norge dømt i EMD 31 ganger1 29 August 1990 CASE OF E. v. NORWAY Krenkelse av artikkel 5(4)
2 19 February 1996 CASE OF BOTTEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(1)
3 07 August 1996 CASE OF JOHANSEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8,
4 20 May 1999 CASE OF BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 10
5 25 November 1999 CASE OF NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 10
6 02 Mai 2000 CASE OF BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 10
7 11 Februar 2003 CASE OF HAMMERN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(2)
8 11 Februar 2003 CASE OF O. v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(2)
9 11 Februar2003 CASE OF Y. v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(2)
10 03 Juni 2003 CASE OF WALSTON (No. 1) v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6
11 09 November 2006 CASE OF KASTE AND MATHISEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(1) og 3
12 01 Mars 2007 CASE OF TØNSBERGS BLAD AS AND HAUKOM v. NORWAY Krenkelse av artikkel 10
13 31 Mai 2007 CASE OF A. AND E. RIIS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(1)
14 29 Juni 2007 CASE OF FOLGERØ AND OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 2
15 31 juli 2007 CASE OF EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(1)
16 04 October 2007 CASE OF SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6
17 17 januar 2008 CASE OF A. AND E. RIIS v. NORWAY (No. 2) Krenkelse av artikkel 6(1)
18 15 Mai 2008 CASE OF ORR v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6(2)
19 11 desember 2008 CASE OF TV VEST AS & ROGALAND PENSONISTPARTY v. NORWAY Krenkelse av artikkel 10
20 09 April 2009 CASE OF A. v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8
21 28 Juni 2011 CASE OF NUNEZ v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8
22 04 Desember 2012 CASE OF BUTT v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8
23 02 Mai 2013 CASE OF KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6
24 25 Desember 2013 CASE OF VILNES AND OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8
25 24 Juli 2014 CASE OF KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 8
26 xx xxx 2015 CASE OF AVISEN NORDLAND v. NORWAY Dom ikke falt
27 17 Desember 2015 CASE OF KRISTIANSEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6
28 02 Oktober 2014 CASE OF HANSEN v. NORWAY Krenkelse av artikkel 6
29 12 Juni 2012 CASE OF LINDHEIM & OTHERS v. NORWAY Krenkelse av Artikkel 1
30 09 November 2006 CASE OF KASTE & MATHISEN v. NORWAY Krenkelse av Artikkel 6
31 27 Juni 2007 CASE OF FOLGERØ & OTHERS v. NORWAY Krenkelse av artikkel 2
32 xx xxx 2015 CASE OF xxx v. NORWAY Krenkelse av artikkel

Av Rune Fardal