troll

Hva er Nettroll?

av Rune Fardal, 2020 - Siden oppdateres jevnlig


En studie i ScienceDirekt beskriver det godt:
"In two online studies (total N = 1215), respondents completed personality inventories and a survey of their Internet commenting styles. Overall, strong positive associations emerged among online commenting frequency, trolling enjoyment, and troll identity, pointing to a common construct underlying the measures. Both studies revealed similar patterns of relations between trolling and the Dark Tetrad of personality: trolling correlated positively with sadism, psychopathy, and Machiavellianism, using both enjoyment ratings and identity scores.
Of all personality measures, sadism showed the most robust associations with trolling and, importantly, the relationship was specific to trolling behavior. Enjoyment of other online activities, such as chatting and debating, was unrelated to sadism. Thus cyber-trolling appears to be an Internet manifestation of everyday sadism."

“To troll” på engelsk. Trolling på norsk, eller dorging.
Nettroll er mennesker som legger ut “agn”, de vil at folk skal reagere på. Negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen, sosialt utstøtt som de er. De krenker, er spydige, erter, terger, lyver - de er sadister, de nyter lidelsen de skaper i de andre og de skryter av den. De har ingen mentalisringsevne, de forstår ikke andres følelser, de klarer ikke se seg selv utenfra. De eksploderer om de mottar kritikk, samtidig som de nyter kritisere andre. De har nemlig rett til å krenke andre, den samme berettigelsen deres grandiose selvbilde vokser ut fra, de dype narsissistiske sår fortiden skapte. Deres liv går i bane rundt andre mennesker, de er parasitter på andres liv. De trenger andre, mer enn andre trenger dem. De misunner andres vitalitet. De er ikke interessert i seriøs debatt, de har ikke noe argument, de er interessert i at andre skal føle som dem, føle tommheten, savnet, ensomheten, de vil at andre skal føle deres egen smerte. Da trenger de noen – helst mange – å leke med - hele tiden. De speiler seg i andres følelser, for de har ingen selv. Andres følelser blir deres egne, og så føler de seg i live. De legger ut et agn. Og om noen tar tak i agnet drar de fiskesnøret inn.

trolling

Sadismen gir seg typisk utrykk i forsøk på latterliggjøring, krenkelse og hets gjennom spydighet, "ironi", halvsannheter, falske påstander, stråmannsargumentasjon, løgner og masse-offentliggjøring av privat informasjon. Legger man ut deres egen innformasjon begynner de grine. Det handler utelukkende om å finne feil og mangler ved andre og så blåse disse opp i tid og rom, for å krenke andre. Aldri sak, bare person
Andres meninger skaper psykologisk stress, dissonans hos nettroll. De har gjennom tidligere psykiske påkjenninger, ikke utviklet normal stresstolleranse. Det blir emosjonelt for slike, det ser man tydelig i intensitet og manglende grenser de fremviser når noen svarer dem tilbake. Mens normale klarer håndtere slikt stress på en rasjonell måte, blir det for mye for nettroll. Resultatet blir primitive psykolgiske forsvarsmekanismer, narsissistisk raseri.
Ad Hominem argumentasjon (ta mannen ikke ballen) er typisk for slike. En "sak" kan ikke krenkes, men det kan en person. Bruk av Guilty by association er et annet forsvar, der nettroll søker sverte en person ved å assosiere personen med en organisasjon eller enhet. Tanken er at personen skal oppleve det belastende at den assosierte organisasjon/enhet får innblikk i de påstander nettrollene fremmer og dermed slutte gi utrykk for sine meninger. Det handler om å ramme personen, for saken er de skjelden interesert i. Bildet til høyere er et klasissk eksempel-->
pdk

AP-sympatisøren Øyvind Bergh, (se under) er et kjent nettroll som jobber på Havforskningsinstituttet i Bergen, ringte sin venn, politisk journalist Geir Kvile i BA (AP avisen Bergens Avisen) og fikk han til å lage en artikkel om at Rune Fardal var dømt for "hets" mot psykolog Jannike Willock". Om Fardals utsagn var hets eller ikke er for dette eksempelet uvesentlig. Psykolog Jannike Willock er viden kjent psykolog etter at hennes rapporter slaktes av både domstoler og den rettsmedisinske kommisjon.

Poenget er at det kobles mot PDK midt i valgkampen. Her ser vi Guilty by association i praksis. Fardal søkes rammes ved at PDK blir knyttet til Fardal. Tanken er jo at PDK skal ta avstand fra Fardal samtdig som man også søker sverte PDK sin troverdighet, gjennom Fardals "hets". I dette tilfelle slo det tilbake, for PDK støttet Fardal. På sosiale medier er #tagging typisk for denne adferd. Det paradoksale er jo at et nettroll som Øyvind Bergh som er beryktet for og dømt for nettopp å hetse folk, er så opptatt av andres "hets". Det er en dynmaikk der de identifisrerer seg med andre gjenom projkejson av egne svakheter. Men igjen, det handler om å finne feil hos andre. Små feil som blåses opp. Deres egne feil er ofte mye større. Kombinasjonen av lave terskler for krenkelse, vrangforestillinger om "rettferdighet", sviktende moralsk kompass og "entitlement" gir en adferd som avslører slike.

Psykologi
Det er et interesant psykologisk aspekt ved denne typen adferd, for det de gjør er å projisere sin egen dissonans over på andre. Gjennom primitive psykologiske mekanismer, "overfører" de sin egen frustarsjon til andre ved å krenke andre. På den måten kan de identifisere seg med sin egen frustrasjon i de andre, men den oppleves være utenfor dem selv. De ser jo typisk på de som avslører dem som nettroll. Virkeligheten snues på hodet. De reagerer selv emosjonelt på det noen skriver, selv om det andre skriver ikke er om nettrollet. Passiv aggresjon er fremtredende. Bak en maske av "ironi" og dårlig skjult sarkasme, fremsetter de spydigheter og krenelse kun i den hensikt å såre. Her kommer den manglende evne til mentalisering inn. De rettferdiggjør krenkelse og latterliggjøring av andre, fordi de selv har blitt krenket (en gang). De har et behov for å få ut eget psykologisk stress og angripe personeen som skaper denne dissonansen.

En forsterker for en slik adferd er åpenbart "oppmerksomhet" og hevn for krenkelse, derigjennom en "rettferdiggjøring" av den stalker-adferden de viser. At nettroll kaller sine nettsider for "rettferdighet" eller at de gir utrykk fo å "avsløre umoral" hos andre er jo typisk, men det handler egentlig om selvrettferdighet, om en grandios selvforståelse, der deres moral er høyere enn alle andres. Dette blir en negativ forsterker, ved at stalker-adferden reduserer/fjerner opplevelsen av noe negativt hos dem selv, nemlig egen dissonans. Det kan synes som om negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen oppmerksomhet hos mange av disse, og da er man rett inne i underlegenhet, dårlig selvbilde, lave terskler for krenkelse, emosjonell ustabilitet, misunnelse, "entitlement"og hat - typiske trekk ved narsissitisk sårbarhet og raseri.

Slike lever av og for å provosere og plage bak en psudomoralsk fasade. Enkelte utstøtes sosialt, familiemessig og i arbeidslivet. Folk unngår dem fordi de skaper konflikt, du kan ikke stole på dem, de dolker deg i ryggen når det passer dem. Nettroll bruker nesten all tiden sin på det de lever for: å skrive hatefulle debattinnlegg, drittpakker eller trusler. Det skjer gjennom en rekke anonyme blogger og falske facebook kontoer. De er for feige til å skrive under eget navn. Noen mener hvert ord, andre fisker bare etter sinte svar og emosjoelle reaksjoner. De skyver seg selv ut i en sosial ensomhet, samtidig som de under seg over at ikke flere støtter dem. De tror andre mister støtte, men det er en projeksjon av at de selv mister støtte. De evner ikke se seg selv utenfra. Hvis du først finner ett nettroll, finner du gjerne flere. Nettroll har nemlig et sterkt flokkinstinkt, og begynner ett nettroll å skrike, kommer resten av flokken løpende for å skrike med. De fleste er ikke veldig utholdene. De liker å jakte i flokk, særlig på de som kanskje har gjort en feil eller har en svakhet. Normal folkeskikk, etikk og empati er fremmede konsepter. De rettferdiggjør sine handlinger gjennom opplevelsne av en pseudomoral.

Narsissistiske trekk
Mange nettroll fremviser klare trekk av narsissistisk sårbarhet. Berettigelsen (entitlement) de føler av å liksom "avsløre" deg for alt de tillegger deg, er typisk. De har ekstremt skjøre egoer og lav selvtillit. Hvis du faktisk stiller opp for deg selv og ikke aksepterer, eller avslører, spillene deres, oppfatter de det som ydmykelse, som om du er urettferdig, til og med voldelig mot dem. De utrykker seg ofte på en emosjonell måte. Narsissisters bruk av rettferdighet er interesant. Nettsider som "Arbeid for rettferdighet" eller "Videre Arbeid for Rettferdighet"( etter at de første sidene ble stengt grunnet hets) der de driver ekstrem nettsjikane er klassisk:

  Dette er forside bildet til hetse facebooksiden "Videre arbeid for rettferdighet"
"Hva er rettferdighet?" og 2 definisjoner beskrives:
1. når straff belønning eller goder tildeles upartisk etter fortjeneste
2. riktig etter lov og moral idet det taes utilbørlig hensyn til alle sider av saken

Så hvorfor er nettroll som trakaserer så mange andre opptatt av "rettferdighet"?
rettferdig
Når man ser hva de skriver på denne siden av hets og sjikane mot så mange, og man vet at de samme folkene har en rekke blogger med samme innhold, fremstår fokuset på "rettferdighet" mer som "selvrettferdighet" enn noe annet. Den første definisjon om at de "fortjener" rettferdighet, avspeiler åpenbart den grandiose selvoppfatning av "entitlement", selv-berettigelse. Når de ikke opplever å få den" annerkjennelse" de mener de har krav på, utløses sjalusi og misunnelse i form av ekstrem hets og sjikane, mot de som faktisk får til noe.
Her er et klassisk eksempel. Ken Joar Olsen (som driver Videre arbeid for rettferdighet) påstår (nederst i bildet) i kommentar til et annet nettroll, at Rune Fardal (han) skal ha sendt bekymringsmeldinger til barnevernet. Noe som åpenbart ikke er sant. Den projeksjonen av Olsens egen adferd beskriver så Fardel (midtre del av bildet). Det er godt dokumentert at både Olsen og Knutsen sender bekymringer til barnevernet på barn og familier som avviser dem.

Det interesante er imidlertid reaksjonen til Olsen (øvre del av bildet). Mens Olsen selv står bak 1000 vis av sjikane innlegg og blogginnlegg mot Fardal og mange andre og åpenbart er opphengt i Fardal, (stalker) så projiserer han dette til å bli at det er Fardal som er opphengt i Olsen. Ordene han så bruker : "sjalusi", "frykt" og "avslørt ham" er åpenbare projeksjoner, når man ser hva Olsen bedriver mot folk. Hnas historikk som bandidosmedlem, 15 års fengsel, topedi virksomhet og narko er godt beskrevet i offentlige dommer.

Misunnelsen og skuffelsen av den forventede anerkjennelsen han nærmest forlanger kommer tydelig til syne. AT han bare fikk en halv seier i EMD tunger nok, og at anken til storkammeret i EMD ible avvist, var nok et nederlag. Og mens han selv blir blokkert av de aller fleste som ser den netthets han bedriver så opplever han selv at det er andre som blokkeres. Projeksjonen er åpenbart ubevisst. Han tror virkelig det er slik hans persepsjon av virkeligheten er.
rettferdig

I slike nettrolls øyne blir du urimelig om du ikke anerkjenner at de er "overlegne", "rettferdige" og jevnt over fantastiske mennesker. De synes det er veldig støtende, og føler skam, urettferdighet og raseri (narsissistisk raseri). Motivet for den omfattende netthets de bedriver. Siden en narsissistisk personlighets mål er å dominere og bli oppfattet som riktig for enhver pris, bruker de ofte aggresjon. Dette inkluderer passiv aggresjon som vi ser i form av "ironi" og "latterliggjøring" gjennom netthets. Denne kategorien involverer også de mer åpenlyst aggressive taktikker som vanligvis brukes av av denne tpen personligheter.

Slike metoder inkluderer typisk det vi ser hos nettroll : provosering, mobbing og skremming, der narsissisten plukker på deg, leter etter dine svakheter og blåser det dem ut av proporsjoner, kaller deg navn, opptrer emosjonelt, med vilje prøver de å skade deg, regelrett lyver, truer eller til og med fysisk angriper deg. Ikke bare det, men de snur det rundt ved å fremstille det som om det er du, ved å reagere på det eller ved å ignorere dem, er den som er den urimelig, for emosjonell eller aggressiv mot dem. Det er typisk for disse å spille offerrollen. Forskning har vist at narsissistisk "entitlement" eller selvberettigelse, er en robust, tydelig prediktor for å ikke tilgi. Og her kommer dette med selvrettferdiggjørelse inn.

Sadisme
Dette er er det personlighetstrekket som hadde sterkest forbindelse med trolling. Husk at dette er emosjonelt ustabile mennesker og at din lidelse gir dem glede (sadisme). De elsker finne små feil hos andre som de kan bore i, mens deres egen feil og mangler er enorme. Nettroll har problemer som strekker seg lang utover det å ødelegge for andre på internett. Nettrollene scorer nemlig skyhøyt i målinger av karaktertrekk som kan knyttes til både machiavellisme, narsissisme, psykopati og direkte sadisme. De et stalkere. De fremviser en tvagspreget adferd.De klarer bare ikke la være. Trollene er manipulerende, egosentriske, mangler empati og opplever glede over å påføre andre mennesker skade. Og det interesante er at de ofte fremstår som om de gjør det for å være moralsk høyverdige. Det handler ofte om å projisere egen skam på andre (narsissistisk dynamikk).

Det typiske er omfanget av slik trollig, det er ekstremt. Ikke bare antalle innlegg og beskrivelser, men at det pågår 24/7/365. Primitive psykiske forsvarsmekanismer som projektive identifikasjon, svart/hvit tenkning, splitting (holde ulike emosjonelle tilstander separert), demonisering, projeksjon, passiv aggresjon m.fl. er typisk for slike. Alle kan slenge ut en spydig kommentar nå og da, men nettroll skiller seg ut i intensitet og omfang. Det blir altoverskyggende for disse, og de tar med seg aggresjonen når de forlater tastaturet. Det fremstår personlig for slike, det er tydelig emosjonelt. Det er en alvorlig narsissistisk krenkelse slike viser. Selvrettferdiggjøringen avslører en bakenforliggende grandios problematikk. Mens deres ord sier en ting, viser adferden ofte noe ganske annet. Noen av dem krever ofte bevis for andres påstander eller oppfatninger av dem, mens de selv spyr ut påstander fullstendig virkelighetsfjernt. Og typisk er det at mens de krenker andre på det groveste, så eksploderer de for den minste kritikk. Det underbygger alvorlige mangler rundt mentaliseringsevnen.

Nettroll brukes ofte som nyttige idioter for mer oppegående krefter i bakgrunnen. Det kan være sakkyndige psykologer, advokater, dommere, byråkrater og andre i ulike bransjer som opplever at samfunnskritikere er plagsomme. Disse skyver ofte nettroll foran seg, og noen ganger avsløres de selv som nettroll. Noen ganger tar ofrene for disse nettroll igjen og da kan det for utenforstående bli svært vanskelig å se den syke dynamikk som oppstår. Det kan se ut som 2 som krangler, men i realiteten er det et nettroll og en som ikke finner seg i å bli beskrevet på denne måten. Dynamikken er klassisk for projektiv identifikasjons dynamikk. Rollene byttes om, den aggressive (netroll) fremstiller seg som offer, mens offerets frustrasjon fremstår "aggressivt" når det reagerer på nettrollet. Klassisk narsissistisk dynamikk.

Dårlig selvfølelse
En person med dårlig selvfølelse og mye usikkerhet, unner ikke andre den personlige tryggheten det medfører å ha god selvfølelse. Her kommer misunnelsen inn. At andre får til noe, gitt deres egen selvopplevde grandiositet, skaper alvorlig dissonans, og opplevelse av urettferdighet. "De som er så fantastiske, hvorfor får ikke de oppmerksomhet". Her er et typisk eksempel.

Nettroll er ofte sosiale tapere, selv om fasaden kan se ut som noe annet. Særlig den covert narsissist. En usikker person vil prøve å hakke på andre, spesielt når de får oppmerksomhet (fra andre troll). Satt på spissen, ønsker en usikker person at andre skal føle seg like usikre (projeksjon).


Det er i hovedtrekk er 2 nivåer. Man kan sammenligne det med spillerne på et sjakkbrett. Foran står bonden og bak offiserene. Bonden eller nettrollene fremviser en tydelig manglende emosjonell kontroll.De reagerer for de tenker. De viser for alle at de har lave terskler for krenkelser, samtidig ingen sperrer for å krenke andre. Den narsissistiske dynamikk er tydelig hos mange av disse. Bak står offiserene, folk i maktposisjoner og/eller med økonomiske interesser som trues av menneskerettsforkjempere og systemkritikere. Disse skyver på ulik måte bøndene foran seg. Enten ved å gi dem legitimitet eller forsyne dem med dokumenter ol.

Innenfor denne bonderekken er det ulik aktivitet på de forskjellige nettroll, men de driver den samme type aktivitet og preges av den samme adferd. For de av oss som gjennomskuer denne primitive adferd disse troll driver fremstår de bare som psykologisk interesante. Problemet med slike er at de undergraver ytringsfrihet og menneskeretter. Det er et fellestrekk hos disse og det er at de angriper de som utfordrer autoriteter. De søker latterliggjøre de, de selv mener ikke er politisk korrekte. De prøver infiltrere grupper som jobber mot mennesrettsbrudd, de angir f.eks. foreldre til barnevernet når foreldre kritiserer barnevernet.

Nettroll er en trussel mot vårt demokarti
De bruker velkjente metoder slik vi så det under krigen der overløpere som Rinnanbanden infiltrerte motstandsgrupper og angav disse til mynighetene. De jobber aktivt for å svekke opposisjon mot makten, ved infiltrasjon og ved å sette folk opp mot hverandre. De bruker manipulasjonsteknikker som forvirrer en del, om man ikke fortsår spillet de driver. De leter etter feil ved andre, som skal svekke andres troverdighet, mens de selv ofte har gjort langt alvolrigere feil i livet. De kan snakke om at noen har sonet 30 dgare, mens de selv har dommer på over 15 år! Ingen av disse er interesert i ytringsfrihet eller menneskeretter, selv om de later som. De er interesert i seg selv og for noen, sin ideologi. De er en trussel mot et åpent demokratisk samfunn, de er en trussel mot ytringsfrihet og menneskeretter. De fremmer splittelse, hat og uro, de angriper de som tenker ut av boksen. De setter folk opp mot hverandre, de spiller på primitiv frykt og usikkerhet. Som andre overløpere i historien, er de overbevist om at de gjør det riktige, men de bryr seg ikke om andre enn seg selv. Men husk, de er meget få, med mange falske profiler, som kun er ute etter å splitte og ødelegge. Folk som er trygge på seg selv og tør stå for sine meninger trenger ikke falske profiler og annonyme blogger.

 

 

Kjente nettroll

Et utvalg av meldinger nettroll skriver om bla. Rune Fardal

Preben Borge Ken Joar Olsen Øivind Bergh Tanya C.M. Kirkhus Kristin Biesse Bruun
Toni Røed Johansen Dag Heine Bjørndal Hans Petter Nenseth Ronny Runderheim Anne Torild Bru
Øystein Gudim Liv Marit Bakke Tone Knutsen "Madelein Tamaz" "Knut Helge Jacobsen"
Tor Ness - - - -