Kommentar til T.Lerøy sitt innlegg i BT og BA av 11.2.04 vedrørende førekort og sinnslidelser.

Inleggene (Identiske) fra hhv. Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) 11.2.04.

Følgende innlegg ble sendt BT og BA 11.2.04:

Ofre for manisk depresive!

Jeg kan forstå at Lerøy føler seg truet av et forslag om at en lege skal godkjenne sinnslidende når det gjelder førekort. Han bør imidlertid ta inn over seg at den kvinnen som kolliderte og som var manisk depressiv og led av personlighetsforstyrrelse kan ha vært en fare for andre. Var hun psykotisk? Hva vet Lerøy om det?

Det er viktig å være klar over at manisk depressiv lidelse ikke er noen personlighetsforstyrrelse selv om depresjon står på venteliste i DSM-4 som personlighetsforstyrrele. Videre er det viktig å være klar over at denne lidelsen opptrer i mange varianter og selv om Lerøy mener mange opptrer normalt i det daglige er det mange som ikke gjør det. Problemet er at man aldri vet når vedkommende får sin periode av depresjon og mani, selv om vedkommende kan leve normalt mellom anfallene. Det er også viktig å være klar over at selvmord blant mennesker med manisk depressiv lidelse utgjør ca, en-tiendedel av alle selvmord. Det er fare for at pasienten tar livet sitt både i den depressive og maniske fasen. Og Lerøy har sikkert selv erfart at slike pasienter er spesielt utsatt når de er på "veg opp" fra depresjonen. Kreftene og initiativet vender så smått tilbake, men følelsene av håpløshet, skam og fortvilelse kan være stor. Det kan gjøre mennesker sårbare i en stresset trafikksituasjon.

Selv om manisk depressive ikke regnes som psykotiske så hadde vedkommende Lerøy viser til en perseronlighetsforstyrrelse i tillegg og dersom den var av en psykotisk art mener jeg at en slik person burde hatt en legesjekk før vedkommende satt seg bak rattet. Når så denne personen tidligere var innblandet i flere saker slik media viser til kunne 3 liv vært spart om vedkommende hadde vært til lege.

Lerøy synes å glemme at ofrene for slike personligheter er døde. Hva vet vi om vedkommende manisk-depressive /personlighetsforstyrrese var i en tilstand av selvmordsønske? Det må ikke bli slik at fordi mange klarer seg bra, så skal vi se bort i fra de som ikke klarer seg bra. 3 døde mennesker og den tragedie som rammet deres nærmeste er en høy pris å betale for at syke mennesker ikke skal måtte gå til lege og få bekreftelse på at de er i stand til å kjøre sikkert. Det er etter mitt syn et tiltak ikke bare for å trygge slike pasienters liv, men også livet til de mennesker de møter i trafikken. Og hvordan vil en manisk depressiv reagere i en presset og stresset trafikksituasjon? Det er ingen menneskerett å ha sertifikat, men det er en menneskerett å kunne gå ut uten å være redd for at noen skal bruke deg og dine nærmeste som en rambukk for sine egne selvmordsønsker.

Det er to parter i dette bildet. Ofrene og de manisk depressive/syke. Lerøy må ikke glemme dette i sin iver etter å nekte legebesøk for seg og sine. Lerøy bør også være oppmerksom på at depresjon ofte er en samsykdom med personlighetsforstyrrelser noe en lege i en del tilfeller kan avsløre. Således vil kombinasjonen manisk depressiv og psykotisk schizofren neppe være en god kombinasjon i trafikken!


Rune Fardal

Leder
Landsforeningen for Psykopat Ofre


Innlegget over innkommet BA 14.2.04.