file missing

Klikk på bildet for liste over alle premisser

Avgjørelser i ECHR
European Court of Human Rights

Under følger viktige dommer fra saker avgjort i ECHR og Høyesterett.ECHR saker:

STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY

STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY Conc. Opinion

KO. and VM. v. NORWAY

ABDI IBRAHIM v. NORWAY

AS. v. NORWAY

PEDERSEN AND OTHERS v. NORWAY.pdf

HERNEHULT v. NORWAY.pdf

M.L. v. NORWAY.pdf

FZ. v. NORWAY.pdf

KE. AND AK. v. NORWAY.pdf

RO. v. NORWAY.pdf

MANTOVANELLI v. France

ONODI v. HUNGARY

EH. v NORWAY

MF. v. NORWAY

ABDI IBRAHIM 2 v. NORWAY (art.8)

JANSEN v. NORWAY (art.8)

ADELE JOHANSEN v. NORWAY (art.8)

BARNEA AND CALDARARU v. ITALY

D.R.  AND OTHERS v.NORWAY - 12.09.2023!
 D.R. v. Norway (Bosnia and Herzegovina)
 D.J. AND P.J. v. Norway (Frogner bv)

K.F.  AND OTHERS v. NORWAY - 12.09.2023!
 K.F AND A.F v. Norway
 S.E AND T.E v. Norway (Sylvia/Trond Ensby)
 M.A AND M.A. v. Norway
 G.B. v. Norway
 G.G. v. Norway
 L.S. AND O.V. v. Norway

S.S. AND J.H. v. NORWAY - 12.09.2023!

IMPROTA v. ITALY (barnefordeling)

A. AND OTHERS v. ITALY (barnefordeling)

MARCKX v. BELGIUM

TUOMELA AND OTHERS v. FINNLAND (Ytringsfrihet art. 10)

OLSSON v. SWEDEN (art. 8)

Høyesterett storkammer 27.03.2020:

HR-2020-661-S
HR-2020-662-S
HR-2020-663-S

Høyesterett, andre kjennelser :

HR-2020-1789-a

Barne og Familiedepartementet :

Rundskriv BFD 10.6.2020

Tolkning av Høyesterett og EMD sine føringer. Særlig vektlagt er at barnevernet nå må begrunne vurderinger faglig.

Ikke utømt rettsmidler/"Manifestly ill-founded"/No violation


BODNARIU v. NORWAY (non-exhaustion of domestic remedies, inadmissible)

A.A. v. NORWAY (manifestly ill-founded, inadmissible)

S.P. v. NORWAY (manifestly ill-founded, inadmissible)

E.M. & T.A. v. NORWAY (manifestly ill-founded, inadmissible)

O.S. v. NORWAY (admissible,no violation of Article 8)


EMD 14.09.2023 (Mail fra ECHR)

A.G. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)
 
A.H. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

Å.N v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

F.K. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

H.L. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

I.M. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)
J.B AND E.M. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

M.A. AND OTHERS v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)
(non-exhaustion of domestic remedies)

R.A. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

R.I. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

R.K. AND OTHERS v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)

T.H. v. NORWAY
(manifestly ill-founded, inadmissible)


HERNEHULT v. NORWAY (manifestly ill-founded, inadmissible)
Støtt vårt arbeide

Vipps "Gave"

Konto 9803 16 30355

ALL RIGHTS RESERVED 2020 - 2024 Versjon 2023-10-01 (C) Rune Fardal