Dommer i ECHR -
European Court of Human Rights

Under følger viktige premisser fra saker avgjort i ECHR.

EECHR saker:

STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY Conc. opinion
K.O. and V.M. v. NORWAY
ABDI IBRAHIM v. NORWAY
A.S. V. NORWAY-

STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (klikk for dom)
premiss 202

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 205

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 206

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 207

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 208_1

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 208_2

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 209

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 211_1

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 211_2

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 211_3

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 212_1

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 212_2

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 212_3

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 214

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 220

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 221

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 222

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 223

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 224

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
premiss 225

ECHR

-


STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 3

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 4

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 6

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 7

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 8

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 9

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 12

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 13

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 15

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 16

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 25

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 27

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion
premiss 28

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion KURTIS
premiss 3

ECHRSTRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
Concurring Opinion KURTIS
premiss 5

ECHR-K.O. and V.M. v. NORWAY (klikk for dom)
premiss 63

ECHRK.O. and V.M. v. NORWAY
premiss 69

ECHRK.O. and V.M. v. NORWAY
premiss 70

ECHR-ABDI IBRAHIM v. NORWAY (klikk for dom)
premiss 61_1

ECHRABDI IBRAHIM v. NORWAY
premiss 61_2

ECHRABDI IBRAHIM v. NORWAY
premiss 63_1

ECHRABDI IBRAHIM v. NORWAY
premiss 63_2

ECHRABDI IBRAHIM v. NORWAY
premiss 63_3

ECHRNESTE SAKA.S. v. NORWAY (klikk for dom)
premiss 66

ECHRA.S. v. NORWAY
premiss 67

ECHRA.S. v. NORWAY
premiss 68

ECHRA.S. v. NORWAY
premiss 69

ECHRA.S. v. NORWAY
premiss 70

ECHRALL RIGHTS RESERVED - RUNE FARDAL 2020